Sut Ydw i'n Tynnu Côd Pas fy iPhone? Dyma The Real Fix!How Do I Remove My Iphone Passcode

Ydych chi'n sâl o orfod mynd i mewn i'ch cod post bob tro rydych chi'n mynd i ddefnyddio'ch iPhone? Nid chi yw'r unig un! Mewn gwirionedd mae'n eithaf hawdd diffodd y cod pas ar eich iPhone. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i gael gwared ar god post eich iPhone !Sut i Dynnu Côd Pas eich iPhone

Yn gyntaf, agorwch Gosodiadau a thapio ID Wyneb a Chod Pas . Os oes gennych iPhone 8 neu'n gynharach, bydd yn dweud ID Cyffwrdd a Chod Pas.mae fy ffôn yn dal i ddiffodd

Yna, sgroliwch i lawr a thapio Diffoddwch y Cod Pas . Pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin, tapiwch Diffoddwch . Fe'ch anogir hefyd i nodi'ch cyfrinair Apple ID cyn y gallwch gael gwared ar y cod pas ar eich iPhone.Os ydych yn hytrach Gwylio

Os byddai'n well gennych ein gwylio ni'n eich cerdded trwy'r broses o ddiffodd iPhone, edrychwch ar ein fideo YouTube. Tra'ch bod chi'n gwylio, peidiwch ag anghofio tanysgrifio i'n sianel!

ni ellid diweddaru gwybodaeth am daliadau.Beth Sy'n Digwydd Pan fyddaf yn Tynnu Côd Pas fy iPhone?

Ar ôl tynnu'r cod post ar eich iPhone, byddwch chi'n gallu datgloi trwy wasgu'r botwm Cartref (iPhone 8 ac yn gynharach) neu droi i fyny o waelod y sgrin (iPhone X), hyd yn oed os oes gennych Touch ID neu Face ID wedi'i sefydlu. Fel y gallwch ddychmygu mae'n debyg, mae hyn yn ei gwneud hi'n hawdd iawn unrhyw un i ddatgloi eich iPhone a snoop o gwmpas.

Os nad ydych chi am i unrhyw un sy'n codi'ch iPhone gael y pŵer hwnnw, rwy'n argymell newid cod post eich iPhone i god pas y byddwch chi ddim ond yn ei wybod!

Cod pas: Wedi'i dynnu!

Rydych chi wedi diffodd y cod pas ar eich iPhone yn llwyddiannus! Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau sut i gael gwared ar eu cod post iPhone hefyd. Os hoffech ofyn unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi wneud hynny yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen,
David L.