Mae fy ID Apple yn Anabl! Dyma The Real Fix.My Apple Id Is Disabled

Mae gweithwyr Apple yn gweld IDau Apple anabl I gyd yr amser. Rydych chi'n nodi'ch ID Apple a'ch cyfrinair, cliciwch Mewngofnodi , ac nid yw'n gweithio. Efallai y byddwch yn gweld neges gwall sy'n dweud bod eich ID Apple yn anabl, ond lawer o'r amser, ni fydd eich iPhone, iPad, na Mac yn dweud unrhyw beth o gwbl. Y naill ffordd neu'r llall, byddwch chi'n iawn yn y man lle gwnaethoch chi ddechrau, oherwydd ni waeth sawl gwaith y byddwch chi'n nodi'ch cyfrinair, hyd yn oed os yw'n gywir, ni allwch fewngofnodi os yw'ch ID Apple yn anabl. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn dangos i chi sut i drwsio'ch ID Apple fel y gallwch fewngofnodi a mynd yn ôl i ddefnyddio'ch dyfais.Pam fod fy ID Apple yn Anabl?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae IDau Apple yn anabl am un o ddau reswm:  • Fe wnaethoch chi nodi'ch cyfrinair yn anghywir ormod o weithiau yn olynol. Mae'n arbennig o rhwystredig pan gofiwch eich cyfrinair yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.
  • Nid ydych wedi defnyddio'ch ID Apple ers amser maith. Pan fydd Apple yn newid y gofynion ar gyfer cyfrineiriau neu gwestiynau diogelwch, efallai y bydd eich ID Apple yn anabl nes i chi fewngofnodi a diweddaru eich gwybodaeth.

Mae'n debyg eich bod wedi gweld un o'r negeseuon hyn

Cadwch mewn cof bod Apple yn defnyddio “anabl” a “chloi” yn gyfnewidiol o ran IDau Apple. At ddibenion yr erthygl hon, mae “Eich ID Apple wedi'i gloi” ac mae “Eich ID Apple yn anabl” yn golygu'r un peth yn union.

Mae geiriad y neges gwall a arweiniodd at yr erthygl hon yn amrywio ar draws dyfeisiau. Mae Macs a iCloud.com fel arfer yn dweud bod eich ID Apple (neu gyfrif) wedi ei anablu (neu ei gloi) am resymau diogelwch. Mae iPhones fel arfer yn arddangos blwch sy'n dweud “Mae eich ID Apple wedi'i anablu”, ond nid ydyn nhw'n dweud wrthych chi sut i'w drwsio. Dyna hanfod yr erthygl hon.Beth i'w Wneud Pan fydd Eich ID Apple yn Anabl

Mae gennych ddau opsiwn pan fydd eich ID Apple yn anabl, ac rwy'n argymell y cyntaf. Mae pobl yn aml yn synnu o ddarganfod hynny Fel rheol nid oes gan weithwyr Apple fwy o fynediad i'ch cyfrif nag sydd gennych chi . Byddan nhw'n gofyn yr un cwestiynau i chi ag y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar wefan Apple, felly mae'n hawsaf cychwyn yno.

Opsiwn 1: Trwsiwch y Broblem Ar Wefan Apple

Rwy’n argymell eich bod yn defnyddio cyfrifiadur i ymweld ag Apple’s special Tudalen we Apple ID , oherwydd ei bod yn llawer haws teipio IDau Apple, cyfrineiriau, a chwestiynau diogelwch gyda bysellfwrdd maint llawn.

Mae pawb sy'n berchen ar iPhone yn gwybod pa mor hawdd yw teipio cyfrinair yn anghywir. Rwyf wedi gweld pobl yn gwneud yr un camgymeriad ddwywaith wrth fynd i mewn a chadarnhau cyfrinair newydd gan ddefnyddio eu iPhone. It’s iawn rhwystredig pan fydd hynny'n digwydd.Pan ymwelwch â gwefan Apple, cliciwch Rheoli eich ID Apple , nodwch eich ID Apple a'ch cyfrinair, a chlicio Mewngofnodi . Os byddwch chi'n nodi'ch cyfrinair yn gywir, fe'ch anogir i ailosod eich cyfrinair neu i ddiweddaru'ch cwestiynau diogelwch. Os nad ydych chi'n gwybod eich cyfrinair, cliciwch Wedi anghofio eich cyfrinair? islaw'r blwch cyfrinair. Ar ôl i chi ei ailosod, dychwelwch i wefan Apple a gofynnir i chi ddiweddaru eich cwestiynau diogelwch y tro cyntaf i chi fewngofnodi.

Opsiwn 2: Cysylltwch â Apple Support Direct

Pan fydd eich ID Apple yn anabl, nid yw'n hawdd ei drwsio dros y ffôn neu mewn sesiwn sgwrsio ar-lein. Nid yw ymddiriedaeth yn ffactor o ran gweithwyr Apple ac IDau Apple. Rwy'n gwybod mai chi ydych chi, rydych chi'n gwybod mai chi ydych chi, a nhw yn gwybod mai chi ydych chi, ond y rhan fwyaf o'r amser, nid oes ots.

Derbyniodd Apple llawer o wasg negyddol yn sgil torri diogelwch y llynedd yn iCloud. Rhaid bod ffordd well nag agwedd o ddrwgdybiaeth ddiwyro tuag at eu cwsmeriaid eu hunain, ond rwy'n deall pam mae Apple wedi'i gwneud mor anodd i ddefnyddwyr ddefnyddio eu ID Apple ar ôl iddo fod yn anabl.

Os hoffech chi siarad â pherson yn Apple, y lle gorau i ddechrau yw (fe wnaethoch chi ei ddyfalu) ar eu gwefan. Ymweld Gwefan gymorth Apple , dewiswch “Apple ID”, dewiswch ID Apple Anabl , a gallwch sefydlu galwad gyda chyflogai Apple, cychwyn sesiwn sgwrsio ar-lein, neu e-bostio cefnogaeth Apple, yn dibynnu ar yr amser o'r dydd.

Mewngofnodi Gyda'ch Dyfais

Fe wyddoch nad yw eich ID Apple bellach yn anabl pan allwch gyrchu sgrin y prif gyfrif Tudalen we “Apple ID” Apple . Rhowch eich ID Apple a'ch cyfrinair ar eich iPhone, iPad, neu Mac, a chlicio Mewngofnodi . Fe ddylech chi fod yn dda i fynd!

Yn yr erthygl hon, buom yn siarad am y rhesymau mwyaf cyffredin pam mae ID Apple yn anabl, yr opsiynau sydd gennych ar gyfer cael help os oes ei angen arnoch, a sut i ddiweddaru gwybodaeth eich cyfrif ar wefan Apple. Hoffwn glywed sut y gwnaethoch osod eich ID Apple (a'r hyn a aeth o'i le yn y lle cyntaf) yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.