VPN ar iPhone: Beth ydyw? a'r VPN gorau ar gyfer cymwysiadau iPhone!Vpn En Iphone Qu Es

Os ydych chi am gadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel, mae defnyddio Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) ar gyfer iPhone yn gam mawr i'r cyfeiriad cywir. Mae VPNs yn helpu i gynnal eich anhysbysrwydd ar-lein, yn atal hacwyr a chwmnïau cyfreithlon rhag ysbïo arnoch chi, mae'r cysyniad yn syml unwaith y byddwch chi'n ei ddeall. Yn yr erthygl hon, egluraf ichi beth yw VPN ar gyfer iPhone , sut y gall VPN helpu i amddiffyn eich preifatrwydd a chi Byddaf yn argymell y gwasanaethau VPN gorau ar gyfer iPhone sy'n hwyluso eich diogelwch ar-lein.Beth yw VPN ar iPhone?

Mae VPN (Rhwydwaith Preifat Rhithwir) ar iPhone yn ailgyfeirio cysylltiad eich iPhone â'r Rhyngrwyd trwy ddarparwr gwasanaeth VPN, gan ei gwneud yn ymddangos i'r byd y tu allan fel petai popeth a wnewch ar-lein yn dod o'ch darparwr gwasanaeth VPN eich hun, nid o'ch iPhone na'ch cyfeiriad cartref.Beth mae VPN yn ei olygu?

A VPN ( Rhwydwaith Preifat Rhithwir neu yn Sbaeneg: Red Privada Rhithwir ) ar iPhone yn ailgyfeirio cysylltiad eich iPhone â'r rhyngrwyd trwy ddarparwr gwasanaeth VPN, gan wneud iddo ymddangos i'r byd y tu allan fel petai popeth a wnewch ar-lein yn dod o'r darparwr gwasanaeth VPN ei hun, nid eich iPhone. neu eich cyfeiriad.

Pam mae pobl yn defnyddio VPN ar iPhone?

Wrth i breifatrwydd ar y rhyngrwyd ddod yn bwnc llosg, mae pobl yn chwilio am ffyrdd newydd o amddiffyn eu hunain, eu dyfeisiau, a'u gwybodaeth bersonol gan gorfforaethau, llywodraethau, a hyd yn oed eu darparwr gwasanaeth rhyngrwyd, a dderbyniodd y sêl bendith gyfreithiol yn ddiweddar i werthu. gwybodaeth am yr hyn y mae ei gwsmeriaid yn ei wneud ar-lein.Pam ydw i'n cael fy amddiffyn wrth ddefnyddio VPN ar gyfer iPhone?

Mae VPN ar gyfer iPhone yn eich cadw'n ddiogel trwy guddio'ch cyfeiriad Rhyngrwyd go iawn (cyfeiriad IP) rhag pobl neu endidau (megis asiantaethau'r llywodraeth, hacwyr, darparwyr gwasanaeth Rhyngrwyd) a allai fod yn ceisio monitro, gwerthu neu ddwyn eich gwybodaeth.

canolfan adfer alcohol

Mae rhwydweithiau preifat rhithwir yn gwneud iddo ymddangos fel bod popeth rydych chi'n ei wneud ar eich iPhone yn dod o leoliad arall, gan eich helpu chi i aros yn anhysbys wrth bori ar y rhyngrwyd. Mae'n anoddach i bobl wybod pwy ydych chi os na allant olrhain eich cyfeiriad IP yn ôl i'ch cartref.Fodd bynnag, mae'n bwysig gwybod bod rhwydweithiau preifat rhithwir ymhell o fod yn berffaith ac na all unrhyw VPN ar gyfer iPhone roi preifatrwydd llwyr i chi. Dylech allu ymddiried yn eich darparwr VPN iPhone oherwydd eu bod hefyd yn gallu ysbïo arnoch chi a gwerthu eich data. Dyna pam mae dewis darparwr iPhone VPN parchus yn bwysig, a byddwn yn argymell rhai gwasanaethau o ansawdd uchel yn ddiweddarach yn yr erthygl hon.

Sut all rhywun ddarganfod pwy ydw i os oes gen i VPN ar fy iPhone?

Mae yna nifer o ffyrdd y gall haciwr da olrhain eich gweithgaredd rhyngrwyd a darganfod pwy ydych chi. Mae hyn yn cynnwys estyniadau porwr gwe, cwcis sy'n cael eu cadw yn eich porwr gwe, a gwybodaeth mewngofnodi, y mae pob un ohonynt wedi'u cynllunio i olrhain gwybodaeth bersonol.

Yn olaf, mae gan lywodraethau'r gallu i ofyn am wybodaeth gan ddarparwyr VPN os gwnewch rywbeth anghyfreithlon ar y Rhyngrwyd. Nid yw cael VPN yn docyn am ddim i wneud beth bynnag rydych chi ei eisiau ar-lein heb ganlyniadau.

Os mai'ch bwriad yw gwneud rhywbeth moesol amwys neu anghyfreithlon anghyfreithlon, efallai y byddwch chi'n ystyried defnyddio darparwr VPN tramor. Mae'n haws i asiantaeth llywodraeth yr UD ofyn am wybodaeth gan ddarparwr VPN yn yr UD.

Ein hargymhellion VPN ar gyfer iPhone

BusnesY cynllun mwyaf hygyrchLleoliad y cwmniYn cyd-fynd â Windows, Mac, iOS, Android?Cysylltiadau a ganiateirAp IOS ar gael?
NordVPN $ 69.00 y flwyddynPanamaYdwChwechYdw
PureVPN $ 2.95 / mis ar y cynllun 2 flyneddHong KongYdwPumpYdw
TwnnelBear $ 59.88 / blwyddynOntario, CanadaYdwPumpYdw
IP Vanish $ 77.99 / blwyddynUDAYdwPumpYdw
SaferVPN $ 83.77 / 2 flyneddIsraelYdwPumpYdw
VPN Unlimited de KeepSolid $ 39.99 / blwyddynUDAYdwPumpYdw
ExpressVPN $ 99.95 / blwyddynYnysoedd Virgin PrydainYdwTriYdw
VyprVPN $ 60.00 y flwyddynSwistirYdwTriYdw

Nodyn: Gall y prisiau sy'n ymddangos yn y tabl hwn newid.

NordVPN

Un o'r prif ddarparwyr gwasanaeth VPN yw NordVPN . Trwy hysbysebu cysylltiad Rhyngrwyd diogel na fydd eich gweinyddwyr yn ei arafu, fe welwch sawl nodwedd ddiogelwch gyfleus wedi'u cynnwys gyda'ch tanysgrifiad. Un budd o gofrestru ar gyfer NordVPN yw y gallwch ddefnyddio'ch cyfeiriad IP preifat i amddiffyn hyd at 6 dyfais.

Nid oes gan NordVPN unrhyw ddiddordeb mewn perfformio unrhyw wasanaethau sy'n cynnwys eich data heblaw darparu VPN personol. Mae hyn yn golygu na fyddant yn olrhain eich data na'ch gweithgaredd ar y Rhyngrwyd. Yn ogystal, maent yn cynnig sawl haen o ddiogelwch i sicrhau bod eich gwybodaeth yn parhau i fod yn breifat ac yn anhygyrch i bawb heblaw chi. Gallwch chi fwynhau eu gwasanaeth mewn 59 o wledydd ledled y byd a chyrchu eu llinell gymorth 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

PureVPN

PureVPN yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod wedi cael eu “Ardystio Heb Gofrestru” gan archwilydd annibynnol cydnabyddedig. Mae hyn yn amddiffyn eich preifatrwydd pori, y wefan rydych chi'n ei chofrestru yn eu gwasanaeth. Ledled y byd, mae gan PureVPN fwy na 2,000 o rwydweithiau preifat rhithwir sefydledig gyda gweinyddwyr hygyrch mewn mwy na 180 o wledydd. Bydd eich IP preifat yn cael ei amddiffyn ni waeth ble rydych chi'n mynd. Hyd yn oed os byddwch chi'n colli'ch cysylltiad VPN, mae ei nodwedd Internet Killswitch yn sicrhau bod eich data yn parhau i fod yn ddiogel.

Un nodwedd cŵl a ddarperir gan PureVPN yw Twnelu Hollt. Mae Twnelu Hollt yn caniatáu ichi benderfynu pa ddata sy'n cael ei anfon trwy eich cyfeiriad IP arferol a pha un sy'n cael ei anfon trwy'ch VPN. Os ydych chi'n chwilio am hyblygrwydd o ran amddiffyn eich rhwydwaith preifat rhithwir, gallai hyn fod yn nodwedd ddefnyddiol.

TwnnelBear

Os ydych chi'n teithio'n aml, TwnnelBear yn blaenoriaethu eich diogelwch daearyddol ar gyfer darpar gwsmeriaid VPN. Fel arall, os ydych chi am gyrchu gwefannau neu ddata sydd wedi'u cyfyngu'n lleol neu'n genedlaethol, mae TunnelBear yn darparu cyfeiriad IP addasadwy i chi. Mae hyn yn caniatáu ichi gyrchu'r holl wybodaeth rydych chi ei eisiau o unrhyw le.

TunnelBear yw'r unig ddarparwr VPN sy'n cyhoeddi archwiliadau diogelwch rheolaidd o'i holl gymwysiadau sydd ar gael.

IP Vanish

Opsiwn arall i ddarparwr VPN am bris canolig yw IP Vanish . Mae IP Vanish yn gwmni wedi'i leoli yn yr UD sy'n ymroddedig i guddio'ch cyfeiriad IP ni waeth beth. Mae IP Vanish yn sicrhau bod yr holl fesurau amddiffyn rydych chi'n gysylltiedig â nhw wedi'u ffurfweddu'n fewnol, heb gymorth trydydd parti.

Mantais fawr o ddewis IP Vanish fel eich darparwr VPN yw eu bod hefyd yn eich cysylltu â'u cwmwl storio diogel, SugarSync. Gyda'r nodwedd hon, maent yn cynnig copi wrth gefn wedi'i amgryptio o unrhyw un o'ch ffeiliau a'ch data. Mae cofrestru gyda'r cwmni hwn yn sicrhau bod eich holl wybodaeth bersonol a'ch eiddo digidol yn cael ei gadw a'i warchod.

iphone 5 yn dweud dim sim

SaferVPN

Gyda switshis gweinyddwr diderfyn a lled band ar gyfer mwy na 1,300 o weinyddion ledled y byd, SaferVPN yn cynnig un o'r cysylltiadau Rhyngrwyd diogel cyflymaf i ddefnyddwyr. Gyda'i amddiffyniad, gall cwsmeriaid amgryptio eu cysylltiad Rhyngrwyd am hyd at bum dyfais ar y tro. Gallwch chi reoli'ch cyfrif yn hawdd gydag apiau hawdd eu defnyddio, sydd ar gael ar gyfer iPhone ac Android.

VPN Unlimited de KeepSolid

Mae'n debyg na fyddwch chi'n dod o hyd i ddarparwr VPN mwy cynhwysfawr am bris gwell na VPN Unlimited de KeepSolid . Budd mawr o gofrestru ar gyfer VPN Unlimited yw'r nifer o nodweddion y gellir eu haddasu.

Er enghraifft, mae yna opsiynau ar gyfer estyniadau cynllun, os ydych chi am amddiffyn mwy o ddyfeisiau. Neu gallwch roi cynnig ar Ddarlledu Tîm, os yw'ch busnes neu'ch cartref eisiau cael yr un cyfeiriad IP preifat.

Mae'n werth nodi mai dim ond ychydig gannoedd o weinyddion hygyrch sydd gan VPN Unlimited ledled y byd. Yn dibynnu ar faint rydych chi'n teithio neu faint o ddata sydd wedi'i gyfyngu'n ddaearyddol yr hoffech chi ei gyrchu, gallai hyn effeithio ar eich profiad defnyddiwr.

ExpressVPN

ExpressVPN Mae'n un o'r darparwyr drutach yr ydym yn eu hargymell, ond credwn fod ei nodweddion yn cyfiawnhau'r pris. Mae eich cynllun yn cynnwys hyd at bum dyfais, Twnelu Hollt, ac apiau hawdd eu defnyddio ar gyfer eich holl ddyfeisiau.

beth mae blaidd yn ei gynrychioli

Un peth sy'n gosod ExpressVPN ar wahân yw ei sylw ar gyfer systemau gemau fideo. Os ydych chi'n gamer difrifol ac eisiau i'ch holl ddata gael ei amddiffyn rhag y cyhoedd, gallai hyn fod y darparwr VPN i chi, cyhyd â'i fod o fewn eich cyllideb.

VyprVPN

VyprVPN wedi bod yn y diwydiant diogelwch rhyngrwyd ers i'r rhyngrwyd cyhoeddus fodoli. Gyda mwy na 700 o weinyddion VPN, gallwch gyrchu Rhyngrwyd diogel a chyflym yn y rhan fwyaf o'r byd.

Un peth y mae VyprVPN yn rhagori arno yw cyfyngu ar eich rhyngweithio â thrydydd partïon. Mewn gwirionedd, mae ei nodwedd VyprDNS yn eich amddiffyn rhag unrhyw ddylanwad posibl rhwng eich data a'ch cyfeiriad IP preifat.

Bydd ymuno â nhw hefyd yn rhoi mynediad i chi i nodweddion diogelwch unigryw, fel storio cwmwl VyperVPN a Chameleon, gwasanaeth sydd wedi'i gynllunio i osgoi geo-sensoriaeth neu gyfyngiadau cynnwys.

Darparwyr VPN am ddim ar gyfer iPhone

Os nad oes gennych y gyllideb i dalu am VPN, mae yna rai dewisiadau amgen am ddim. Nid ydym yn argymell defnyddio gwasanaeth VPN am ddim oherwydd bod eu apps yn llawn hysbysebion ac mae mwy o siawns y bydd y darparwr VPN yn casglu'ch data ac yn ceisio ei werthu. Mae'r gwasanaethau VPN rhad ac am ddim hyn yn gweithio, ond rydych chi'n peryglu'ch preifatrwydd, a dyna pam rydych chi am gael VPN ar eich iPhone yn y lle cyntaf.

BusnesLleoliadYn cyd-fynd â Windows, Mac, iOS, Android?Ap IOS ar gael?
Betternet CanadaYdwYdw
Turbo VPNDim ar gaelDdimYdw
Tarian â phroblem UDAYdwYdw

Sut mae sefydlu VPN ar iPhone?

Ar ôl i chi ddewis a chofrestru darparwr VPN iPhone, gwiriwch i weld a oes gan eich darparwr ap ar yr App Store. Os oes ganddyn nhw un, lawrlwythwch yr ap a bydd yn ffurfweddu gosodiadau VPN eich iPhone i chi.

Os nad oes gan eich darparwr VPN iPhone ap, gallwch nodi'r wybodaeth â llaw trwy agor yr ap. Gosodiadau a chyffwrdd Cyffredinol> VPN> Ychwanegu cyfluniad VPN ...

Bydd eich darparwr VPN iPhone yn rhoi'r cyfarwyddiadau sydd eu hangen arnoch pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer eu gwasanaeth. Unwaith y bydd y setup wedi'i gwblhau, bydd eitem dewislen VPN yn ymddangos yn app Gosodiadau eich iPhone.

A ddylwn i ddefnyddio VPN ar fy iPhone bob amser?

Yn y pen draw, bydd angen i chi benderfynu a ydych chi am ddefnyddio VPN trwy'r amser neu ddim ond rhan o'r amser, ond dylai'r awgrymiadau hyn eich helpu i wneud penderfyniad hyddysg:

  • Yn gyffredinol, bydd VPNs yn arafu eich iPhone oherwydd rhaid iddynt gysylltu â rhwydwaith arall cyn cysylltu â'r rhyngrwyd. Felly, pan fyddwch chi'n defnyddio VPN ar eich iPhone, fe allai redeg yn arafach na'r hyn rydych chi wedi arfer ag ef.
  • Os ydych chi'n ceisio gwneud rhywbeth ar eich iPhone sy'n defnyddio llawer o ddata, fel ffrydio fideos neu lawrlwytho ffeiliau, yna efallai y byddai'n well diffodd VPN eich iPhone. Mewn gwirionedd, bydd rhai VPNs hyd yn oed yn cyfyngu ar eich gallu i ffrydio fideos oherwydd faint o led band maen nhw'n ei gymryd.

Sut mae VPN yn gweithio?

Y peth cyntaf i'w ddeall yw hyn: pan ewch chi ar-lein, mae angen i gwmnïau wybod yn union o ble rydych chi'n dod. Yn union fel y mae angen i'r swyddfa bost wybod eich cyfeiriad post i ddosbarthu post, gwefannau, gwasanaethau ffrydio fideo ac mae angen i bopeth arall rydych chi'n ei ddefnyddio ar y Rhyngrwyd wybod y Cyfeiriad IP o'ch cartref i anfon data atoch.

Mae'r Rhyngrwyd yn cynnwys cyfathrebu dwy ffordd: rydych chi'n anfon cais am ddata ac mae'r Rhyngrwyd yn ei ddychwelyd, neu i'r gwrthwyneb. Pe na bai Facebook yn gwybod eich cyfeiriad IP, ni fyddech yn gallu lawrlwytho delweddau na gwneud unrhyw beth arall, oherwydd ni fyddai Facebook yn gwybod ble i anfon y data y gwnaethoch ofyn amdano.

Defnyddio Facebook gartref: y pethau sylfaenol

Mae eich cartref yn cysylltu â'r Rhyngrwyd gan ddefnyddio modem (cebl, ffibr, neu DSL fel arfer), a phan fyddwch gartref, mae popeth a wnewch ar-lein yn defnyddio'r cysylltiad Rhyngrwyd sengl hwnnw. Mae'r modem yn rhoi cyfeiriad IP unigryw i'ch cartref ac mae eich cyfeiriad IP yn weladwy i'r byd y tu allan.

Os ydych chi'n defnyddio Wi-Fi, rydych chi'n gysylltiedig â rhwydwaith Wi-Fi gartref, ond mae popeth rydych chi'n ei wneud ar-lein yn mynd trwy'r modem sengl hwnnw pan ddaw i mewn ac allan o'ch tŷ.

arwyddocâd y rhif 5

Eich cyfeiriad IP cartref yw fersiwn Rhyngrwyd eich cyfeiriad postio cartref.

Mae VPNs yn cuddio'ch cyfeiriad IP

Felly, pan edrychwch ar ddelweddau ar Facebook gan ddefnyddio Wi-Fi gartref, mae eich iPhone yn cysylltu â'r Rhyngrwyd trwy'ch cysylltiad Rhyngrwyd cartref ac yn anfon cais i Facebook i weld y ddelwedd. Er mwyn i Facebook roi rhywbeth yn ôl, rhaid iddo wybod lle anfonwch ef, mewn geiriau eraill, eich cyfeiriad IP cartref.

Mewn gwirionedd, cwmnïau angen adnabod eich cyfeiriad cartref neu ni fyddwch yn gallu cysylltu â'u gwasanaethau. Yr anfantais i hyn yw ei bod hefyd yn hawdd i hacwyr weld o ble rydych chi'n dod, ac mae llawer o wefannau yn cadw cofnodion manwl o bwy yn union sy'n dod i ymweld â nhw.

Ynglŷn â'r wefan hon : Nid ydym yn cadw logiau o unrhyw wybodaeth bersonol, ond fel pob gwefan ar y Rhyngrwyd, rydym yn olrhain ymddygiad defnyddwyr anhysbys ar ein gwefan gan ddefnyddio Google Analytics. Mae rhai gwefannau yn gwneud llawer mwy na hynny.

Mae'r prif fater diogelwch a phreifatrwydd yn ganlyniad i hyn: gall hacwyr ac ysbïwyr weld y pwynt cyswllt olaf rhwng eich dyfais a'r rhyngrwyd cyhoeddus, oherwydd dyna'r lle cyntaf y mae data'n cael ei anfon yn ôl i'ch iPhone.

Mae VPNs yn cymryd camau ychwanegol i guddio'ch cyfeiriad IP

Pan ddefnyddiwch VPN, nid yw'ch iPhone yn cysylltu â'r rhyngrwyd trwy'ch cysylltiad rhyngrwyd cartref - ychwanegir cam ychwanegol at y broses.

Mae popeth yn aros yr un peth heblaw am un peth: Yn lle bod eich cartref yn cysylltu'n uniongyrchol â'r rhyngrwyd, mae'n cysylltu'n gyntaf â'ch darparwr VPN ac yna â'r rhyngrwyd, gan beri i'r darparwr VPN weithredu fel dyn canol. Nawr pan fydd cwmnïau'n ceisio gweld o ble mae'r wybodaeth yn dod, nid ydyn nhw'n gweld cyfeiriad IP eich cartref, maen nhw'n gweld cyfeiriad IP eich darparwr VPN.

Bydd eich darparwr VPN yn gwybod eich cyfeiriad cartref, ond os yw'n gwmni da a dibynadwy, bydd yn gwneud ei orau i ddiogelu'r wybodaeth honno rhag y byd y tu allan. Dyma pam ei bod yn bwysig ymddiried yn eich darparwr VPN a defnyddio gwasanaethau dibynadwy yn unig.

Dewis arall yn lle VPNs ar gyfer iPhone

Os ydych yn dal heb benderfynu ynghylch defnyddio VPN ar eich iPhone, mae yna ddewisiadau amgen am ddim a fydd hefyd yn helpu i gynnal eich anhysbysrwydd ar-lein. Dewis arall yw Tor, porwr gwe sy'n anfon gwybodaeth trwy gyfres ar hap o gyfrifiaduron cyn i chi gysylltu â'r Rhyngrwyd.

Mae yna lawer o apiau porwr Tor-powered ar gael ar yr App Store, ac mae'r mwyafrif ohonynt am ddim. Mae yna hefyd rai apiau porwr Tor taledig fel Red Onion, sydd â sgôr o 4.5 seren yn seiliedig ar bron i 1,000 o adolygiadau.

Crëwyd Tor yn wreiddiol gan lywodraeth yr Unol Daleithiau i helpu i amddiffyn ei asiantau dramor. Heddiw, mae Tor yn cael ei ddefnyddio gan filiynau o bobl sydd eisiau ceisio aros yn anhysbys ar y rhyngrwyd. Mae Tor wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd oherwydd gellir ei osod am ddim ar eich Mac neu iPhone ac mae'n eithaf hawdd ei ddefnyddio.

Diffygion Tor

Fodd bynnag, fel VPNs iPhone, nid yw Tor yn berffaith. Tor yw yn anhygoel gall tudalennau araf a gwe gymryd amser hir i'w llwytho. Nid oes unrhyw ffordd ychwaith o wybod trwy ba gyfrifiaduron y mae'r wybodaeth yn cael ei throsglwyddo ac a ydynt wedi'u cysylltu ag endidau y gallwch ymddiried ynddynt.

sut i drwsio mini ipad i'r anabl

Er enghraifft, beth os cânt eu trosglwyddo trwy gyfrifiadur rhywun sydd eisiau gwerthu neu ddwyn eich gwybodaeth? Erbyn hyn, gall yr unigolyn annibynadwy hwnnw weld popeth rydych chi'n ei wneud ar-lein a gallai o bosib gymryd eich gwybodaeth.

Dros amser, mae'r preifatrwydd y mae Tor yn ei roi i chi wedi lleihau oherwydd bod hacwyr craff wedi gallu nodi a manteisio ar ei ddiffygion. Gyda darparwr iPhone VPN, rydych chi'n cael cyflymderau cyflym ar-lein gan endid y gallwch chi ymddiried ynddo, ond bydd yn rhaid i chi dalu amdano.

Moesol y stori

Wrth i'n hymwybyddiaeth o hacwyr, ysbïwyr, ac asiantaethau'r llywodraeth a'u gallu i'n monitro gynyddu, mae pobl yn gwerthfawrogi eu preifatrwydd personol eu hunain fwyfwy. Er nad yw VPN ar gyfer iPhone yn ddatrysiad perffaith, mae'n gam mawr i'r cyfeiriad cywir. Byddwn i wrth fy modd yn clywed am eich profiadau yn defnyddio VPN ar iPhone, felly gadewch sylw isod.

Diolch,
David L.