Ni fydd fy apiau iPhone yn agor! Dyma'r ateb yn y pen draw.Las Aplicaciones De Mi Iphone No Se Abren

Pan fyddwch chi'n tapio i agor app iPhone, mae un o ddau beth yn digwydd: does dim yn digwydd, neu mae'r app yn llwytho'r sgrin agoriadol, ond yn cau ar unwaith. Y naill ffordd neu'r llall, rydych chi'n syllu ar iPhone yn llawn apiau na fydd yn agor, ac nid yw hynny'n dda. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam na fydd eich apiau iPhone yn agor Y. sut i ddatrys y broblem .Pam na fydd fy apiau iPhone yn agor?

Ni fydd eich apiau iPhone yn agor oherwydd bod gan eich iPhone broblem feddalwedd. Pan fydd un app yn damweiniau, fel rheol nid yw'n achosi i'r iPhone cyfan chwalu. Yn lle, rydych chi'n gorffen yn ôl ar y sgrin gartref ac mae'r app yn gorffen yn y cefndir. Y rhan fwyaf o'r amser, mae hynny'n ddigon i gywiro nam meddalwedd, ond nid bob amser.Nid yw apiau'n bodoli mewn gwagle chwaith. Yn fy mhrofiad i, Yn gyffredinol, ni fydd apiau iPhone yn agor oherwydd problem gyda system weithredu'r iPhone (iOS), nid problem gyda'r app ei hun.

Sut i drwsio apiau iPhone na fydd yn agor

Fe'ch cerddaf trwy'r broses o ddatrys problemau app na fydd yn agor gam wrth gam. Byddwn yn cychwyn yn syml ac yn gweithio ein ffordd i'r atebion mwy cymhleth, pryd bynnag y bydd eu hangen. Gallwch chi ei wneud. Gadewch inni ddechrau!1. Trowch eich iPhone i ffwrdd ac ymlaen eto

Mae'n syml, ond gall troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys problemau meddalwedd cudd a all atal eich apiau rhag agor yn iawn. Pan fyddwch chi'n diffodd eich iPhone, mae'r system weithredu'n diffodd yr holl raglenni cefndir bach sy'n helpu'ch iPhone i redeg. Pan fyddwch chi'n ei droi yn ôl ymlaen, maen nhw i gyd yn dechrau drosodd, ac weithiau mae hynny'n ddigon i drwsio mater meddalwedd sy'n atal eich apiau rhag agor.

mae ipad yn cymryd amser hir i godi tâl

I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer ar eich iPhone nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos ar y sgrin. Llithro'r eicon ar draws y sgrin gyda'ch bys ac aros i'ch iPhone ddiffodd. Mae'n arferol i'r broses gymryd hyd at 30 eiliad. I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna ei ryddhau.

2. Gwiriwch am ddiweddariadau yn yr App Store

Un o'r prif resymau y mae datblygwyr cymwysiadau yn rhyddhau diweddariadau yw trwsio chwilod meddalwedd a all achosi problemau fel hyn. Yn lle mynd trwy'r rhestr i ddod o hyd i'r app problemus, rwy'n credu mai'ch opsiwn gorau yw diweddaru'ch holl apiau ar unwaith.I ddiweddaru'ch ceisiadau, agorwch y Siop app a tap ar eicon eich Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i'r adran Diweddariadau a thapio Diweddarwch y cyfan i ddiweddaru pob cais ar yr un pryd.

3. Dileu'r cais a'i ailosod

Y syniad y dylech chi dynnu'r ap o'ch iPhone a'i lawrlwytho eto o'r App Store yw'r peth cyntaf y bydd y mwyafrif o dechnegwyr yn dweud wrthych chi ei wneud. Dyma'r ysgol 'ei ddad-blygio, ei blygio'n ôl yn', a sawl gwaith mae'n gweithio.

beth mae 5% yn ei olygu

Rwy'n credu ei fod hefyd yn lle da i ddechrau, ond nid wyf am i chi godi'ch gobeithion. Gofynnwch i'ch hun: 'A yw'r broblem gyda fy holl geisiadau neu a yw'n broblem gyda dim ond un cais?'

  • Ydw Dim ond un ni fydd eich apiau'n agor, mae siawns dda y bydd tynnu'r ap o'ch iPhone a'i ailosod o'r App Store yn trwsio'r broblem.
  • Ydw llawer ni fydd eich ceisiadau yn agor, nid wyf yn argymell eich bod yn eu dileu a'u hailosod, oherwydd mae'n debyg ei fod yn wastraff amser. Yn lle, bydd yn rhaid i ni fynd i'r afael â'r achos sylfaenol, sef system weithredu'r iPhone (iOS).

4. A yw'r cais yn hen? Pryd oedd y tro diwethaf iddo gael ei ddiweddaru?

Mae dros 1.5 miliwn o apiau ar yr App Store, ac nid yw pob un ohonynt yn gyfredol. Mae'r cod meddalwedd sy'n rhedeg cymwysiadau iPhone yn newid bob tro y mae Apple yn rhyddhau fersiwn newydd o iOS. Nid yw'r newidiadau fel arfer yn rhy llym, ond os nad yw ap wedi'i ddiweddaru mewn blynyddoedd, mae'n fwyaf tebygol o anghydnaws â'ch fersiwn chi o iOS.

Os gwnaethoch chi ddiweddaru'ch iPhone yn ddiweddar i fersiwn newydd o iOS, yn enwedig os oedd yn ddiweddariad mawr, fel mynd o iOS 13 i iOS 14 (nid o 14.2 i 14.2.1, er enghraifft), gallai hyn esbonio pam enillodd eich app ' t agored.

siop app ar fy ffôn

I ddarganfod pryd y cafodd ap ei ddiweddaru ddiwethaf, agorwch y Siop app ar eich iPhone. Dewch o hyd i'r app a thapio Cofnod fersiynau i weld pryd y diweddarwyd fersiwn y cais.

Ffordd arall o brofi hyn yw gofyn i ffrind sydd â'r un fersiwn iPhone ac iOS lawrlwytho ac agor yr ap. Os yw'r app yn gweithio ar eich iPhone, rydyn ni'n gwybod bod problem meddalwedd gyda'ch un chi. Os na fydd yr app yn agor ar eich iPhone, mae problem gyda'r app hwnnw.

ni fydd fy ffôn yn troi i'r ochr

Yn anffodus, os yw app yn rhy hen i redeg ar fersiwn mwy diweddar o iOS, nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i wneud iddo weithio. Eich bet orau yw cysylltu â datblygwr yr ap a gofyn a ydyn nhw'n bwriadu rhyddhau fersiwn wedi'i diweddaru. Pe bawn yn eich swydd (datblygwr), byddwn yn gwerthfawrogi pe bai rhywun yn rhoi gwybod imi am y broblem.

5. Ailosod pob gosodiad

Fe welwch helo ymlaen Gosodiadau> Cyffredinol> Ailosod , ac nid yw'n rhywbeth yr wyf yn argymell ei wneud oni bai bod hynny'n hollol angenrheidiol. Nid yw ailosod pob gosodiad yn dileu unrhyw ran o'ch data personol o'ch iPhone, ond fel y mae'r enw'n awgrymu, mae'n ailosod pob gosodiad i ddiffygion ffatri. Os ydych chi wedi cymryd yr amser i optimeiddio gosodiadau i wella bywyd batri , er enghraifft, bydd yn rhaid i chi ei wneud eto.

Nid wyf yn credu bod bwled hud ar gyfer problemau iPhone, ond pe bai'n rhaid i mi ddewis, Ailosod Gosodiadau yw'r peth agosaf ato. Mae'n werth rhoi cynnig arni: rwyf wedi gweld sut mae Ailosod Gosodiadau yn datrys problemau meddalwedd rhyfedd, ac nid yw mor gymhleth â'r cam nesaf yn y broses, sef gwneud copi wrth gefn ac adfer eich iPhone.

6. Gwnewch gopi wrth gefn o'ch iPhone a'i adfer

Os ydych chi wedi ceisio Ailosod eich gosodiadau iPhone, dadosod ac ailosod yr app, a'ch bod yn argyhoeddedig nad yw'r app yn rhy hen i redeg ar eich fersiwn o iOS, mae'n bryd taro'r gêr codi trwm. Rydyn ni'n mynd i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone yn iCloud, neu Finder, iTunes, ac yna adfer eich iPhone gan ddefnyddio iTunes neu Finder, a byddwn ni'n adfer eich data personol o'ch copi wrth gefn yn y pen draw.

Cyn gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone, rwy'n argymell hynny dadosod yr app sy'n achosi'r broblem o'ch iPhone ( Ydw dim ond ap na fydd yn agor). Os yw'n fwy nag un app, peidiwch â phoeni am ddadosod pob un ohonynt, dim ond gwneud copi wrth gefn a dilyn y broses.

Y ffordd ddelfrydol o wneud hyn yw gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud (os nad oes gennych le, fy erthygl ymlaen pam na ddylech fyth dalu am storio iCloud yn eich helpu i ryddhau rhywbeth), gwneud adferiad DFU o'ch iPhone gan ddefnyddio iTunes neu Finder ac adfer eich data o'ch copi wrth gefn iCloud.

Defnyddiwch iCloud i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone, os gallwch chi

Rwy'n argymell defnyddio iCloud i wneud copi wrth gefn ac adfer eich iPhone pan na fydd eich apiau'n agor.

Pan fyddwch chi'n gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone yn iTunes neu Finder, rydych chi'n creu copi o'ch holl apiau a data. Pan adferwch o'r copi wrth gefn hwnnw, rhoddir yr holl ffeil honno yn ôl ar eich iPhone, ac mae siawns y bydd y broblem yn ymddangos eto.

Mae copïau wrth gefn ICloud yn arbed eich data personol 'yn y cwmwl' yn unig, nid y cymhwysiad cyfan. Pan fyddwch chi'n adfer o gefn wrth gefn iCloud, mae eich iPhone yn lawrlwytho'ch data personol o iCloud a'ch apiau o'r App Store, felly mae llai o siawns y bydd y broblem yn dod yn ôl.

ipad ddim yn codi tâl ar ôl ei ddiweddaru

Ceisiadau yn agor eto! Cau…

Pan na fydd app iPhone yn agor, mae'n broblem a all gymryd 30 eiliad, 30 munud, neu fwy i'w datrys. Er eich mwyn chi, rwy'n gobeithio bod yr ateb yn syml. Hoffwn glywed am eich profiad gydag apiau na fydd yn agor, a pha mor bell y bu'n rhaid ichi fynd i drwsio'ch iPhone.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ddychwelyd y ffafr,
David P.