Ap chwyddo ddim yn gweithio ar iPhone? Dyma'r ateb (ar gyfer iPads hefyd)!

La Aplicaci N Zoom No Funciona En Iphone

Rydych chi'n ceisio ymuno â chyfarfod Zoom, ond nid yw Zoom yn gweithio'n dda. Waeth beth ydych chi'n ei wneud, nid yw galw fideo yn gweithio. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi sut i ddatrys y broblem pan nad yw'r app Zoom yn gweithio ar eich iPhone neu iPad .Er i'r erthygl hon gael ei hysgrifennu'n bennaf ar gyfer iPhones, bydd y camau hyn yn gweithio i iPad hefyd! gan fy mod wedi ychwanegu gwybodaeth benodol i iPad pan fo angen i'ch helpu chi i ddatrys y broblem cyn gynted â phosibl.Dechreuwn trwy drwsio dwy broblem gyffredin y mae pobl yn dod ar eu traws wrth ddefnyddio Zoom - mynediad meicroffon a chamera. Ar ôl hynny, byddwn yn trafod rhai camau datrys problemau mwy cyffredinol os nad yw Zoom yn gweithio ar eich iPhone neu iPad.

Trwsio problemau meicroffon

Rhaid i chi roi mynediad i Zoom i feicroffon eich iPhone er mwyn gallu siarad yn ystod galwadau fideo byw. Fel arall, ni fydd unrhyw un yn gallu clywed yr hyn rydych chi'n ei ddweud!Agor Gosodiadau a gwasgwch Preifatrwydd> Meicroffon . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Zoom ymlaen.

Mae hefyd yn syniad da cau unrhyw gymwysiadau eraill sydd â mynediad i'r Meicroffon cyn ymuno â chyfarfod Zoom. Efallai bod y meicroffon yn gweithio mewn ap gwahanol wrth geisio siarad yn Zoom!Trwsio problemau camera

Mae'n rhaid i chi hefyd roi mynediad i Zoom i'r camera os ydych chi am i'ch wyneb gael ei weld ar y sgrin yn ystod galwadau cynhadledd. Ewch yn ôl i Gosodiadau> Preifatrwydd a gwasgwch Camera . Sicrhewch fod y switsh wrth ymyl Zoom ymlaen.

Gwiriwch weinyddion chwyddo

Weithiau mae gweinyddwyr chwyddo yn mynd i drafferthion, yn enwedig pan fydd miliynau o bobl yn cael cyfarfodydd rhithwir ar yr un pryd. Os yw eu gweinyddwyr i lawr, ni fydd Zoom yn gweithio ar eich iPhone.

Cymerwch gip ar y dudalen statws Zoom . Os yw'n dweud bod pob system yn weithredol, symudwch ymlaen i'r cam nesaf. Os yw rhai systemau i lawr, mae'n debyg mai dyna pam nad yw Zoom yn gweithio ar eich iPhone.

sut i rwystro galwadau tebygol sgam ar iphone

Caewch ac ailagor Chwyddo

Bydd yr app Zoom yn rhedeg i gryn drafferth o bryd i'w gilydd, yn union fel unrhyw app arall. Mae cau ac ailagor ap yn ffordd gyflym o drwsio mân ddamwain neu ddamwain.

Yn gyntaf, bydd yn rhaid ichi agor dewisydd y rhaglen ar eich iPhone.x Ar iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith. Ar iPhone X neu'n hwyrach, trowch i fyny o'r gwaelod tuag at ganol y sgrin.

Os oes gennych iPad gyda botwm Cartref, pwyswch ddwywaith i agor lansiwr yr ap. Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, ewch i fyny o'r gwaelod tuag at ganol y sgrin. Nid oes ots a ydych chi'n dal eich iPad yn y modd portread neu dirwedd.

Llithro'r chwyddo i fyny ac allan o ben y sgrin i'w gau. Tapiwch eicon yr app i'w ailagor.

meicroffon siri ddim yn gweithio iphone 6

Gwiriwch am ddiweddariad

Mae datblygwyr Zoom yn rhyddhau diweddariadau ap yn rheolaidd i integreiddio nodweddion newydd neu glytio bygiau sy'n bodoli eisoes. Mae'n syniad da gosod diweddariadau Zoom pan fyddant ar gael.

I wirio am ddiweddariad, agorwch yr App Store a tapiwch eicon y Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i'r adran diweddariadau app. Os oes diweddariad ar gael ar gyfer Zoom, tap I ddiweddaru i'r dde o'r cais. Gallwch chi gyffwrdd Diweddarwch y cyfan os ydych chi hefyd eisiau diweddaru eich cymwysiadau eraill!

Ailgychwyn eich iPhone neu iPad

Efallai na fydd Zoom yn gweithio oherwydd problem feddalwedd ar eich iPhone nad yw'n uniongyrchol gysylltiedig â'r cymhwysiad ei hun. Mae ailgychwyn eich iPhone yn ffordd gyflym o drwsio amrywiaeth o chwilod meddalwedd bach. Mae'r holl raglenni sy'n rhedeg ar eich iPhone yn cau i lawr yn naturiol. Byddant yn cael dechrau newydd pan fyddwch chi'n ei droi yn ôl ymlaen.

Ar iPhone 8 neu'n gynharach (ac iPads gyda botwm Cartref), pwyswch a dal y botwm pŵer. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

Ar iPhone X neu fwy newydd (ac iPads heb fotwm cartref), pwyswch a dal y botwm ochr a'r botwm cyfaint ar yr un pryd. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

Pwyswch a dal y botwm pŵer neu ochr ar eich iPhone neu iPad i'w droi ymlaen eto.

Gwiriwch eich cysylltiad rhyngrwyd

Mae angen cysylltiad rhyngrwyd i ddefnyddio Zoom ar eich iPhone. Gallwch ddefnyddio Wi-Fi neu ddata symudol!

Pan nad yw Zoom yn gweithio, gall fod oherwydd problem gyda'ch cysylltiad Rhyngrwyd. Nesaf, byddwn yn dangos i chi sut i wirio cysylltiad rhyngrwyd eich iPhone. Os ydych chi'n cael trafferth cysylltu â Zoom dros Wi-Fi, ceisiwch gysylltu â data symudol (neu i'r gwrthwyneb).

Gwiriwch eich cysylltiad Wi-Fi

Agor Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Os yw marc gwirio glas yn ymddangos wrth ymyl enw eich rhwydwaith Wi-Fi, mae eich iPhone wedi'i gysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi.

Os na, ceisiwch droi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen yn gyflym trwy dapio'r switsh wrth ymyl Wi-Fi . Weithiau gall hyn ddatrys mân faterion cysylltedd.

Edrychwch ar ein herthygl arall am fwy Camau datrys problemau Wi-Fi !

Gwiriwch eich cysylltiad data symudol

Agor Gosodiadau a thapio Data symudol . Os yw'r switsh wrth ymyl Data symudol wedi'i alluogi, mae eich iPhone wedi'i gysylltu â rhwydwaith eich darparwr gwasanaeth diwifr. Ceisiwch droi Data Symudol i ffwrdd ac ymlaen eto, a allai drwsio mân fater cysylltedd.

Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu mwy amdani beth i'w wneud pan nad yw Data Symudol yn gweithio ar eich iPhone !

Tynnu ac ailosod Chwyddo

Efallai bod ffeil Zoom wedi'i llygru, a allai beri i'r cais roi'r gorau i weithio. Bydd tynnu ac ailosod Zoom yn rhoi gosodiad newydd i chi ac o bosibl yn trwsio'r broblem.

Ni fydd eich cyfrif Zoom yn cael ei ddileu pan fyddwch yn dadosod yr app. Fodd bynnag, bydd angen i chi fewngofnodi eto ar ôl iddo gael ei ailosod. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod cyfrinair eich cyfrif cyn tynnu Zoom o'ch iPhone!

Sut i gael gwared ar yr app Zoom

Pwyswch a dal eicon yr app Zoom nes bod y ddewislen yn ymddangos. Cyffwrdd Tynnu app , yna cyffwrdd Cael gwared pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

tynnu chwyddo ar iphone

Sut i ailosod Chwyddo

Agorwch yr App Store a tapiwch y tab Chwilio yng nghornel dde isaf y sgrin. Teipiwch 'Zoom' yn y blwch chwilio a thapio chwilio . Yn olaf, tap ar eicon y cwmwl i'r dde o Zoom i ailosod yr app.

Deialu gan ddefnyddio'ch iPhone

Er nad yw'n ddelfrydol mae'n debyg, gallwch chi bob amser alw i mewn i gyfarfod Zoom gan ddefnyddio'ch iPhone. Ni fydd eraill yn y cyfarfod yn gallu eich gweld, ond byddant yn gallu eich clywed.

Gwiriwch eich gwahoddiad i'r cyfarfod Zoom i gael rhif ffôn i'w ffonio i fod yn gysylltiedig â'r cyfarfod. Yna agor Ffôn a chyffwrdd â'r tab bysellfwrdd. Deialwch rif ffôn cyfarfod Zoom, yna tapiwch y botwm ffôn gwyrdd i'w ffonio.

dim cerdyn sim wedi'i osod iphone 5c

Cysylltwch â chefnogaeth Zoom

Os nad yw'r app Zoom yn gweithio ar eich iPhone o hyd, mae'n bryd cysylltu â'r tîm cymorth i gwsmeriaid. Efallai y bydd problem gyda'ch cyfrif na all rhywun mewn gwasanaeth cwsmeriaid ei datrys yn unig.

Mae Zoom yn cynnig cefnogaeth i gwsmeriaid 24/7, gan gynnwys opsiynau ffôn a sgwrsio. Mynd i y dudalen gefnogaeth ar wefan Zoom i ddechrau!

Gallwch hefyd geisio defnyddio Zoom ar eich Mac os ydych chi'n cael problemau gyda'ch iPhone neu iPad. Edrychwch ar ein herthygl arall i dysgu sut i sefydlu Chwyddo ar eich Mac !

Chwyddo Chwyddo!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ac mae Zoom yn gweithio eto. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon â'ch coworkers pan nad yw'r app Zoom yn gweithio ar eich iPhone neu iPad! Cysylltwch â ni yn yr adran sylwadau isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill.