Mae fy iPhone yn dal i ofyn am fy nghyfrinair Apple ID! Dyma'r ateb yn y pen draw.

Mi Iphone Sigue Pidiendo La Contrase De Mi Id De Apple

Mae eich iPhone yn dal i ofyn i chi nodi'ch ID Apple ac nid ydych yn siŵr pam. Waeth faint o weithiau rydych chi'n mynd i mewn iddo, mae eich iPhone yn dal i'ch annog am eich cyfrinair Apple ID. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn dal i ofyn am eich cyfrinair Apple ID .

Ailgychwyn eich iPhone

Ailgychwyn eich iPhone yw'r peth cyntaf i roi cynnig arno pan fydd eich iPhone yn parhau i ofyn am eich cyfrinair Apple ID. Efallai bod eich iPhone yn profi mân wall meddalwedd!Pwyswch a dal y botwm pŵer nes iddo ymddangos swipe i ddiffodd os oes gennych iPhone 8 neu fodel iPhone hŷn. Os oes gennych iPhone X neu fodel mwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint nes ei fod yn ymddangos swipe i ddiffodd .meddyginiaeth cartref ar gyfer termites yn y wal

Beth bynnag, llithro'r eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer neu'r botwm ochr eto nes bod logo Apple yn ymddangos yng nghanol y sgrin i droi eich iPhone yn ôl.Sicrhewch fod eich holl apiau'n gyfredol

Weithiau pan na ellir lawrlwytho neu ddiweddaru ap, gall fynd yn sownd mewn cylch diddiwedd o ofyn am eich cyfrinair Apple ID. mae eich iPhone bob amser yn gofyn am eich ID Apple pan fyddwch chi'n gosod apiau newydd. Bydd eich iPhone hefyd yn gofyn ichi nodi'ch cyfrinair Apple ID bob tro y bydd app yn cael ei ddiweddaru, yn dibynnu ar sut mae'r nodwedd wedi'i ffurfweddu. Defnyddiwch amser .

Yn gyntaf, agorwch y Siop app a tapio'r tab Uwchraddio ar waelod y sgrin. Yna tap Diweddarwch y cyfan ar ochr dde'r sgrin. Bydd hyn yn diweddaru'ch holl geisiadau gyda'r diweddariadau newydd sydd ar gael.diweddaru pob ap ar iphone

Nesaf, ewch i sgrin gartref eich iPhone a chwiliwch am gymwysiadau sy'n dweud 'Aros ...'. Mae'r rhain yn apiau sy'n aros i gael eu gosod neu eu diweddaru, a allai beri i'ch iPhone ddal i ofyn am eich ID Apple.

mae fy sgrin iphone 8 yn ddu

Os yw cais yn dweud 'Aros ...', tapiwch ei eicon i ddechrau'r broses osod neu ddiweddaru. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu mwy amdani beth i'w wneud â cheisiadau sy'n cael eu dal yn ôl .

Diweddarwch eich iPhone

Efallai y bydd eich iPhone yn dal i ofyn am eich cyfrinair Apple ID oherwydd ei fod yn rhedeg fersiwn hen ffasiwn o iOS. Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad meddalwedd a gwirio a oes diweddariad iOS ar gael. Cyffwrdd Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad iOS ar gael ar eich iPhone.

diweddaru iphone i ios 12

Mewngofnodi ac allan gydag Apple ID

Mae mewngofnodi ac allan gyda'ch ID Apple fel ailgychwyn eich iPhone, ond ar gyfer eich ID Apple. Gall arwyddo allan ac yn ôl i mewn drwsio glitch sy'n cadw'ch iPhone i ofyn am eich cyfrinair Apple ID.

Agorwch Gosodiadau a thapio'ch enw ar frig y sgrin. Sgroliwch i waelod y ddewislen hon a thapio Cymeradwyo . Os yw Find My iPhone wedi'i alluogi, bydd angen i chi nodi'ch cyfrinair Apple ID i'w ddiffodd.

Ar ôl i chi arwyddo allan, gallwch dapio Mewngofnodi ar yr un ddewislen i fewngofnodi eto gyda'ch ID Apple.

Trowch FaceTime ac iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae FaceTime ac iMessage yn ddau o'r cymwysiadau mwyaf poblogaidd sydd wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â'ch ID Apple. Pan fydd gennych broblem gyda'ch ID Apple, gall diffodd FaceTime ac iMessage ddatrys y broblem.

iphone 6 ynghyd â batri yn draenio'n gyflym

Yn gyntaf, gadewch i ni ddiffodd FaceTime. Yn agor Gosodiadau a chyffwrdd Amser Amser . Yna, tapiwch y switsh wrth ymyl FaceTime ar frig y ddewislen i'w ddiffodd. Arhoswch ychydig eiliadau, yna tapiwch y switsh i droi FaceTime yn ôl. Efallai y bydd angen i chi ail-nodi'ch cyfrinair Apple ID a Apple ID pan fyddwch chi'n troi FaceTime yn ôl.

Nesaf, trowch iMessage i ffwrdd trwy agor Gosodiadau a chyffwrdd Negeseuon . Yna tapiwch y switsh wrth ymyl iMessage ar frig y sgrin i'w ddiffodd. Tap y switsh eto i droi iMessage yn ôl. Efallai y cewch eich annog i ail-nodi'ch ID Apple a'ch cyfrinair Apple ID pan fyddwch chi'n troi iMessage yn ôl.

Gwiriwch Statws Gweinydd Apple

Weithiau, byddwch chi'n profi materion ID Apple ar eich iPhone pan fydd gweinyddwyr Apple i lawr. Efallai bod Apple yn perfformio gwaith cynnal a chadw arferol neu efallai bod ei weinyddion yn profi traffig trwm.

beth yw'r olwyn nyddu ar fy iphone

Gwiriwch y dudalen Statws gweinydd Apple a gwnewch yn siŵr bod dot gwyrdd wrth ymyl yr ID Apple. Os nad yw'r dot wrth ymyl Apple ID yn wyrdd, nid chi yw'r unig un sy'n cael trafferth gyda'ch ID Apple!

Pan fydd y gweinyddwyr i lawr, dim ond un peth y gallwch chi ei wneud - byddwch yn amyneddgar! Byddant yn cael eu hailadrodd mewn dim o dro.

Ailosod Eich Cyfrinair ID Apple

Weithiau gall newid eich cyfrinair Apple ID wneud ichi fynd trwy gylch di-ddiwedd lle mae'ch iPhone yn eich annog am eich cyfrinair Apple ID. I ailosod eich gosodiadau ID Apple, agorwch Gosodiadau a thapio'ch enw ar frig y sgrin. Yna tap Cyfrinair a diogelwch -> Newid cyfrinair . Fe'ch anogir i nodi cyfrinair eich iPhone a chreu cyfrinair Apple ID newydd.

Rhowch eich iPhone yn y modd DFU

Adfer o Ddiweddariad Cadarnwedd Dyfais (DFU) yw'r math mwyaf manwl o adfer y gallwch ei berfformio ar eich iPhone. Mae hyn yn adfer yn dileu ac yn ail-lwytho pob llinell o god ar eich iPhone, gan ganiatáu inni ddileu'r posibilrwydd o broblem feddalwedd.

Os yw'ch iPhone yn dal i'ch annog am eich cyfrinair Apple ID ar ôl i chi gwblhau adferiad DFU, mae'n debygol y bydd problem gyda'ch ID Apple mai dim ond un o weithwyr Apple all ei drwsio.

Rwy'n argymell Creu copi wrth gefn o iPhone cyn rhoi eich iPhone yn y modd DFU. Ar ôl i chi gael copi wrth gefn, edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU .

Cysylltwch â Apple Support

Mae rhai problemau ID Apple yn gymhleth iawn a dim ond gweithiwr Apple sy'n gallu eu datrys. Ewch i'r tudalen cymorth afal a chlicio iPhone -> ID de Apple e iCloud , lle bydd gennych yr opsiwn i drefnu galwad gyda gweithiwr Apple. Gallwch hefyd wneud apwyntiad yn yr Apple Store agosaf a chael technegydd i wirio'ch ID Apple!

Stopiwch ofyn am fy ID Apple!

Mae problemau ID Apple yn gymhleth, yn rhwystredig, ac weithiau'n ddryslyd, felly rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi'ch helpu chi i ddatrys y broblem gyda'ch iPhone. Os felly, rhannwch ef ar gyfryngau cymdeithasol fel bod eich teulu, ffrindiau, a dilynwyr yn gwybod beth i'w wneud pan fydd eu iPhone yn parhau i ofyn am eu cyfrinair Apple ID. Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiynau eraill i mi yn yr adran sylwadau!