Nid yw ITunes yn Cydnabod Eich iPhone? Dyma pam a'r ateb eithaf!Itunes No Reconoce Tu Iphone

Fe wnaethoch chi gysylltu eich iPhone â'ch cyfrifiadur, ond does dim yn digwydd! Am ryw reswm, nid yw iTunes yn adnabod eich iPhone. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Pam na Fydd iTunes yn Cydnabod Fy iPhone?

Nid yw iTunes yn adnabod eich iPhone oherwydd problem gyda'ch cebl Mellt, porthladd Mellt eich iPhone, porthladd USB eich cyfrifiadur, neu'r feddalwedd ar eich iPhone neu gyfrifiadur. Bydd y camau isod yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem sy'n achosi i iTunes beidio â chydnabod eich iPhone.Gwiriwch Eich Cable Mellt

Efallai na fydd ITunes yn adnabod eich iPhone oherwydd bod problem gyda'ch cebl Mellt. Os yw'ch cebl Mellt wedi'i ddifrodi, efallai na fyddwch chi'n gallu cysylltu'ch iPhone â'ch cyfrifiadur.

Archwiliwch eich cebl Mellt yn gyflym a gwiriwch nad yw'n cael ei ddifrodi na'i ddarnio. Os ydych chi'n credu bod problem gyda'ch cebl Mellt, ceisiwch ddefnyddio ffrind. Os oes gan eich cyfrifiadur lawer o borthladdoedd USB, ceisiwch ddefnyddio un gwahanol.A yw'ch Cebl Mellt MFi wedi'i Ardystio?

Yn ei hanfod, ardystiad MFi yw 'sêl bendith' Apple ar gyfer ceblau iPhone. Mae Ceblau Mellt Ardystiedig MFi yn ddiogel ac wedi'u cynllunio i'w defnyddio gyda'ch iPhone.

A siarad yn gyffredinol, nid yw'r ceblau rhad y byddwch yn dod o hyd iddynt mewn siop leol neu orsaf nwy wedi'u hardystio gan MFi a gallant achosi niwed difrifol i'ch iPhone. Gallant orboethi a niweidio cydrannau mewnol eich iPhone.Os ydych chi'n chwilio am gebl iPhone ardystiedig MFi gwych, edrychwch ar y rhai ar y Siop Amazon Payette Ymlaen !

Archwiliwch Borthladd Mellt Eich iPhone

Nesaf, edrychwch ar du mewn porthladd Mellt eich iPhone -Os yw'n llawn baw neu falurion, efallai na fydd yn gallu cysylltu â'r cysylltwyr ar waelod eich cebl Mellt.

Gyda flashlight, archwiliwch y tu mewn i'r porthladd Mellt yn agos. Os ydych chi'n gweld lint, baw, neu falurion eraill y tu mewn i'r porthladd Mellt, glanhewch ef gyda brwsh gwrthstatig neu frws dannedd newydd, nas defnyddiwyd.

Diweddarwch iTunes i'w Fersiwn Ddiweddaraf

Os oes gan eich cyfrifiadur hen fersiwn o iTunes, efallai na fydd yn adnabod eich iPhone. Gwiriwch a oes diweddariad iTunes ar gael!

pam mae fy iphone 6 yn dal i ddiffodd

Os oes gennych Mac, agorwch yr App Store a chliciwch ar y tab Uwchraddio ar ben y sgrin. Os oes diweddariad iTunes ar gael, cliciwch I ddiweddaru ar eich ochr dde. Os yw'ch iTunes yn gyfredol, ni welwch y botwm Diweddaru.

Os oes gennych gyfrifiadur Windows, agorwch iTunes a chliciwch ar y tab Help ar frig y sgrin. Yna cliciwch Chwilio am ddiweddariadau . Os oes diweddariad ar gael, dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin i ddiweddaru iTunes.

Ailgychwyn Eich iPhone

Efallai y bydd mân wall meddalwedd yn atal iTunes rhag adnabod eich iPhone. Gallwn geisio trwsio'r broblem bosibl hon trwy ailgychwyn eich iPhone. Mae'r ffordd rydych chi'n diffodd eich iPhone yn dibynnu ar ba fodel sydd gennych chi:

  • iPhone X. - Pwyswch a dal y botwm ochr a'r naill botwm cyfaint nes bod y llithrydd pŵer yn ymddangos. Llithro'r eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Ar ôl ychydig eiliadau, pwyswch a dal y botwm ochr yn unig nes bod logo Apple yn fflachio yng nghanol y sgrin.
  • IPhones eraill : Pwyswch a dal y botwm pŵer tan swipe i ddiffodd . Llithro'r eicon pŵer gwyn a choch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer nes i chi weld logo Apple ar y sgrin.

Tra'ch bod chi arno, ceisiwch ailgychwyn eich cyfrifiadur hefyd. Mae hefyd yn agored i glitches meddalwedd, a allai atal iTunes rhag cydnabod eich iPhone.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis 'Trust this computer'

Bob hyn a hyn, fe welwch ffenestr naid yn gofyn a ydych chi am i'ch iPhone 'Ymddiried' yn eich cyfrifiadur. Mae'r pop-up hwn bob amser yn ymddangos y tro cyntaf i chi gysylltu'ch iPhone â chyfrifiadur newydd. Trwy ddibynnu ar eich cyfrifiadur, rydych chi'n rhoi'r gallu i'ch iPhone gysylltu ag iTunes.

Mae posibilrwydd na fydd iTunes yn adnabod eich iPhone oherwydd nad yw'n ymddiried yn eich cyfrifiadur. Os ydych chi'n gweld y neges 'Ymddiried yn y cyfrifiadur hwn?' pop-up, cyffwrdd bob amser Ymddiriedolaeth os mai'ch cyfrifiadur personol chi ydyw.

Cliciwch ar ddamwain ar 'Peidiwch ag ymddiried'.

Os gwnaethoch chi gyffwrdd â 'Peidiwch ag ymddiried' ar ddamwain pan ymddangosodd y diweddariad, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod lleoliad a phreifatrwydd .

breuddwydio bod rhywun yn feichiog

Y tro nesaf y byddwch chi'n cysylltu'ch iPhone â'ch cyfrifiadur, fe welwch y neges 'Ymddiried yn y cyfrifiadur hwn?' pop i fyny unwaith yn rhagor. Y tro hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyffwrdd Ymddiriedolaeth !

Diweddarwch Eich Meddalwedd Cyfrifiadurol

Weithiau bydd gan gyfrifiaduron sy'n rhedeg fersiynau hŷn o feddalwedd fân fân gliwiau a bygiau. Mae diweddaru eich meddalwedd cyfrifiadurol i'w fersiwn ddiweddaraf yn ffordd gyflym o geisio datrys y broblem.

Os oes gennych Mac, cliciwch ar logo Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Yna cliciwch Ynglŷn â'r Mac hwn -> Diweddariad meddalwedd. Os oes diweddariad ar gael, cliciwch I ddiweddaru . Os nad oes diweddariad ar gael, ewch ymlaen i'r cam nesaf.

Os nad oes gennych Mac, edrychwch ar ein erthygl sy'n canolbwyntio'n fwy penodol ar atgyweiriadau PC . Weithiau gall camau fel ailosod gyrrwr USB dyfais symudol Apple atgyweirio'r broblem sydd gennych pan nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone.

Gwiriwch Wybodaeth System neu Adroddiad System Eich Mac

Os nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone o hyd, mae un cam datrys problemau meddalwedd olaf y gallwn ei gymryd. Gadewch i ni wirio gwybodaeth system neu adroddiad system eich iPhone i weld a yw'ch iPhone yn ymddangos o dan y goeden ddyfais USB.

Yn gyntaf, daliwch y fysell Opsiwn i lawr a chlicio ar logo Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin a chlicio Gwybodaeth system neu Adroddiad system . Os yw'ch Mac yn dweud Gwybodaeth System, cliciwch Adroddiad System pan fydd y ffenestr naid yn ymddangos.

cliciwch adroddiad system ar mac

Nawr eich bod ar y sgrin Adrodd System, cliciwch ar yr opsiwn USB ar ochr chwith y sgrin.

Os nad yw'ch iPhone yn ymddangos yn y ddewislen hon, mae'n debyg bod problem caledwedd sy'n atal iTunes rhag cydnabod eich iPhone. Gallai fod yn broblem gyda'ch cebl Mellt, porthladd USB, neu borthladd gwefru eich iPhone. Byddaf yn ymdrin â hyn yn fwy manwl yn y cam nesaf!

Os yw'ch iPhone yn ymddangos yn y ddewislen hon, mae'n golygu y gallai fod meddalwedd trydydd parti sy'n atal iTunes rhag ei ​​gydnabod. Yn gyffredinol, gall y feddalwedd trydydd parti sy'n atal y cysylltiad rhwng eich iPhone a'ch Mac fod yn fath o raglen ddiogelwch, fel gwrthfeirws. Gweler canllaw Apple i sut i ddatrys problemau rhwng rhaglenni meddalwedd trydydd parti ac iTunes am gymorth ychwanegol.

Opsiynau Atgyweirio

Os nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone o hyd, mae'n bryd meddwl am opsiynau atgyweirio. Erbyn hyn, gobeithio fy mod wedi eich helpu i bennu achos y broblem. Os mai'ch cebl Mellt yw'r broblem, bydd angen i chi gael un newydd neu fenthyg un gan ffrind. Efallai y gallwch gael cebl newydd o'r Apple Store os yw'ch Apple yn cael ei orchuddio gan AppleCare +.

Os yw'n broblem gyda'r porthladd USB, efallai y bydd angen i chi atgyweirio'ch cyfrifiadur os nad yw'r un o'r porthladdoedd USB yn gweithio. Mae hefyd yn bosibl mai'r broblem yw pen USB cebl Mellt eich iPhone, felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi ceisio cysylltu dyfeisiau lluosog â'ch cyfrifiadur trwy'r porthladd USB.

Os yw porthladd Mellt eich iPhone yn achosi'r broblem, efallai y bydd angen i chi ei drwsio. Os yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, trefnu apwyntiad gyda thechnegwyr Apple ac ewch draw i'ch Siop Afal Leol.

Os nad yw'ch Apple wedi'i gwmpasu gan AppleCare +, neu os oes angen i chi ei drwsio ar unwaith, rydym yn argymell Pwls . Mae Puls yn gwmni atgyweirio ar alw a fydd yn anfon technegydd ardystiedig yn uniongyrchol i'ch lleoliad. Byddant yn trwsio'ch iPhone lle rydych chi a bydd gwarant oes yn cwmpasu'r atgyweiriad.

pam nad yw fy iphone yn dal tâl

Rwy'n eich Cydnabod Nawr!

Mae iTunes yn cydnabod eich iPhone unwaith eto a gallwch eu cysoni o'r diwedd. Y tro nesaf nad yw iTunes yn adnabod eich iPhone, byddwch chi'n gwybod yn union sut i ddatrys y broblem! Gadewch sylw isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone.

Diolch,
David L.