Sownd iPhone Ar Olwyn Nyddu? Dyma The Fix!

Iphone Stuck Spinning WheelRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Mae'ch iPhone yn sownd ar sgrin ddu gydag olwyn nyddu ac nid ydych yn siŵr pam. Nid yw'ch iPhone yn troi yn ôl ymlaen ni waeth beth rydych chi'n ei wneud! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i drwsio'r broblem pan fydd eich iPhone yn sownd ar olwyn nyddu .

bu farw iphone 7 ac ni fydd yn gwefru nac yn troi ymlaen

Pam fod fy iPhone yn sownd ar olwyn nyddu?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae eich iPhone yn mynd yn sownd ar olwyn nyddu oherwydd aeth rhywbeth o'i le yn ystod y broses ailgychwyn. Gall hyn ddigwydd ar ôl i chi droi eich iPhone ymlaen, diweddaru ei feddalwedd, ei ailosod o Gosodiadau, neu ei adfer i ddiffygion ffatri.Er ei fod yn llai tebygol, gall cydran gorfforol o'ch iPhone gael ei difrodi neu ei dorri. Bydd ein canllaw cam wrth gam isod yn dechrau gyda chamau datrys problemau meddalwedd, yna'n eich helpu i gael cefnogaeth os oes gan eich iPhone broblem caledwedd.

Ailosod Caled Eich iPhone

Mae ailosodiad caled yn gorfodi'ch iPhone i ddiffodd ac yn ôl yn gyflym. Pan fydd eich iPhone yn damweiniau, yn rhewi, neu'n mynd yn sownd ar olwyn nyddu, gall ailosodiad caled ei gael i droi yn ôl ymlaen.

Mae'r broses o berfformio ailosodiad caled yn amrywio yn dibynnu ar ba fodel iPhone sydd gennych chi:

  • iPhone 6s, iPhone SE (Y Genhedlaeth 1af), a modelau hŷn : Pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes bod y sgrin yn mynd yn hollol ddu a bod logo Apple yn ymddangos.
  • iPhone 7 : Pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr a'r botwm pŵer ar yr un pryd nes i'r sgrin fynd yn ddu a logo Apple yn ymddangos.
  • iPhone 8, iPhone SE (2il Genhedlaeth), a modelau mwy newydd : Pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny, gwasgwch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr nes bod yr arddangosfa'n mynd yn ddu a logo Apple yn ymddangos.

Bydd ailosodiad caled yn datrys y broblem hon y rhan fwyaf o'r amser. Os gwnaeth, gwnewch copi wrth gefn o'ch iPhone ar unwaith iTunes (PCs a Macs yn rhedeg Mojave 10.14 neu'n gynharach), Darganfyddwr (Macs yn rhedeg Catalina 10.15 ac yn fwy newydd), neu iCloud . Os bydd y broblem hon yn parhau, byddwch chi eisiau copi o'r holl ddata ar eich iPhone!

DFU Adfer Eich iPhone

Er y gall ailosodiad caled atgyweirio'r broblem dros dro pan fydd eich iPhone yn sownd ar olwyn nyddu, ni fydd yn dileu'r mater meddalwedd dyfnach a achosodd y broblem yn y lle cyntaf. Rydym yn argymell rhoi eich iPhone yn y modd DFU os yw'r broblem yn parhau i ddigwydd.

Adferiad DFU (diweddariad cadarnwedd dyfais) yw'r adferiad dyfnaf yn yr iPhone a'r cam olaf y gallwch chi ei gymryd diystyru problem meddalwedd neu gadarnwedd yn llwyr . Mae pob llinell o god yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho ar eich iPhone, ac mae'r fersiwn ddiweddaraf o iOS wedi'i gosod.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone cyn ei roi yn y modd DFU. Pan fyddwch chi'n barod, edrychwch ar ein Canllaw adfer DFU i ddysgu sut i wneud y cam hwn!

Cysylltwch ag Apple

Mae'n bryd cysylltu â chymorth Apple os yw'ch iPhone yn dal i fod yn sownd ar olwyn nyddu. Gwnewch yn siŵr i trefnu apwyntiad os ydych chi'n bwriadu mynd â'ch iPhone i mewn i'r Bar Athrylith. Mae gan Apple hefyd ffôn a sgwrs fyw cefnogaeth os nad ydych chi'n byw ger lleoliad manwerthu.

Cymerwch Eich iPhone Am Troelli

Rydych chi wedi trwsio'r broblem gyda'ch iPhone ac mae'n troi ymlaen eto. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu, ffrindiau, a dilynwyr beth i'w wneud pan fydd eu iPhone yn sownd ar olwyn nyddu.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone? Gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod!