Amddiffynwyr Sgrîn XS iPhone Gorau Yn 2019Best Iphone Xs Screen Protectors 2019

Rydych chi newydd gael yr iPhone XS newydd ac rydych chi am ei gadw mewn cyflwr gwych. Mae amddiffynnydd sgrin yn ffordd fforddiadwy o gadw arddangosfa eich iPhone newydd mewn siâp perffaith. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae arddangosfa iPhone XS mor arbennig a'ch helpu chi i ddod o hyd i'r amddiffynwyr sgrin gorau ar gyfer eich iPhone XS !Beth Yw Amddiffynnydd Sgrîn?

Mae amddiffynwr sgrin yn ddarn o blastig neu wydr sydd wedi'i osod yn uniongyrchol ar ben arddangosfa eich ffôn i'w orchuddio a'i amddiffyn rhag difrod. Nid yw amddiffynwr sgrin bob amser yn atal craciau os byddwch chi'n gollwng eich ffôn.Fodd bynnag, bydd yn amddiffyn arddangosfa eich ffôn rhag crafiadau, a all ddigwydd yn amlach nag yr ydych chi'n meddwl. Llawer o'r amser, gall sgriniau gael eu crafu pan fyddwch chi'n rhoi'ch ffôn yn yr un poced â'ch allweddi car neu newid rhydd.

Pam ddylwn i gael amddiffynwr sgrin?

Dros amser, mae arddangosfeydd iPhone wedi dod yn sylweddol anoddach. Mewn gwirionedd, mae gan lawer o'r ffonau smart diweddaraf arddangosfeydd sy'n gallu gwrthsefyll crafiadau o bethau fel cadwyni allweddi a newid rhydd. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu bod arddangosfa eich iPhone yn annarllenadwy.Mae amddiffynwr sgrin yn rhoi haen ychwanegol o ddiogelwch i'ch iPhone fel y gallwch ei atal rhag cael crafiadau diangen. Os yw amddiffynwr y sgrin yn cael ei grafu, gallwch chi bob amser dynnu amddiffynwr y sgrin i ffwrdd a rhoi un newydd yn ei le. Mae'n llawer rhatach disodli amddiffynwr sgrin nag arddangosfa iPhone XS!

sut i atgyweirio sgrin iphone 6 wedi cracio

Beth sy'n Arbennig Am Arddangosfa iPhone XS?

Mae arddangosfa iPhone XS yn wirioneddol anhygoel, felly nid yw'n syndod eich bod chi am ei gadw'n ddiogel gydag amddiffynwr sgrin. Mae'r Mae gan iPhone XS sgrin 5.8 ” gydag arddangosfa pob sgrin. Mae'n ymfalchïo mewn datrysiad picsel 2436-wrth-1125 gyda 458 picsel y fodfedd (ppi). Er cymhariaeth, mae gan yr iPhone 8 sgrin 4.7 ”gyda phenderfyniad 1334-by-750-picsel ar 326 ppi.

Mae'r iPhone hwn yn cynnwys arddangosfa wydr hardd. Mae Apple yn honni mai'r gwydr hwn yw'r cryfaf i'w ddefnyddio erioed mewn iPhone. Mae wedi'i gynllunio i atal arddangosfa eich iPhone rhag chwalu'n ddwsinau o ddarnau bach os byddwch chi'n ei ollwng, ond nid yw'n anorchfygol.Ar ddiwedd y dydd, gwydr yw gwydr. Mae'n hawdd crafu arddangosfa iPhone XS os na ddefnyddiwch amddiffynwr sgrin. Isod, byddwn yn argymell rhai o amddiffynwyr sgrin iPhone XS gorau 2019!

Yr Amddiffynwyr Sgrin Gorau Ar Gyfer Yr iPhone XS

Gall chwilio am amddiffynwr sgrin iPhone XS dibynadwy fod yn llethol. Mae yna miloedd o ganlyniadau i'w hidlo drwodd ar Amazon yn unig.

Yn lle gwneud ichi fynd trwy'r broses ddiflas honno, rydym wedi dod o hyd i bum amddiffynwr sgrin rhagorol y gwyddom a fydd yn cadw'ch iPhone XS mewn cyflwr gwych!

ipad mini 4 ddim yn codi tâl

Amddiffynnydd Sgrîn Gwydr Tempered SPARIN

Mae'r pedwar pecyn hwn o amddiffynwyr sgrin ar gael am ddim ond $ 6.99. Wedi'i wneud o wydr tymer caledwch 9H, mae'r Amddiffynnydd Sgrîn Gwydr Tempered Sparin dair gwaith yn anoddach nag amddiffynwyr sgrin safonol. Mae hefyd yn hynod denau ac mae ganddo sgôr pum seren hyfryd ar Amazon.

Amddiffynnydd Sgrin Gwydr Theori Pwer

Mae'r Amddiffynnydd Sgrin Gwydr Theori Pwer yn amddiffynwr sgrin darian gwydr caled arall sydd â sgôr 9H ac a ddyluniwyd ar gyfer yr iPhone X a XS. Mae'n dod gyda phecyn offer gosod i'ch helpu chi i gymhwyso amddiffynwr y sgrin yn berffaith ar arddangosfa eich iPhone. Mae'r amddiffynnydd sgrin hwn hefyd yn dod â weipar glanhau arbennig a gwarant oes.

Amddiffynnydd Sgrîn Gwydr Tempered Maxboost

Mae'r Amddiffynnydd Sgrîn Gwydr Tempered Maxboost mae ganddo hawliad arbennig i enwogrwydd - mae'n un o amddiffynwyr sgrin teneuaf y byd, sef 0.25 mm (mae'r mwyafrif o amddiffynwyr sgrin yn 0.3 mm yn denau). Mae eich pryniant yn cynnwys tri amddiffynnydd sgrin, ffrâm gosod, a gwarant oes!

Amddiffynnydd Sgrîn Trianium

Mae'r Amddiffynnydd Sgrîn Trianium yn cyd-fynd â theneu hanesyddol amddiffynwr sgrin Maxboost ar 0.25 mm. Byddwch yn derbyn tri amddiffynnydd sgrin, weipar glanhau, ffrâm alinio, canllaw defnyddiwr, remover llwch, a gwarant oes pan fyddwch chi'n prynu'r cynnyrch hwn gan Trianium.

Nid ni yw'r unig rai sy'n argymell yr amddiffynwr sgrin hwn ar gyfer eich iPhone XS. Mae gan y cynnyrch hwn sgôr o 4.5 seren yn seiliedig ar bron i 2,000 o adolygiadau Amazon!

Amddiffynnydd Sgrîn JETech

Mae'r ddau becyn hwn o Amddiffynwyr sgrin iPhone XS rhag JETech yn profi i fod yn wydn gyda'i ddyluniad gwydr caled 9H. Os ydych chi'n chwilio am amddiffynwr sgrin mwy trwchus, dyma'r cynnyrch i chi!

Mae'r amddiffynwyr hyn yn 0.33 mm o drwch ac yn gallu gwrthsefyll swigod, llwch ac olion bysedd. Mae'r pecyn manwerthu yn cynnwys lliain glanhau, ffon tynnu llwch, canllaw hyfforddi, a gwarant oes.

sgrin iphone 6 yn anymatebol i gyffwrdd

Mae Eich Sgrin Yn Ddiogel!

Erbyn hyn, dylai fod gennych ddealltwriaeth dda o beth yw amddiffynwr sgrin a sut y gall rhywun fod o fudd i'ch iPhone XS. Gobeithio y gwnaeth yr erthygl hon eich helpu i ddod o hyd i'r amddiffynwr sgrin iPhone XS gorau am bris fforddiadwy. Rhowch sylwadau isod a gadewch i ni wybod pa amddiffynwr sgrin rydych chi'n ei argymell ar gyfer yr iPhone XS!

Diolch am ddarllen,
Jordan W.