Bar Statws iPhone ar goll? Dyma Pam a The Fix!Iphone Status Bar Missing

Mae'r bar statws ar frig eich iPhone wedi diflannu ac nid ydych chi'n gwybod i ble aeth! Nawr ni allwch weld faint o wasanaeth sydd gennych, faint o'r gloch yw hi, na faint o fywyd batri sy'n weddill ar eich iPhone. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn egluro pam fod bar statws iPhone ar goll ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem hon er daioni !Daw'r ysbrydoliaeth ar gyfer yr erthygl hon o gwestiwn a ofynnwyd gan Jamaica K.L., aelod o'n Grŵp Facebook lle mae mwy na 11,000 o bobl yn cael help gyda'u iPhones . Os nad ydych chi eisoes yn aelod, fe'ch anogaf i ymuno!Pam fod Bar Statws fy iPhone ar goll?

Mae eich bar statws iPhone ar goll oherwydd achosodd mân wall meddalwedd iddo ddiflannu. Bydd y camau isod yn eich arwain trwy ychydig o gamau datrys problemau meddalwedd a fydd yn eich helpu i ddatrys y broblem.

Sut I Atgyweirio Bar Statws iPhone Ar Goll

99% o'r amser, bydd ailgychwyn eich iPhone yn trwsio'r broblem hon . Ar iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod y geiriau “llithro i bweru” yn ymddangos ar yr arddangosfa. Yna, swipe yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch tua 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer eto a gadewch iddo fynd pan fydd logo Apple yn ymddangos.Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, pwyswch a dal y botwm ochr a naill ai botwm cyfaint nes bod y llithrydd pŵer a'r “sleid i bweru i ffwrdd” yn ymddangos ar yr arddangosfa. Sychwch yr eicon pŵer hwnnw o'r chwith i'r dde ar draws y sgrin i ddiffodd eich iPhone. Arhoswch tua 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm ochr i droi eich iPhone X yn ôl.

Mae Bar Statws fy iPhone yn Dal i Ddiflannu!

Weithiau bydd eich bar statws yn diflannu dro ar ôl tro, a allai fod yn ddangosydd o broblem feddalwedd ddyfnach. Yn hytrach na gorfod ailgychwyn eich iPhone bob tro y mae'n diflannu, dilynwch y ddau gam isod i ddileu'r broblem hon am byth!

Gwiriwch Am Ddiweddariad Meddalwedd

Mae'n bosibl bod eich bar statws iPhone yn dal i ddiflannu oherwydd problem gyda'r fersiwn o iOS yn rhedeg ar eich iPhone. Mae glitches meddalwedd fel hyn fel arfer yn sefydlog mewn diweddariadau meddalwedd dilynol, felly rwy'n argymell edrych am ddiweddariad iOS trwy fynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd .Os oes diweddariad ar gael, tapiwch Lawrlwytho a Gosod . Os oes gennych unrhyw broblemau ar y ffordd, edrychwch ar ein herthygl ar beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn diweddaru .

Perfformio Adfer DFU

Gadewch imi fod yn glir - chi bron yn sicr does dim rhaid i chi gyflawni'r cam hwn. Fodd bynnag, os yw'ch bar statws iPhone yn dal i ddiflannu a rydych chi'n profi llawer o faterion meddalwedd eraill ar yr un pryd, efallai yr hoffech chi berfformio adferiad DFU.

Mae'r math hwn o adfer yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone, gan roi cychwyn cwbl ffres iddo a thrwsio'r bygiau meddalwedd trafferthus hynny. Edrychwch ar ein herthygl ar sut i berfformio adferiad DFU ar eich iPhone !

Bar Statws: Wedi'i ddarganfod!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem gyda bar statws eich iPhone ac mae'n ymddangos ar frig yr arddangosfa eto! Y tro nesaf y bydd eich bar statws iPhone ar goll, byddwch chi'n gwybod sut i ddatrys y broblem. Mae croeso i chi adael unrhyw gwestiynau eraill sy'n gysylltiedig ag iPhone i mi yn yr adran sylwadau isod, a pheidiwch ag anghofio edrych ar ein Fforwm Cymorth Ffôn Cell !