Ni fydd fy iPhone yn Chwarae Fideos YouTube! Dyma Pam & The Fix.

My Iphone Won T Play Youtube VideosRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Roeddech chi'n mynd i wylio fideo YouTube ar eich iPhone, ond nid oedd yn llwytho. Mae'n hynod rwystredig pan nad yw YouTube yn gweithio ar eich iPhone, yn enwedig os ydych chi'n ceisio dangos fideo doniol i'ch ffrind neu'n gwrando ar fideo cerddoriaeth yn y gampfa. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'ch iPhone wedi chwarae fideos YouTube ac egluro sut i ddatrys y broblem er daioni.

pam na fydd fy siaradwyr iphone yn gweithio

Nid yw YouTube yn gweithio ar fy iPhone: Dyma The Fix!

 1. Rhowch gynnig ar Ailgychwyn Eich iPhone

  Cyn mynd ymhellach, ceisiwch droi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto. Mae ailgychwyn eich iPhone yn rhoi cychwyn newydd iddo ac mae ganddo'r potensial i drwsio mân faterion meddalwedd, a allai fod y rheswm pam nad yw'ch iPhone wedi chwarae fideos YouTube.  I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn Cwsg / Deffro botwm). Bydd eicon pŵer coch a “Sleid i bweru i ffwrdd” yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone. Sychwch yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch tua hanner munud cyn troi eich iPhone yn ôl ymlaen, dim ond i sicrhau ei fod yn cael cyfle i gau i lawr yn llwyr.

 2. Troubleshoot Apps YouTube

  Os gwnaethoch chi ailgychwyn eich iPhone ond nad yw YouTube yn gweithio o hyd, y cam nesaf yw datrys problem bosibl sy'n cael ei hachosi gan yr ap rydych chi'n ei ddefnyddio i wylio YouTube. Mae yna lawer o apiau am dâl am ddim y gallwch eu defnyddio i wylio fideos YouTube ar eich iPhone, ac nid oes yr un ohonynt yn berffaith. Pan aiff rhywbeth o'i le, ni allwch wylio'ch hoff fideos YouTube.

  I benderfynu a yw'ch ap YouTube yn achosi'r broblem, byddwn yn dechrau trwy ei gau a'i ailagor. Bydd hyn yn rhoi “gweddnewid” i’r ap rhag ofn i rywbeth fynd o’i le pan gafodd ei agor y tro cyntaf.

  I gau eich app YouTube, dechreuwch heibio dwbl-wasgu'r botwm Cartref. Bydd hyn yn agor yr App Switcher, sy'n eich galluogi i weld pob app ar agor ar eich iPhone ar hyn o bryd. Sychwch eich app YouTube oddi ar y sgrin i'w gau.

  Os nad oes botwm Cartref ar eich iPhone, peidiwch â phoeni! Gallwch barhau i gael mynediad i'r switsh app. Agorwch yr app YouTube (neu unrhyw ap arall). Unwaith y bydd ar agor, swipe i fyny o waelod eich sgrin ac rydych chi i gyd wedi set! Fe ddylech chi allu toglo drwodd a chau eich apiau yr un ffordd ag y byddech chi ar iPhone hŷn.

 3. Gwiriwch am Ddiweddariadau: A oes Diweddariad ar gael ar gyfer yr App YouTube?

  Os nad yw YouTube yn gweithio ar ôl i chi gau’r ap, gwiriwch i sicrhau eich bod wedi diweddaru eich app YouTube i’w fersiwn ddiweddaraf. Mae datblygwyr yn diweddaru eu apps trwy'r amser i ychwanegu nodweddion newydd a chlytio chwilod meddalwedd.

  I weld a oes diweddariad ar gael ar gyfer eich app YouTube, agorwch yr App Store. Nesaf, tapiwch y Eicon cyfrif , a sgroliwch i lawr i'r Diweddariadau adran. Os oes diweddariad ar gael, tapiwch y glas Diweddariad botwm wrth ymyl yr app.

 4. Dadosod A Ailosod Eich Ap YouTube

  Os oes mater meddalwedd mwy cymhleth gyda'r ap YouTube sydd orau gennych, efallai y bydd angen i chi ddileu ac ailosod yr ap. Pan fyddwch yn dadosod yr app, bydd yr holl feddalwedd a gosodiadau o'r app hwnnw'n cael eu dileu o'ch iPhone. Pan fydd yr ap yn cael ei ailosod, bydd fel petaech wedi'i lawrlwytho am y tro cyntaf.

  Peidiwch â phoeni - ni fydd eich cyfrif YouTube yn cael ei ddileu pan fyddwch yn dadosod yr app. Os ydych chi'n defnyddio ap YouTube taledig fel ProTube, byddwch chi'n gallu ei ailosod am ddim cyhyd â'ch bod chi wedi mewngofnodi i'r un ID Apple ag y gwnaethoch chi ei brynu pan wnaethoch chi brynu'r app yn wreiddiol.

  I ddadosod yr app, dechreuwch trwy wasgu a dal eicon eich app YouTube yn ysgafn. Daliwch i bwyso nes bod bwydlen fach yn ymddangos ynghlwm wrth eicon yr app. O'r fan honno, tap Dileu Ap , yna cadarnhewch y weithred trwy dapio Dileu .

  sut i ddangos canran y batri ar iphone xs

  I ailosod yr app, ewch i'r App Store. Tapiwch y tab Chwilio ar waelod arddangosfa eich iPhone a theipiwch enw'r app YouTube sydd orau gennych. Tap Cael , yna Gosod wrth ymyl eich hoff app YouTube i'w ailosod ar eich iPhone.

  Os ydych chi'n ailosod yr ap a YouTube yn dal i beidio â gweithio, daliwch ati i ddarllen am ragor o awgrymiadau!

 5. Datrys Problemau Wi-Fi sy'n Achosi YouTube i beidio â Llwytho

  Mae llawer o bobl yn defnyddio Wi-Fi i wylio fideos YouTube ar eu iPhone, ac nid yw'n anghyffredin i faterion cysylltedd fod y rheswm pam nad yw fideos YouTube yn chwarae ar eich iPhone. Os yw'r broblem yn cael ei hachosi cysylltiad eich iPhone â Wi-Fi, mae angen i ni ddarganfod a yw'n fater meddalwedd neu galedwedd.

  Gadewch inni fynd i’r afael â’r caledwedd yn gyflym: antena fach yw cydran caledwedd eich iPhone sy’n gyfrifol am gysylltu â Wi-Fi. Mae'r antena hon hefyd yn helpu'ch iPhone i gysylltu â dyfeisiau Bluetooth, felly os yw'ch iPhone wedi bod yn profi problemau Wi-Fi a Bluetooth ar yr un pryd, efallai y bydd problem gyda'r antena. Fodd bynnag, ni allwn fod yn siŵr a oes mater caledwedd, felly dilynwch gamau datrys problemau meddalwedd isod!

 6. Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

  Yn gyntaf, byddwn yn ceisio troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen. Fel troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, gallai troi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys mân nam meddalwedd a allai fod yn achosi cysylltiad Wi-Fi gwael.

  I droi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Wi-Fi. Nesaf, tapiwch y switsh wrth ymyl Wi-Fi i droi Wi-Fi i ffwrdd. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Wi-Fi i ffwrdd pan fydd y switsh yn llwyd. Arhoswch ychydig eiliadau cyn tapio'r switsh eto i droi Wi-Fi yn ôl.

  Os nad yw'ch iPhone yn dal i chwarae fideos YouTube, ceisiwch gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi gwahanol os gallwch chi. Os nad yw YouTube yn gweithio un rhwydwaith Wi-Fi ond yn chwarae ar un arall, yna mae'n debyg bod problem gyda'r rhwydwaith Wi-Fi sy'n camweithio, nid eich iPhone. Edrychwch ar ein herthygl ar beth i'w wneud pan nad yw'ch iPhone yn cysylltu â Wi-Fi am fwy o awgrymiadau!

 7. Gwiriwch Statws Gweinydd YouTube

  Cyn symud ymlaen i'r datrys problemau olaf, cymerwch gipolwg cyflym ar statws gweinyddwyr YouTube. Weithiau, bydd eu gweinyddwyr yn chwalu neu'n cael eu cynnal a'u cadw'n rheolaidd, a allai eich atal rhag gwylio fideos. Gwiriwch y statws gweinyddwyr YouTube a gweld a ydyn nhw ar waith. Os yw llawer o bobl eraill yn riportio problemau, yna mae'n debyg bod y gweinyddwyr i lawr!

 8. Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

  Pan fyddwch yn ailosod gosodiadau rhwydwaith, bydd pob un o leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, a VPN (Rhwydwaith Preifat Rhithwir) yn cael eu dileu a'u hailosod. Gall fod yn anodd olrhain union achos problem meddalwedd, felly yn hytrach na'i olrhain, rydyn ni'n mynd i ddileu ac ailosod holl osodiadau rhwydwaith eich iPhone.

  Cofiwch: Cyn ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone, gwnewch yn siŵr eich bod yn ysgrifennu pob un o'ch cyfrineiriau Wi-Fi! Byddwch wedi i chi eu hail-ymddangos unwaith y bydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

  I ailosod gosodiadau rhwydwaith, dechreuwch trwy agor yr app Gosodiadau. Tap Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith. Fe'ch anogir i nodi'ch cod pas, yna cadarnhewch eich bod am ailosod gosodiadau rhwydwaith eich iPhone. Bydd eich iPhone yn ailgychwyn unwaith y bydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

Mae YouTube yn Gweithio Ar Eich iPhone!

Mae YouTube yn gweithio ar eich iPhone ac rydych chi'n gallu gwylio'ch hoff fideos unwaith eto. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel bod eich ffrindiau a'ch teulu'n gwybod beth i'w wneud pan nad yw eu iPhone yn chwarae fideos YouTube. Diolch am ddarllen yr erthygl hon, a gadewch sylw i lawr isod os hoffech chi ofyn unrhyw gwestiynau eraill i ni am eich iPhone!

pam na fydd fy apiau'n diweddaru