Nid yw fy iPhone wedi'i ategu i iCloud! Dyma'r ateb yn y pen draw.Mi Iphone No Se Respalda En Icloud

Bob bore, byddwch chi'n deffro i ddarganfod nad yw'ch iPhone wedi cael cefnogaeth iCloud mewn dyddiau neu wythnosau, ac nad ydych chi'n gwybod beth i'w wneud. Neu efallai eich bod chi'n ceisio gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone â llaw, ond rydych chi'n dal i gael negeseuon gwall. Cyn gweiddi arno 'Ni fydd fy iPhone yn ôl i iCloud!' i'ch cath, dylech wybod bod hon yn broblem gyffredin iawn ar iPhone ac mae'r ateb yn syml. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem pan na fydd eich iPhone yn gefn i iCloud .Pam na fydd fy iPhone yn ôl i iCloud?

Mae yna sawl rheswm pam na fydd eich iPhone yn gallu gwneud copi wrth gefn o iCloud. Yn ffodus, mae'r mwyafrif yn gymharol hawdd i'w trwsio. Er mwyn i gefn wrth gefn iCloud weithio, rhaid i'ch iPhone fod wedi'i gysylltu â Wi-Fi a rhaid bod digon o le storio yn iCloud i storio'ch copi wrth gefn, felly dyna lle byddwn ni'n dechrau. Byddaf yn dangos i chi sut i drwsio'r ddwy broblem fwyaf cyffredin hynny sy'n ymyrryd â chopïau wrth gefn iCloud: dim cysylltiad Wi-Fi a dim digon o le storio iCloud.Nodyn: Er mwyn i gopïau wrth gefn iCloud weithio dros nos , Rhaid i 4 peth ddigwydd: rhaid i'ch iPhone fod wedi'i gysylltu â Wi-Fi, rhaid bod digon o le storio iCloud ar gael, rhaid i'r iPhone gael ei blygio i mewn, a rhaid i'r sgrin fod i ffwrdd (sy'n golygu bod eich iPhone yn cysgu).

1. gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi

Mae copïau wrth gefn ICloud yn gweithio dros gysylltiad Wi-Fi yn unig oherwydd faint o ddata y gellir ei ategu mewn copi wrth gefn sengl. Os nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi, gallwch ddefnyddio ei gynllun data diwifr cyfan am un noson. Hyd yn oed os oes gennych ddata diderfyn, yn gyffredinol mae'n arafach na Wi-Fi a gallai'r copi wrth gefn gymryd dyddiau yn llythrennol i'w gwblhau. Dyma sut i sicrhau bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi: 1. Yn agor Gosodiadau ar eich iPhone.
 2. Gwasg Wi-Fi ar ben y sgrin.
 3. Tapiwch y rhwydwaith Wi-Fi yr hoffech chi gysylltu ag ef.
 4. Rhowch gyfrinair y rhwydwaith os gofynnir i chi a gwasgwch y botwm Ymunwch yng nghornel dde uchaf y sgrin.

a all menywod beichiog yfed eggnog

Nawr eich bod wedi'ch cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi, ceisiwch ategu eich iCloud trwy wneud y canlynol:

 1. I agor Gosodiadau .
 2. Pwyswch eich enw ar frig y sgrin.
 3. Gwasg iCloud .
 4. Gwasg Copi ICloud . Sicrhewch fod y switsh nesaf at iCloud Backup ymlaen.
 5. Gwasg Gwneud copi wrth gefn nawr .2. gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o le storio iCloud

Rheswm arall pam y gallai eich copïau wrth gefn iCloud fod yn methu yw oherwydd diffyg lle iCloud. I wirio'ch storfa iCloud sydd ar gael, gwnewch y canlynol:

sgrin iphone enillodd t gwaith
 1. Yn agor Gosodiadau ar eich iPhone.
 2. Pwyswch eich enw ar frig y sgrin.
 3. Gwasg iCloud .

Ar frig y ddewislen hon, fe welwch statws eich storfa iCloud. Fel y gallwch weld, mae fy storfa iCloud yn llawn!

I reoli eich storfa iCloud, tapiwch Rheoli storio . Gallwch chi tapio app isod i reoli'ch storfa iCloud, neu gallwch brynu mwy o le storio iCloud trwy dapio Newid cynllun .

Ar ôl i chi sicrhau bod gennych chi ddigon o storfa iCloud, ceisiwch ategu eich iPhone eto trwy ddilyn y camau uchod.

enillodd fy ipad t tâl na throi ymlaen

Llofnodi ac ail-gyrchu eich cyfrif iCloud

Datrysiad posibl arall pan nad yw'ch iPhone yn gefn i iCloud yw arwyddo allan o'ch cyfrif iCloud a llofnodi i mewn eto. Gall hyn drwsio unrhyw faterion gwirio a allai fod yn atal copïau wrth gefn iCloud rhag gweithio.

 1. Yn agor Gosodiadau .
 2. Sgroliwch i lawr a gwasgwch Cyfrineiriau a chyfrifon .
 3. Sgroliwch i waelod y sgrin a gwasgwch Cymeradwyo.
 4. Cadarnhewch eich bod am glirio'r holl leoliadau ac y byddwch wedi allgofnodi, yna cewch eich ailgyfeirio i dudalen fewngofnodi iCloud.
 5. Rhowch eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair iCloud a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin. Ar ôl i chi fewngofnodi eto, ceisiwch ategu eich iPhone eto.

A yw allgofnodi o iCloud yn dileu ffeiliau o fy iPhone yn barhaol?

Mae rhai darllenwyr wedi gofyn am y naidlen sy'n ymddangos ar eu iPhone pan fyddant yn allgofnodi o iCloud. Dywed y neges y bydd yn dileu (neu'n dileu) data o'ch iPhone. Rwy'n deall yn iawn y gafael y mae llawer o bobl yn ei deimlo pan fyddant yn ei weld, ond nid oes unrhyw beth i boeni amdano.

Meddyliwch am iCloud fel adeilad recordiau sy'n cadw copïau o'r holl ffeiliau ar eich iPhone. Hyd yn oed os ydych chi'n eu dileu o'ch iPhone, mae'ch holl ffeiliau'n cael eu storio yn iCloud Drive i'w cadw'n ddiogel. Pan fyddwch yn mewngofnodi yn ôl gyda'ch iPhone, bydd eich holl ddata yn cael ei lawrlwytho'n awtomatig yn ôl i'ch iPhone. Ni fyddwch yn colli unrhyw beth yn y broses.

4. Ailosod pob gosodiad

Os ydych chi'n dal i gael trafferth wrth gefn eich iPhone i iCloud, mae'n bryd ailosod eich gosodiadau iPhone. Ni fydd y broses hon yn dileu unrhyw gynnwys ar eich ffôn, dim ond gosodiadau system fel cyfrineiriau rhwydwaith Wi-Fi, gosodiadau hygyrchedd, ac ati. Yn ei dro, gall yr ailosodiad hwn ddileu unrhyw osodiadau sy'n ymyrryd â'ch copïau wrth gefn iCloud.

 1. Yn agor Gosodiadau ar eich iPhone.
 2. Gwasg cyffredinol .
 3. Sgroliwch i waelod y ddewislen a thapio Adfer .
 4. Dewiswch helo a chadarnhewch eich bod am barhau. Ar ôl i'ch iPhone ailgychwyn, profwch ef trwy gymryd copi wrth gefn iCloud arall. Os na wnewch gefn wrth gefn, darllenwch ymlaen.

5. Gwnewch gopi wrth gefn o'ch iPhone yn iTunes neu Finder

Os na weithiodd y cyfarwyddiadau uchod, efallai y bydd angen i chi adfer eich dyfais. Fodd bynnag, cyn gwneud hyn, cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur a gwneud copi wrth gefn gan ddefnyddio iTunes neu Finder (ar Mac gyda macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd). I ategu iTunes, dilynwch y camau hyn:

a oes gan yr iphone 11 godi tâl di-wifr

 1. Cysylltwch eich iPhone â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio'r cebl USB a ddarperir ac agorwch iTunes.
 2. Cliciwch y botwm iPhone ar frig ffenestr iTunes.
 3. Edrychwch tuag at ganol y sgrin o dan y pennawd (y pennawd). Cliciwch y botwm wedi'i labelu Dwyrain
  tîm
  o dan y pennawd Auto Backup. Yna cliciwch y botwm Gwneud copi wrth gefn nawr ar ochr dde'r sgrin i wneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes.

I ategu eich iPhone gan ddefnyddio Finder, cysylltwch ef â chebl Mellt. Yna, cliciwch ar eich iPhone ymlaen Lleoliadau .

allwch chi yfed eggnog wrth feichiog

Yn yr adran Copïau wrth gefn , cliciwch y cylch wrth ymyl Gwneud copi wrth gefn o'ch holl ddata iPhone i'r Mac hwn . Yn olaf, cliciwch ar Gwneud copi wrth gefn nawr .

6. DFU adfer eich iPhone

Unwaith y bydd y copi wrth gefn wedi'i gwblhau, dilynwch ein tiwtorial ymlaen sut i wneud adferiad DFU i'ch iPhone . Mae adferiad DFU yn wahanol i adferiad traddodiadol iPhone gan ei fod yn dileu gosodiadau meddalwedd a chaledwedd eich iPhone, gan gael gwared ar broblemau a gwallau posibl o'ch iPhone. Yn aml, ystyrir y math hwn o adferiad yw'r ateb eithaf ar gyfer damweiniau meddalwedd iOS.

Cefnogi'ch iPhone i iCloud eto

Ac yno mae gennych chi: mae eich data yn ddiogel oherwydd bod eich iPhone yn cefnogi iCloud unwaith eto. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu beth i'w wneud pan nad yw eu iPhone wrth gefn i iCloud. Os oes gennych unrhyw broblemau eraill gydag iCloud, rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.