Data Cellog iPhone Ddim yn Gweithio? Dyma The Real Fix!

Iphone Cellular Data Not Working

Nid yw Data Cellog yn gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn siŵr pam. Mae Data Cellog yn caniatáu ichi syrffio'r we, anfon iMessages, a llawer mwy hyd yn oed pan nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan nad yw Data Cellog iPhone yn gweithio fel y gallwch ddatrys y broblem er daioni !

Diffodd Modd Awyren

Yn gyntaf, gadewch inni sicrhau bod modd Awyren wedi'i ddiffodd. Pan fydd Modd Awyren yn cael ei droi ymlaen, mae Data Cellog yn cael ei ddiffodd yn awtomatig.I ddiffodd Modd Awyren, agorwch yr app Gosodiadau a diffoddwch y switsh wrth ymyl Modd Awyren. Fe fyddwch chi'n gwybod bod Modd Awyren i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn ac wedi'i leoli i'r chwith.

iphone ennill t deialu allan

Gallwch hefyd ddiffodd Modd Awyren trwy agor y Ganolfan Reoli a thapio'r botwm Modd Awyren. Fe wyddoch fod Modd Awyren i ffwrdd pan fydd y botwm yn llwyd a gwyn, nid yn oren a gwyn.

Trowch ymlaen Data Cellog

Nawr ein bod yn siŵr bod Modd Awyren i ffwrdd, gadewch inni sicrhau bod data cellog ymlaen. Mynd i Gosodiadau -> Cellog a throwch y switsh wrth ymyl Data Cellog ar frig y sgrin. Fe fyddwch chi'n gwybod Data Cellog pan fydd y switsh yn wyrdd.Os yw Data Cellog eisoes ymlaen, ceisiwch toglo'r diffodd ac yn ôl ymlaen. Bydd hyn yn rhoi cychwyn newydd i Data Cellog, rhag ofn na fydd yn gweithio oherwydd mân wall meddalwedd.

Ailgychwyn Eich iPhone

Os nad yw Data Cellog iPhone yn gweithio er ei fod wedi ei droi ymlaen yn yr app Gosodiadau, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Mae'n bosibl bod meddalwedd eich iPhone neu ap penodol wedi damwain, gan atal Data Cellog rhag gweithio.

I ddiffodd eich iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod “sleid i bweru i ffwrdd” yn ymddangos ger pen yr arddangosfa. Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y naill botwm cyfaint a'r botwm ochr nes bod “llithro i bweru” yn ymddangos.

ni fydd fy iphone yn cysylltu ag itunes ar fy nghyfrifiadur

Yna, llithro'r eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X) nes bod logo Apple yn fflachio i ganol y sgrin.

Gwiriwch Am Ddiweddariad Gosodiadau Cludwr

Ein cam nesaf pan nad yw Data Cellog iPhone yn gweithio yw gwirio am a diweddariad gosodiadau cludwr . Mae Apple a'ch cludwr diwifr yn rhyddhau diweddariadau er mwyn helpu'ch iPhone i gysylltu â rhwydwaith eich cludwr diwifr yn fwy effeithlon.

Fel arfer pan fydd diweddariad gosodiadau cludwr ar gael, byddwch yn derbyn naidlen ar eich iPhone sy'n dweud “Diweddariad Gosodiadau Cludwyr”. Pryd bynnag y bydd y naidlen hon yn ymddangos ar eich iPhone, tapiwch Diweddariad bob amser .

Diweddariad Gosodiadau Cludwyr Ar iPhone

Gallwch hefyd wirio â llaw am ddiweddariad gosodiadau cludwr trwy fynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Amdanom . Os oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael, bydd naidlen yn ymddangos ar eich arddangosfa o fewn 15 eiliad. Os nad oes naidlen yn ymddangos, mae'n debyg nad oes diweddariad gosodiadau cludwr ar gael, felly gadewch inni symud ymlaen i'r cam nesaf.

Dadfeddiannu ac Ailadrodd eich Cerdyn SIM

Eich cerdyn SIM iPhone yw’r darn o dechnoleg sy’n storio eich rhif ffôn, sy’n caniatáu ichi gysylltu â rhwydwaith eich cludwr diwifr, a llawer mwy. Pan nad yw Data Cellog iPhone yn gweithio, weithiau gall tynnu ac ail-adrodd eich cerdyn SIM roi cychwyn newydd ac ail gyfle iddo gysylltu â rhwydwaith eich cludwr diwifr yn gywir.

Gall tynnu cerdyn SIM fod ychydig yn anodd oherwydd bod yr hambwrdd cerdyn SIM ar ochr eich iPhone mor fach. Edrychwch ar ein canllaw ar ddileu cardiau SIM i sicrhau eich bod yn ei wneud yn gywir!

Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith

Os nad yw Cellular Data yn dal i weithio ar eich iPhone ar ôl i chi ail-adrodd eich cerdyn SIM, mae'n bryd datrys problemau ar gyfer mater meddalwedd mwy arwyddocaol. Pan fyddwch chi'n ailosod gosodiadau rhwydwaith, mae'ch holl leoliadau Wi-Fi, Bluetooth, Cellular, a VPN yn cael eu hadfer i ddiffygion ffatri. Ar ôl ailosod gosodiadau'r rhwydwaith, bydd fel eich bod chi'n cysylltu'ch iPhone â rhwydwaith cellog eich cludwr am y tro cyntaf.

I ailosod gosodiadau rhwydwaith, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith . Yna, tap Ailosod Gosodiadau Rhwydwaith pan fydd y naidlen gadarnhau yn ymddangos.

ffôn symudol yn mynd yn uniongyrchol i beiriant ateb

sut i ailosod y gosodiadau rhwydwaith ar iphone

Ar ôl tapio gosodiadau rhwydwaith ailosod, bydd eich iPhone yn ailgychwyn. Pan fydd eich iPhone yn troi yn ôl ymlaen, mae'r gosodiadau rhwydwaith wedi'u hailosod!

DFU Adfer Eich iPhone

Os na wnaeth ailosod gosodiadau rhwydwaith drwsio mater Data Cellog eich iPhone, ein cam datrys problemau meddalwedd terfynol yw perfformio adferiad DFU . Bydd adferiad DFU yn dileu, yna'n ail-lwytho I gyd o'r cod ar eich iPhone ac ailosod popeth i ddiffygion ffatri. Cyn perfformio adferiad DFU, rydym yn argymell arbed copi wrth gefn o'r data ar eich iPhone fel na fyddwch yn colli unrhyw wybodaeth bwysig.

siop app ddim yn diweddaru apiau

Cysylltwch â'ch Cludwr Di-wifr

Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn ac nad yw Data Cellog iPhone yn gweithio, mae'n bryd cysylltu â'ch cludwr diwifr. Mae'n bosibl nad yw data cellog yn gweithio oherwydd bod eich cludwr diwifr yn gwneud gwaith cynnal a chadw ar eu tyrau celloedd.

Isod mae rhifau ffôn rhai o brif gludwyr diwifr yr UD:

  • AT&T : 1- (800) -331-0500
  • Sbrint : 1- (888) -211-4727
  • T-Symudol : 1- (877) -746-0909
  • Verizon : 1- (800) -922-0204

Os oes rhif yr hoffech i ni ei ychwanegu at y rhestr hon, gadewch sylw i lawr isod!

Data Cellog: Gweithio Eto!

Mae Data Cellog yn gweithio eto a gallwch barhau i bori'r we ac anfon testunau gan ddefnyddio data diwifr! Y tro nesaf nad yw Data Cellog iPhone yn gweithio, byddwch chi'n gwybod yn union ble i ddod am yr ateb. Diolch am ddarllen!

Pob hwyl,
David L.