Meddai Fy iPhone “Cyfrinair Anghywir” Ar gyfer Wi-Fi. Dyma The Fix!My Iphone Says Incorrect Password

Rydych chi'n ceisio cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi i arbed ar ddata cellog. Waeth faint o weithiau y byddwch chi'n nodi'r cyfrinair, nid yw'ch iPhone yn cysylltu â'r rhwydwaith! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn dweud “Cyfrinair Anghywir” ar gyfer WiFi !Ceisiwch Mewnbynnu'ch Cyfrinair Unwaith eto

Mae cyfrineiriau iPhone yn sensitif i achosion, sy'n golygu bod priflythrennau'n cael eu hystyried wrth benderfynu a yw'r cyfrinair yn gywir. Mae'n bosib mai typo yw'r rheswm pam mae'ch iPhone yn dweud bod y cyfrinair yn anghywir.Rhowch gynnig ar Rannu Cyfrinair Wi-Fi Di-wifr

Mae Rhannu Cyfrinair Wi-Fi Di-wifr yn ddatrysiad hawdd os ydych chi'n ceisio cysylltu â rhwydwaith rhywun arall. Cyflwynwyd y nodwedd hon gyntaf gyda iOS 11.

Er mwyn rhannu cyfrineiriau Wi-Fi, mae angen datgloi'r iPhone arall a'i gysylltu â'r rhwydwaith Wi-Fi. Mynd i Gosodiadau -> Wi-Fi ar eich iPhone a thapio ar y rhwydwaith Wi-Fi rydych chi am gysylltu ag ef.sut i droi imessage yn ôl ymlaen

Bydd yr iPhone arall yn derbyn neges yn dweud y gallant rannu eu cyfrinair Wi-Fi gyda chi. Gofynnwch iddyn nhw dapio Anfon Cyfrinair i rannu eu cyfrinair yn ddi-wifr gyda chi.

Edrychwch ar ein herthygl arall i dysgu mwy am rannu cyfrinair Wi-Fi diwifr !

Rhowch gynnig ar Y Cyfrinair Gwreiddiol

Os byddwch chi'n ailosod eich llwybrydd, neu os digwyddodd ar ddamwain, yna efallai y byddai'r rhwydwaith wedi methu yn ôl i'r cyfrinair gwreiddiol. Gellir dod o hyd i'r cyfrinair gwreiddiol ar gefn eich llwybrydd fel rheol.ffôn siaradwr iphone 6 ddim yn gweithio

Mae cyfrineiriau diofyn fel arfer yn llinyn hir o hap-rifau a llythrennau, felly gall fod yn hawdd mynd i mewn i typo ar ddamwain. Os yw'ch iPhone yn dal i ddweud cyfrinair anghywir, yna daliwch ati i ddarllen!

Trowch Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Os bydd y mater yn parhau, ceisiwch droi’r Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen eto i ailosod y cysylltiad rhwydwaith. I wneud hyn, agorwch Gosodiadau , yna dewiswch Wi-Fi a thynnu'r switsh ar frig y sgrin.

Sicrhewch fod y switsh yn troi'n wyn, sy'n dangos bod Wi-Fi i ffwrdd. Arhoswch ychydig eiliadau cyn troi'r switsh yn ôl ymlaen. Ceisiwch nodi'ch cyfrinair eto i weld a yw hynny'n datrys y broblem.

Ailgychwyn Eich Llwybrydd

Mae ailgychwyn eich llwybrydd fel troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen i drwsio mân broblem feddalwedd. Yn syml, dad-blygiwch eich llwybrydd o'r allfa a'i blygio'n ôl. Ceisiwch nodi'ch cyfrinair Wi-Fi eto unwaith y bydd eich llwybrydd yn troi yn ôl ymlaen.

Anghofiwch Eich Rhwydwaith Wi-Fi Ac Ailgysylltwch

Bob tro y byddwch chi'n cysylltu'ch iPhone â rhwydwaith Wi-Fi, mae'n arbed data ar Sut i gysylltu â'r rhwydwaith hwnnw. Os yw rhyw ran o'r broses honno wedi newid, gallai fod y rheswm pam mae'ch iPhone yn profi problem.

I anghofio rhwydwaith Wi-Fi ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio Wi-Fi . Nesaf, tapiwch y glas Gwybodaeth botwm i'r dde o enw eich rhwydwaith Wi-Fi. O'r fan hon, tap Anghofiwch y Rhwydwaith hwn .

Fe'ch cymerir yn ôl i'r brif dudalen Wi-Fi yn Gosodiadau lle gallwch geisio cysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi eto.

pam mae fy sgrin yn pylu

Ailosod Eich Llwybrydd Wi-Fi

Bydd ailosod eich llwybrydd Wi-Fi yn adfer ei osodiadau i ddiffygion ffatri. Unwaith y bydd yr ailosod wedi'i gwblhau, dylech allu cysylltu'ch iPhone â Wi-Fi gan ddefnyddio'r cyfrinair sy'n ymddangos ar gefn neu ochr eich llwybrydd.

Mae gan y mwyafrif o lwybryddion Wi-Fi botwm ailosod ar y cefn. Pwyswch a dal y botwm hwn am oddeutu deg eiliad i ailosod y llwybrydd. Ceisiwch nodi'r cyfrinair diofyn pan fydd eich Wi-Fi wedi troi yn ôl.

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Mae ailosod gosodiadau rhwydwaith yn dileu ac yn adfer pob un o'r gosodiadau Wi-Fi, Cellog, Bluetooth, a VPN ar eich iPhone i ddiffygion ffatri. Bydd yn rhaid i chi ail-ymddangos eich cyfrineiriau Wi-Fi, ailgysylltu dyfeisiau Bluetooth, ac ail-gyflunio'ch rhwydweithiau preifat rhithwir ar ôl i'r ailosod hwn gael ei gwblhau.

modd iphone 6s ynghyd â modd dfu

Dechreuwch trwy agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Anogir cod post eich iPhone i chi, yna cadarnhewch yr ailosodiad. Bydd eich iPhone yn diffodd, yn cwblhau'r ailosod, ac yn troi ymlaen eto.

Cysylltwch ag Apple

Os yw'ch iPhone yn dal i ddweud bod y cyfrinair Wi-Fi yn anghywir, mae'n bryd gwneud hynny cysylltwch â chefnogaeth Apple neu eich cwmni chi a wnaeth eich llwybrydd Wi-Fi. Mae Apple yn darparu cefnogaeth dros y ffôn, ar-lein, trwy'r post, ac yn bersonol yn y Genius Bar. Gallwch gysylltu â'ch gwneuthurwr llwybrydd trwy Googling “cymorth i gwsmeriaid” a'u henw.

Wedi'i Gysylltu â Wi-Fi Unwaith eto!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ac mae'ch iPhone yn cysylltu â Wi-Fi. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon gyda ffrindiau a theulu ar gyfryngau cymdeithasol yr hyn y mae'n ei ddweud “Cyfrinair Anghywir” ar gyfer Wi-Fi ar eu iPhone. Gadewch sylw i lawr isod a gadewch i ni wybod pa atgyweiriad a weithiodd i chi!