Ni fydd fy iPhone yn Cylchdroi. Dyma The Real Fix!

My Iphone Won T Rotate

Rydych chi'n troi eich iPhone i'r ochr, ond nid yw'r sgrin yn cylchdroi. Mae'n broblem rwystredig, ond peidiwch â phoeni: Dim ond swipe a thap yw'r ateb. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw'ch iPhone wedi cylchdroi a sut i ddatrys y broblem.

Pam na Fydd Fy iPhone Yn Cylchdroi?

Ni fydd eich iPhone yn cylchdroi oherwydd bod Lock Cyfeiriadedd Portread yn cael ei droi ymlaen. Mae Lock Cyfeiriadedd Portread yn cloi arddangosfa eich iPhone yn y safle unionsyth, a elwir yn fodd portread.Sut Ydw i'n Gwybod Os Mae Clo Cyfeiriadedd Portread yn cael ei droi ymlaen?

Defnyddiodd rhai diweddariadau iOS hŷn i arddangos eicon clo bach yng nghornel dde uchaf y sgrin i nodi bod Lock Cyfeiriadedd Portread wedi'i droi ymlaen. Fodd bynnag, nid yw iPhones a diweddariadau iOS mwy newydd yn arddangos y manylion hyn o'r sgrin gartref mwyach.Yn lle, mae angen ichi agor y Ganolfan Reoli i fonitro ac addasu eich Clo Cyfeiriadedd Portread. Daliwch ati i ddarllen i ddysgu sut yn union i wneud hyn!beth mae breuddwydio am gythreuliaid yn ei olygu

Sut Ydw i'n Diffodd Lock Cyfeiriadedd Portread Ar Fy iPhone?

I ddiffodd Lock Cyfeiriadedd Portread, ewch i fyny o waelod yr arddangosfa i ddatgelu'r Ganolfan Reoli. Tapiwch y botwm gyda'r clo y tu mewn i'r cylch saeth i droi Lock Cyfeiriadedd Portread ymlaen neu i ffwrdd.

diogel poeth rhewllyd ar gyfer beichiogrwydd

Os ydych chi'n defnyddio iPhone X neu'n hwyrach, mae'r broses i agor y Ganolfan Reoli ychydig yn wahanol. Sychwch i lawr o gornel dde uchaf eich sgrin. Fe ddylech chi weld nifer o fotymau yma. Tapiwch yr un sy'n edrych fel clo wedi'i amgylchynu â saeth i droi'r Clo Cyfeiriadedd Portread ymlaen neu i ffwrdd.Modd Portread yn erbyn Modd Tirwedd

Yn union fel eich papur argraffydd, mae dau gyfeiriad i arddangosfa eich iPhone: Portread a thirwedd. Pan fydd eich iPhone yn cael ei ddal yn unionsyth, mae yn y modd portread. Pan mae ar ei ochr, mae yn y modd tirwedd.

iPhone Yn y Modd Portread

iPhone Yn y Modd Tirwedd

ni fydd ipad yn codi tâl nac yn troi ymlaen

Mae Modd Tirwedd yn Gweithio mewn Apiau penodol yn unig

Pan fydd app yn cael ei greu, mae gan y datblygwr yr opsiwn i ddewis a fydd eu app yn gweithio yn y modd portread, modd tirwedd, neu'r ddau. Mae'r app Gosodiadau, er enghraifft, yn gweithio yn y modd portread yn unig. Mae'r ap Negeseuon a Safari yn gweithio yn y modd portread a thirwedd, ac mae llawer o gemau'n gweithio yn y modd tirwedd yn unig.

Os yw Lock Cyfeiriadedd Portread wedi'i ddiffodd ac nad yw ap yn cylchdroi, efallai na fydd yn cefnogi'r modd tirwedd. Rwyf wedi gweld achosion, fodd bynnag, lle nad yw ap wedi cylchdroi oherwydd iddo ddamwain. Os ydych chi'n meddwl y gallai hynny fod wedi digwydd, cau eich apiau allan , ailagor yr ap problem, a rhoi cynnig arall arni. Rwyf hefyd wedi ysgrifennu erthygl am pam er gwaethaf yr hyn rydych chi efallai wedi'i glywed, mae cau eich apiau allan yn syniad da .

Pryd Ddylwn i Ddefnyddio Clo Cyfeiriadedd Portread?

Rwy'n defnyddio Lock Cyfeiriadedd Portread pan Rydw i cylchdroi hefyd. Er enghraifft, Pan fyddaf yn defnyddio fy iPhone yn y gwely, mae'r sgrin yn tueddu i gylchdroi pan nad wyf am iddo wneud hynny. Mae Lock Cyfeiriadedd Portread yn cadw arddangosfa fy iPhone i'r cyfeiriad cywir pan fyddaf yn gosod i lawr.

sut mae troi'r modd headset i ffwrdd?

Rwyf hefyd wedi ei chael yn ddefnyddiol pan fyddaf yn dangos lluniau i'm ffrindiau. Gan fy mod yn eu syfrdanu â lluniau o fy anturiaethau, maent yn aml yn mynd yn sâl ac yn esgusodi eu hunain - oherwydd y sgrin gylchdroi, wrth gwrs. Gyda Lock Cyfeiriadedd Portread wedi'i droi ymlaen, gallaf eu diddanu am oriau o'r diwedd.

Rwy'n Pickin ’Up Rotations Da

P'un a ydych chi'n gwylio ffilm, bob amser yn annifyr pan na fydd sgrin eich iPhone yn cylchdroi. Nawr eich bod chi'n gwybod pam mae'n digwydd, ni fyddwch chi byth yn cael anhawster gyda Port Orientation Loc.