Cysylltiadau iPhone Dywedwch “Efallai”? Dyma Pam a The Real Fix!Iphone Contacts Say Maybe

Rydych chi newydd dderbyn testun, ond nid yw rhywbeth yn edrych yn hollol iawn. Mae'n dweud “Efallai” wrth ymyl enw'r cyswllt! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam mae cysylltiadau eich iPhone yn dweud “Efallai” a dangoswch i chi sut i ddatrys y broblem er daioni .Pam Mae'n Dweud “Efallai” Nesaf at Fy Nghysylltiadau iPhone?

Y rhan fwyaf o'r amser, mae eich cysylltiadau iPhone yn dweud “Efallai” oherwydd bod eich iPhone wedi cysylltu enw o e-bost neu neges flaenorol yn ddeallus â rhywun sy'n ceisio cysylltu â chi nawr. Yn ddiogel i ddweud, mae eich iPhone yn smart iawn - gall arbed gwybodaeth o negeseuon e-bost neu negeseuon testun rydych chi'n eu derbyn a'i chysylltu â neges arall yn y dyfodol.Er enghraifft, efallai eich bod wedi derbyn neges yn dweud, “Hei, dyma Mark ac fe wnes i fwynhau cwrdd â chi y diwrnod o'r blaen.” Wel, os yw Mark yn anfon neges destun atoch eto'r diwrnod canlynol, efallai y bydd eich iPhone yn dweud, “Efallai: Marc” yn lle rhif ffôn.

Bydd y camau isod yn helpu i atal “Efallai” rhag dangos wrth ymyl enw eich cysylltiadau!Diffodd Awgrymiadau Siri Ar Eich iPhone

Llawer o'r amser, fe welwch yr “Efallai” wrth ymyl enw cyswllt mewn hysbysiad ar sgrin clo eich iPhone. Mae hyn oherwydd Awgrym Siri ar Sgrin Lock yn cael ei droi ymlaen. Os ydych chi am atal “Efallai” rhag ymddangos wrth ymyl enw cyswllt ar sgrin clo eich iPhone, ewch i Gosodiadau -> Siri a diffodd y switsh wrth ymyl Awgrymiadau ar Lock Screen .

galwadau ffôn yn syth i beiriant ateb

Mewngofnodi ac Allan o iCloud

Os yw'ch cysylltiadau wedi'u cysylltu â'ch cyfrif iCloud, gall llofnodi allan ac yn ôl i'ch cyfrif iCloud atgyweirio'r broblem gyda'ch cysylltiadau iPhone gan ddweud “Efallai”.I arwyddo allan o iCloud, agorwch Gosodiadau a thapio ar eich enw ar frig y sgrin. Yna, sgroliwch yr holl ffordd i lawr a thapio Llofnodi . Ar ôl tapio Sign Out, bydd yn rhaid i chi nodi'ch cyfrinair Apple ID i ddiffodd Find My iPhone, na ellir ei adael pan fyddwch chi'n llofnodi allan o'ch ID Apple.

sut i newid rhif ffôn icloud

I fewngofnodi yn ôl, agorwch Gosodiadau a thapio Mewngofnodi i'ch iPhone .

Creu Cyswllt Newydd O'r Neges Sy'n Dweud “Efallai”

Os derbyniwch neges o enw sy'n dweud “Efallai”, gallwch drwsio'r mater trwy ychwanegu'r rhif fel cyswllt. I ychwanegu cyswllt yn uniongyrchol o sgwrs yn yr app Negeseuon, tapiwch y rhif ar frig y sgrin. Yna, tapiwch y botwm gwybodaeth - mae'n edrych fel cylch gydag “i” yn ei ganol.

Nesaf, tap ar y rhif ar frig y sgrin eto. Yn olaf, tap Creu Cyswllt Newydd a theipiwch wybodaeth y person. Pan fyddwch chi wedi gorffen, tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin.

Mae'r dull hwn o ychwanegu cyswllt o sgwrs Negeseuon ar gyfer iPhones sy'n rhedeg iOS 12 neu'n fwy newydd . Os yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 11 neu'n gynharach , bydd y botwm gwybodaeth yn ymddangos yng nghornel dde uchaf y sgwrs.

sut i droi canran y batri ymlaen iphone xs max

Dileu'r Cyswllt a'i Sefydlu Eto

Weithiau bydd cyswllt yn dal i ddweud “Efallai” hyd yn oed ar ôl i chi ychwanegu'r cyswllt. Fel rheol gellir priodoli hyn i fân glitch neu fater syncing, y gallwch ei drwsio trwy ddileu'r cyswllt a'u hychwanegu eto.

I ddileu cyswllt ar eich iPhone, agorwch yr app Ffôn a thapio ar y tab Cysylltiadau ar waelod y sgrin. Nesaf, dewch o hyd i'r cyswllt yr hoffech ei ddileu a thapio arno.

beth mae coeden bywyd yn ei symboleiddio

Nesaf, tap Golygu yng nghornel dde uchaf y sgrin. Yna, sgroliwch yr holl ffordd i lawr a thapio Dileu Cyswllt .

Diweddarwch iOS Ar Eich iPhone

Roeddwn i'n arfer rhedeg i'r mater hwn pan oedd fy iPhone yn rhedeg iOS 11. Byth ers diweddaru i iOS 12, mae'r broblem hon wedi diflannu yn llwyr. Nid wyf yn dweud y bydd diweddaru eich iPhone yn datrys eich problem yn llwyr, ond mae'n werth rhoi cynnig arni.

I ddiweddaru'ch iPhone, ewch i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Lawrlwytho a Gosod . Edrychwch ar ein herthygl arall os ydych chi'n rhedeg i mewn i unrhyw materion yn diweddaru eich iPhone .

ni fydd fy iphone yn gadael imi gysylltu â wifi

diweddaru iphone i ios 13

A Wnaethoch Chi Ddileu Ap yn ddiweddar a oedd â mynediad i'ch cysylltiadau?

Bydd rhai apiau fel Skype, Uber, a Pocket yn gofyn caniatâd i gael mynediad i'ch cysylltiadau. Mae gwneud hyn yn caniatáu i'r apiau hynny integreiddio'ch cysylltiadau â'r app yn hawdd, a all fod yn arbennig o gyfleus ar gyfer apiau cyfryngau cymdeithasol.

Fodd bynnag, os byddwch yn dileu ap sydd â chaniatâd i gael mynediad i'ch cysylltiadau, gall beri i'ch cysylltiadau iPhone ddweud “Efallai”. Yn y sefyllfa hon, gallwch naill ai ailosod yr ap, neu fynd trwy'ch cysylltiadau a'u diweddaru â llaw. I gael y canlyniadau gorau, diweddarwch eich cysylltiadau â llaw!

Ffoniwch Fi Efallai

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall pam mae cysylltiadau eich iPhone yn dweud “Efallai”. Os ydych chi'n ymddangos fel “Efallai” ar iPhones un o'ch ffrindiau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda nhw! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone, mae croeso i chi adael sylw i mi isod.

Diolch am ddarllen,
David L.