Fy Ap Verizon Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Real Fix!My Verizon App Not Working Iphone

Rydych chi'n ceisio cyrchu'ch cyfrif Verizon o'ch iPhone, ond mae rhywbeth o'i le ar yr ap. Ni waeth beth rydych chi'n ceisio, ni allwch fynd i mewn i'ch cyfrif. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw'r app My Verizon yn gweithio ar eich iPhone a dangos i chi sut i ddatrys y broblem !Caewch ac Ailagor Ap My Verizon

Pan nad yw unrhyw ap yn gweithio ar eich iPhone, y peth cyntaf i'w wneud yw cau ac ailagor yr ap. Efallai bod yr ap wedi damwain, gan achosi iddo roi'r gorau i weithio.I gau allan o ap My Verizon, yn gyntaf bydd yn rhaid i ni agor switcher yr ap. Os oes gennych iPhone 8 neu'n gynharach, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref. Ar yr iPhone X, codwch o'r gwaelod i ganol yr arddangosfa - bydd yn rhaid i chi oedi am eiliad pan fydd eich bys yn cyrraedd canol y sgrin.

I gau allan o'r app My Verizon ar iPhone 8 neu'n gynharach, trowch ef i fyny ac i ffwrdd o'r sgrin. Ar yr iPhone X, pwyswch a dal rhagolwg yr app nes bod botwm minws coch yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf y rhagolwg. Yna, swipe y rhagolwg app oddi ar ben y sgrin.beth mae'n ei olygu pan fydd dyn yn cusanu'ch pen

Ailgychwyn Eich iPhone

Nesaf, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Mae'n bosibl bod mân wall meddalwedd yn atal ap My Verizon rhag gweithio'n iawn.

Os oes gennych iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer nes i chi weld llithro i bweru i ffwrdd ymddangos ar yr arddangosfa. Yna, swipe yr eicon pŵer coch sy'n ymddangos o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone i lawr.Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y naill botwm cyfaint a'r botwm ochr tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos. Yna, diffoddwch eich iPhone trwy newid yr eicon pŵer o'r chwith i'r dde.

mae fy llysferch yn difetha fy mhriodas

I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X). Gallwch ollwng gafael ar y botwm pŵer neu'r botwm ochr cyn gynted ag y bydd logo Apple yn ymddangos yng nghanol yr arddangosfa.

Gwiriwch Am Ddiweddariad Ap

Mae'n bosibl nad yw'r app My Verizon yn gweithio ar eich iPhone oherwydd bod yr ap wedi dyddio. Mae crewyr a datblygwyr apiau yn aml yn rhyddhau diweddariadau i wella hen nodweddion, gweithredu nodweddion newydd, neu drwsio glitches meddalwedd y mae llawer o ddefnyddwyr yn eu profi.

I wirio am ddiweddariad, agorwch yr App Store a tapiwch y tab Diweddariad ar waelod y sgrin. Ar y dudalen hon, fe welwch restr o'ch apiau sydd â diweddariadau yn yr arfaeth. Os gwelwch yr app My Verizon ar y rhestr, tapiwch y DIWEDDARIAD botwm i'r dde o'r app.

Bydd cylch statws bach yn ymddangos i adael i chi wybod pa mor hir yw'r diweddariad. Pan fydd y diweddariad wedi'i gwblhau, ni fydd ap My Verizon yn ymddangos mwyach o dan ddiweddariadau sydd ar ddod.

peiriant ateb iphone verizon llawn ond gwag

Dileu ac Ailosod yr Ap Fy Verizon

Os nad yw diweddariad ap ar gael, efallai na fydd yr app My Verizon yn gweithio oherwydd mater meddalwedd mwy cymhleth. Gall y problemau hyn fod yn anodd eu holrhain, felly byddwn yn rhoi cychwyn cwbl ffres i'r ap trwy ei ddileu a'i ailosod.

I ddileu'r app My Verizon, pwyswch a dal eicon yr app nes bod eich apiau'n dechrau wiglo. Bydd botwm minws coch yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf eicon yr app - tapiwch y botwm hwnnw i ddadosod yr app. Yn olaf, tap Dileu pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos.

Ar ôl i chi ddileu'r app, agorwch yr App Store a dewch o hyd i'r app My Verizon. Gallwch ddod o hyd iddo yn gyflym trwy dapio'r tab chwilio a chwilio am “My Verizon”.

Ar ôl i chi ddod o hyd i'r app My Verizon, tapiwch y botwm lawrlwytho ar ochr dde'r app. Ers i chi ei lawrlwytho o'r blaen, mae'n debyg y bydd y botwm yn edrych fel cwmwl gyda saeth yn pwyntio'n syth i lawr. Unwaith y bydd yr ap wedi gorffen ei osod, bydd yn ymddangos ar sgrin Cartref eich iPhone.

pam mae fy sgrin yn dywyll

Cysylltwch â Chefnogaeth Cwsmer Verizon

Os nad yw ap My Verizon yn dal i weithio ar ôl i chi ei ddileu a'i ailosod, efallai y bydd problem gyda'ch cyfrif na all cynrychiolydd cymorth i gwsmeriaid ei datrys yn unig.

I gysylltu â chymorth i gwsmeriaid Verizon, ffoniwch 1-800-922-0204 neu ewch i tudalen gymorth ar eu gwefan .

Fy Ap Verizon: Gweithio Eto!

Mae'r My Verizon yn gweithio eto a gallwch barhau i gael mynediad i'ch cyfrif yn uniongyrchol o'ch iPhone. Y tro nesaf nad yw'r app My Verizon yn gweithio ar eich iPhone, dewch yn ôl at yr erthygl hon er mwyn i chi allu trwsio'r broblem yn gyflym! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen,
David L.