Mae siaradwr fy iPhone yn swnio'n ddrwg! Dyma'r ateb!

El Altavoz De Mi Iphone Suena Mal

Mae llawer o'r tasgau dyddiol ar eich iPhone yn troi o amgylch siaradwyr swyddogaethol. Pan nad yw siaradwyr eich iPhone yn gweithio, ni allwch fwynhau cerddoriaeth, siarad â rhywun ar y siaradwr, na chlywed y rhybuddion a dderbyniwch. Gall y broblem hon fod yn hynod rwystredig, ond gall fod yn sefydlog hefyd. Yn yr erthygl hon, egluraf beth i'w wneud os yw siaradwr eich iPhone yn swnio'n ddrwg !

Problemau Meddalwedd vs. Problemau caledwedd

Gall siaradwr iPhone sy'n swnio'n wael fod yn ganlyniad problem meddalwedd neu galedwedd. Mae'r meddalwedd yn dweud wrth eich iPhone pa synau i'w chwarae a phryd i'w chwarae. Mae'r caledwedd (y siaradwyr corfforol) yn atgynhyrchu'r sain fel y gallwch ei glywed.Ni allwn fod yn siŵr o hyd pa fath o broblem yw hon, felly byddwn yn dechrau gyda'r camau datrys problemau meddalwedd. Os nad yw'r camau hynny'n trwsio siaradwr eich iPhone, byddwn yn argymell rhai opsiynau atgyweirio gwych.A yw'ch ffôn wedi'i dawelu?

Pan fydd eich iPhone yn dawel, ni fydd y siaradwr yn gwneud unrhyw sŵn pan fyddwch chi'n derbyn hysbysiad. Sicrhewch fod y switsh ringer / mud uwchben y botymau cyfaint tuag at y sgrin, gan nodi bod eich iPhone ar fin chwarae synau.Trowch y cyfaint i fyny i'r eithaf

Os yw'r cyfaint ar eich iPhone yn isel, fe allai swnio bod y siaradwyr yn camweithio pan fyddwch chi'n derbyn galwad ffôn neu hysbysiad.

I droi i fyny'r gyfrol ar eich iPhone, ei ddatgloi a dal y botwm cyfaint uchaf ar ochr chwith eich iPhone nes bod y gyfrol yr holl ffordd i fyny.

Gallwch hefyd addasu'r cyfaint ar eich iPhone trwy fynd i Gosodiadau> Swnio a llusgo'r llithrydd oddi tano Cloch a Hysbysiadau . Llusgwch y llithrydd i'r dde i gynyddu'r cyfaint ar eich iPhone.aros gartref mae mam yn mynd yn ôl i'r gwaith

Os ydych chi am i'r opsiwn droi i fyny'r gyfrol gyda'r botymau ar eich iPhone, trowch y switsh nesaf ato Addaswch gyda botymau .

Tynnwch eich achos iPhone i ffwrdd

Os oes gennych achos swmpus dros eich iPhone, neu pe bai'r achos yn cael ei roi tuag yn ôl, gallai wneud i'r siaradwr swnio'n ddrwg. Ceisiwch dynnu'ch iPhone allan o'i achos a chwarae sain.

Glanhewch unrhyw budreddi gan y siaradwr

Gall siaradwyr eich iPhone lenwi â lint, baw neu falurion eraill yn gyflym, yn enwedig os yw wedi bod yn eich poced trwy'r dydd. Ceisiwch lanhau'r siaradwr gyda lliain microfiber. Ar gyfer baw neu falurion mwy cywasgedig, defnyddiwch frws dannedd nas defnyddiwyd neu wrthstatig i lanhau'r siaradwyr.

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone a'i roi yn y modd DFU

Cyn mynd i'ch Apple Store gerllaw i gael atgyweiriad caledwedd, gadewch i ni sicrhau ein bod yn hollol siŵr bod y siaradwr wedi torri. Adferiad DFU yw'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru'n llwyr unrhyw fath o fater meddalwedd sy'n gwneud i'ch siaradwr iPhone swnio'n ddrwg.

Yn gyntaf, gwnewch gopi wrth gefn o'ch iPhone. Mae adfer DFU yn clirio ac yna'n ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone. Byddwch chi eisiau gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone fel na fyddwch chi'n colli'ch cysylltiadau, ffotograffau, negeseuon a mwy.

Gallwch ddilyn y canllawiau hyn i'w gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone gydag iTunes neu copi wrth gefn gyda iCloud .

Ar ôl gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone, dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i rhowch eich iPhone yn y modd DFU .

Cyn gwirio a yw'ch siaradwyr yn gweithio, dilynwch gamau 1-4 eto ac yna ceisiwch chwarae cerddoriaeth neu ddefnyddio'ch siaradwr. Os yw'r siaradwr yn dal i swnio'n ddrwg, mae'n bryd edrych i mewn i opsiynau atgyweirio.

ni all unrhyw un fy nghlywed ar fy iphone

Atgyweirio Llefarydd / Llefarydd IPhone

Mae Apple yn cynnig atgyweiriadau siaradwr iPhone. Yn gallu trefnu apwyntiad gyda thechnegwyr Apple neu defnyddiwch wasanaeth atgyweirio sy'n ymweld â'ch cartref i ddarparu cymorth.

Un o'n hoff opsiynau atgyweirio a lleiaf drud yn aml yw Pwls . Byddant yn anfon technegydd atgyweirio iPhone arbenigol i'r lleoliad o'ch dewis a gallant atgyweirio'ch iPhone mewn cyn lleied ag awr. Maent hefyd yn cynnig gwarant oes, felly gallai hyn fod eich opsiwn gorau.

Os oes gennych iPhone hŷn, efallai y byddwch chi'n ystyried uwchraddio i un newydd yn hytrach na thalu allan o'ch poced i atgyweirio'ch hen un. Mae gan yr iPhones newydd siaradwyr stereo gwell sy'n wych ar gyfer gwrando ar gerddoriaeth neu ffrydio fideos. Gwiriwch yr offeryn cymharu UpPhone am dod o hyd i lawer iawn ar iPhone newydd !

Allwch chi fy nghlywed nawr?

Nawr eich bod wedi cyrraedd diwedd yr erthygl, rydym wedi datrys mater eich siaradwr neu o leiaf wedi darganfod bod angen ei atgyweirio. Os yw'ch problem yn sefydlog, rhowch wybod i ni pa gam a helpodd chi i'w datrys - gallai hyn helpu eraill sydd â'r un broblem. Beth bynnag, os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch nhw yn y sylwadau isod!