Beth Yw Modd Awyren Ar iPhone? Dyma’r Gwirionedd!What Is Airplane Mode Iphone

Dywedodd eich capten hedfan wrthych am droi Modd Awyren ymlaen! Gan eich bod y meddwl chwilfrydig ydych chi, rydych chi eisiau dysgu mwy am y nodwedd hon. Yn yr erthygl hon, byddaf yn ateb y cwestiwn, “Beth yw Modd Awyren ar iPhone?” a dangos i chi sut i toglo'r nodwedd hon ar neu i ffwrdd yn yr app Gosodiadau a'r Ganolfan Reoli .Beth Yw Modd Awyren Ar iPhone?

Os ydych chi erioed wedi hedfan o'r blaen, rydych chi'n gyfarwydd â'r Modd Awyren. Mae'r mwyafrif o gwmnïau hedfan yn gwahardd defnyddio dyfeisiau sy'n allyrru signal amledd radio.Pan na chaiff Modd Awyren ei droi ymlaen, gallai eich iPhone, iPad, neu iPod allyrru signal amledd radio. Felly, yn hytrach na pheidio â chaniatáu i chi ddefnyddio'ch dyfeisiau iOS ar yr awyren, gallwch droi Modd Awyren ymlaen!

olew moron ar gyfer gwallt naturiol

Pan fyddwch chi'n troi Modd Awyren ymlaen, mae eich iPhone yn datgysylltu oddi wrth rwydweithiau cellog a rhwydweithiau Wi-Fi. Mae Bluetooth hefyd wedi'i ddiffodd ar yr un pryd.Sut I Droi Modd Awyren Yn Yr App Gosodiadau

I droi Modd Awyren ymlaen, agorwch yr app Gosodiadau a tapiwch y switsh wrth ei ymyl Modd Awyren . Fe fyddwch chi'n gwybod bod Modd Awyren ymlaen pan fydd y switsh yn wyrdd. Bydd eicon awyren fach hefyd yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf arddangosfa eich iPhone.arwyddocâd y rhif 47

Sut I Troi Modd Awyren Yn Y Ganolfan Reoli

Yn gyntaf, agorwch y Ganolfan Reoli trwy droi i fyny o dan waelod arddangosfa eich iPhone. Os oes gennych iPhone X, agorwch y Ganolfan Reoli trwy droi i lawr o gornel dde uchaf yr arddangosfa.

Yna, tapiwch logo'r awyren i droi ymlaen Modd Awyren . Fe fyddwch chi'n gwybod bod Modd Awyren ymlaen pan fydd eicon awyren yn troi'n wyn y tu mewn neu mewn cylch oren.

pam nad yw fy ffôn yn diweddaru

Modd Awyren: Wedi'i Esbonio!

Rydych nawr yn gwybod popeth sydd i'w wybod am Modd Awyren ar eich iPhone! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda rhywun rydych chi'n ei adnabod sydd ar fin mynd ar hediad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill yr hoffech eu gofyn, gadewch sylw i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.