Sut Ydw i'n Gwneud i'r iPhone Arddangos yn Dywyllach? Dyma The Fix!How Do I Make Iphone Display Darker

Rydych chi am ddefnyddio'ch iPhone, ond mae'r sgrin ychydig yn rhy llachar. Gall sgriniau llachar roi straen ar eich llygaid a thrafferthu’r bobl o'ch cwmpas, yn enwedig os ydyn nhw'n ceisio cysgu. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dweud wrthych am dau awgrym sgrin anhygoel bydd hynny'n dangos i chi sut i wneud arddangosfa'r iPhone yn dywyllach!Addasu Disgleirdeb Sgrin Y Ffordd Arferol

Fel rheol, mae defnyddwyr iPhone yn addasu disgleirdeb sgrin eu iPhone gan ddefnyddio'r llithrydd disgleirdeb. Gellir cyrchu hwn trwy agor y Ganolfan Reoli neu o'r app Gosodiadau. Dyma sut i wneud y ddwy ffordd:Sut I Wneud Sgrin yr iPhone yn Dywyllach Yn y Ganolfan Reoli

Yn gyntaf, swipe i fyny o waelod iawn y sgrin i agor Canolfan Reoli. Defnyddiwch eich bys i addasu'r llithrydd disgleirdeb i wneud sgrin eich iPhone yn fwy disglair neu'n dywyllach.Sut I Wneud Sgrin yr iPhone yn Dywyllach Mewn Gosodiadau

Agorwch Gosodiadau -> Arddangos a Disgleirdeb, a llusgwch y llithrydd i wneud arddangosfa eich iPhone yn dywyllach neu'n fwy disglair.

Sut I Wneud Arddangosfa'r iPhone yn Dywyllach

Mae dwy ffordd i wneud arddangosfa'r iPhone yn dywyllach nag y gallwch chi trwy ddefnyddio'r llithrydd disgleirdeb. Y ffordd gyntaf yw trwy droi ymlaen Lleihau Pwynt Gwyn , sy'n lleihau dwyster y lliwiau llachar sy'n cael eu harddangos ar sgrin eich iPhone. Mae'r ail, y byddaf yn siarad amdano ymhellach i lawr yn yr erthygl hon, yn defnyddio'r Chwyddo offeryn i wneud arddangosfa'r iPhone yn dywyllach.sut i droi ringer ar iphone 6

Sut i droi ymlaen i leihau pwynt gwyn

 1. Agorwch y Gosodiadau ap.
 2. Tap Hygyrchedd .
 3. Tap Maint Arddangos a Thestun .
 4. Tap y switsh wrth ymyl Lleihau Pwynt Gwyn . Fe fyddwch chi'n gwybod bod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd ac wedi'i leoli ar y dde.
 5. Pan wnewch chi, bydd llithrydd newydd yn ymddangos isod Lleihau Pwynt Gwyn .
 6. Llusgwch y llithrydd i addasu faint o White Point sy'n cael ei leihau. Po uchaf yw'r ganran ar y llithrydd, y tywyllaf y bydd eich arddangosfa iPhone yn ymddangos .

ffôn yn dweud codi tâl ond heb godi tâl ar iphone

Sut I Wneud Sgrin yr iPhone yn Dywyllach gan Ddefnyddio Chwyddo

Ffordd arall o wneud arddangosfa'r iPhone yn dywyllach nag y gallwch chi ar y llithrydd disgleirdeb yw trwy ddefnyddio'r teclyn Zoom. I wneud hyn, dilynwch y camau isod:

 1. Agorwch y Gosodiadau ap.
 2. Tap Hygyrchedd .
 3. Tap Chwyddo .
 4. Tap y switsh wrth ymyl Chwyddo . Fe fyddwch chi'n gwybod ei fod ymlaen pan fydd wedi'i leoli i'r dde ac yn wyrdd.
 5. Bydd ffenestr newydd yn arddangos eich iPhone sy'n chwyddo i mewn ar gyfran o'r sgrin.
 6. Gan ddefnyddio tri bys , tap triphlyg ar y ffenestr honno i actifadu dewislen o leoliadau.
 7. Tap Dewiswch Ranbarth a dewis Chwyddo Sgrin Llawn .
 8. Tap Dewiswch Hidlo a dewis Golau Isel .
 9. Llusgwch y llithrydd ar waelod y fwydlen yr holl ffordd i'r chwith tuag at y chwyddwydr gyda minws ynddo.
 10. Defnyddiwch y llithrydd disgleirdeb i addasu'r sgrin fel y dymunwch.

Os byddwch chi'n gweithredu un o'r awgrymiadau hyn, byddwch chi'n gwneud eich arddangosfa iPhone yn dywyllach nag y byddwch chi fel arfer yn gallu ei wneud gyda'r llithrydd disgleirdeb yn unig ar ei ben ei hun!

O na! Nawr Mae Fy Sgrin Yn Rhy Dywyll!

A wnaethoch chi sgrin eich iPhone yn rhy dywyll ar ddamwain? Mae hynny'n iawn. Diffoddwch y switsh wrth ymyl Lleihau Pwynt Gwyn neu diffoddwch y switsh wrth ymyl Chwyddo i ddadwneud popeth. Os ydych chi'n mynd yn sownd iawn, edrychwch ar ein herthygl Mae Sgrin fy iPhone Yn Rhy Dywyll! Dyma The Brightness Fix. i ddatrys y broblem er daioni.

Helo Tywyllwch, Fy Hen Ffrind

Rydych chi wedi llwyddo i wneud sgrin eich iPhone yn dywyllach nag erioed ac nid ydych chi wedi rhoi straen ar eich llygaid nac yn trafferthu eraill mwyach. Nawr eich bod chi'n gwybod sut i wneud arddangosfa'r iPhone yn dywyllach, rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n trosglwyddo'r domen hon ar gyfryngau cymdeithasol i'ch ffrindiau a'ch teulu!

Diolch am ddarllen,
David L.