Codi Tâl Di-wifr Ddim yn Gweithio ar iPhone? Dyma The Fix.Wireless Charging Not Working Iphone

Nid yw'ch iPhone yn gwefru'n ddi-wifr ac nid ydych chi'n gwybod pam. Fe wnaethoch chi osod eich iPhone ar eich pad gwefru, ond ni ddigwyddodd dim! Yn yr erthygl hon, byddaf dangos i chi sut i ddatrys y broblem pan na fydd eich iPhone yn gwefru'n ddi-wifr ac argymell ychydig o'r gwefryddion diwifr Qi-alluog gorau .A oes gan fy iPhone Codi Tâl Di-wifr?

Mae'r iPhones canlynol yn cefnogi codi tâl di-wifr: • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone X.
 • iPhone XR
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone SE 2 (2il Genhedlaeth)
 • iPhone 12
 • iPhone 12 Mini
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max

Bydd pob un o'r iPhone hyn yn codi tâl pan gânt eu rhoi ar bad gwefru di-wifr Qi-alluog. Nid oes gan yr iPhone 7 a modelau cynharach alluoedd codi tâl di-wifr.

beth alla i ei wneud os na fydd fy iphone yn codi tâl

Beth i'w wneud pan na fydd eich iPhone yn codi tâl yn ddi-wifr

 1. Ailgychwyn Eich iPhone

  Y peth cyntaf i'w wneud pan nad yw codi tâl di-wifr yn gweithio yw ailgychwyn eich iPhone. Weithiau, gall ailgychwyn eich iPhone drwsio mân faterion meddalwedd a bylchau a allai fod yn ei atal rhag gwefru'n ddi-wifr.  Yn gyntaf, diffoddwch eich iPhone trwy wasgu a dal y botwm pŵer nes i chi weld llithro i bweru i ffwrdd ymddangos ar yr arddangosfa. Yna, swipe yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone. Os oes gennych iPhone X, mae'r broses yn debyg, heblaw y byddwch yn dal y botwm ochr i lawr a'r naill botwm cyfaint ar yr un pryd tan llithro i bweru i ffwrdd yn ymddangos ar y sgrin.

  Arhoswch ychydig eiliadau, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (botwm Ochr ar iPhone X) unwaith eto i droi eich iPhone yn ôl. Gadewch i ni fynd o'r botwm pan welwch logo Apple yn ymddangos yng nghanol arddangosfa eich iPhone.

 2. Ailosod Caled Eich iPhone

  Os yw'ch iPhone yn hollol anymatebol pan fyddwch chi'n ei osod ar y pad gwefru diwifr, efallai y bydd angen i chi ailosod yn galed. Bydd ailosodiad caled yn gorfodi eich iPhone i ddiffodd ac yn ôl ymlaen yn gyflym, a all atgyweirio'r broblem dros dro os nad yw'ch iPhone yn gwefru'n ddi-wifr.  I ailosod eich iPhone yn galed, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, yna pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr, yna pwyswch a dal y botwm ochr. Daliwch y botwm ochr ar logo Apple yn ymddangos ar arddangosfa eich iPhone.

  pam na fydd fy ffôn yn dirgrynu mwyach

  Peidiwch â synnu os oes rhaid i chi ddal y botwm ochr i lawr am 15-30 eiliad!

 3. Tynnwch Eich Achos iPhone

  Mae rhai achosion yn rhy drwchus i'w cadw ar eich iPhone tra byddwch chi'n ei wefru'n ddi-wifr. Os nad yw codi tâl di-wifr yn gweithio ar eich iPhone, ceisiwch gymryd ei achos cyn ei roi ar y pad gwefru.

  Os ydych chi eisiau prynu achos gwych y gallwch ei gadw ar eich iPhone tra byddwch chi'n ei wefru'n ddi-wifr, edrychwch ar ein dewis yn y Payette Forward Storefront ar Amazon !

 4. Rhowch Eich iPhone Yng Nghanol y Pad Codi Tâl

  Er mwyn gwefru'ch iPhone yn ddi-wifr, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ei osod yn uniongyrchol yng nghanol eich pad gwefru diwifr. Weithiau ni fydd eich iPhone yn gwefru'n ddi-wifr os nad yw ar ganol y pad gwefru.

 5. Gwnewch yn siŵr bod eich gwefrydd diwifr wedi'i blygio i mewn

  Gallai pad gwefru di-wifr heb ei blygio fod y rheswm pam nad yw'ch iPhone yn gwefru'n ddi-wifr. Yn gyflym gwnewch yn siŵr bod eich pad gwefru wedi'i blygio!

 6. Gwnewch yn siŵr bod eich gwefrydd diwifr yn Qi-alluogedig

  Mae'n bwysig cofio mai dim ond gyda padiau gwefru Qi-alluog y bydd yr iPhones y gellir eu gwefru'n ddi-wifr yn gallu. Mae'n debyg na fydd eich iPhone yn codi tâl yn ddi-wifr ar bad gwefru brand o ansawdd isel neu sgil-dynnu. Yng ngham 9 yr erthygl hon, byddwn yn argymell pad gwefru diwifr o ansawdd uchel, wedi'i alluogi gan Qi, sy'n gydnaws â phob iPhone.

 7. Diweddarwch Eich iPhone

  Gweithredwyd codi tâl diwifr iPhone yn wreiddiol gan ddiweddariad meddalwedd iOS. Os nad yw codi tâl di-wifr yn gweithio ar eich iPhone, efallai y bydd yn rhaid i chi ddiweddaru'ch iPhone i alluogi ei swyddogaeth codi tâl di-wifr.

  I wirio am ddiweddariad meddalwedd, agorwch Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad iOS ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod . Os nad oes diweddariad ar gael, fe welwch rif fersiwn y feddalwedd a'r ymadrodd “Mae eich iPhone yn gyfredol.”

 8. DFU Adfer Eich iPhone

  Mae siawns o hyd mai mater meddalwedd yw'r rheswm pam nad yw'ch iPhone yn gwefru'n ddi-wifr. Ein hymdrech ffos olaf i drwsio problem feddalwedd bosibl yw'r adferiad DFU, y math dyfnaf o adfer y gellir ei wneud ar iPhone. Edrychwch ar ein herthygl i ddysgu sut i roi iPhone yn y modd DFU a pherfformio adferiad DFU .

 9. Atgyweirio Eich Pad Codi Tâl neu Brynu Un Newydd

  Os gwnaethoch weithio trwy ein canllaw, ond nid yw'ch iPhone yn dal i godi tâl yn ddi-wifr, efallai y bydd angen i chi ailosod neu atgyweirio eich pad gwefru. Dim ond ar bad gwefru Qi-alluog y gall iPhones wefru'n ddi-wifr, felly gwnewch yn siŵr bod eich gwefrydd yn gydnaws.

  pam na fydd fy nhâl iphone 5s

  Os ydych chi'n chwilio am bad gwefru Qi-alluog gwych a fforddiadwy, rydym yn argymell yr un a wnaed gan angor . Mae'n gwefrydd o ansawdd uchel ac yn costio llai na $ 10 ar Amazon.

 10. Ewch i The Apple Store

  Os nad yw'ch iPhone yn dal i godi tâl yn ddi-wifr, gallai fod yn profi problem caledwedd. Gallai cwymp ar wyneb caled o amlygiad i ddŵr fod wedi niweidio rhai o gydrannau mewnol eich iPhone, gan ei atal rhag gallu gwefru'n ddi-wifr. Ewch â'ch iPhone i mewn i'r Apple Store a gweld beth allan nhw ei wneud i chi. Ni fyddai'n brifo dod â'ch pad gwefru diwifr hefyd! Rydym yn argymell amserlennu apwyntiad cyn i chi fynd i mewn, dim ond i sicrhau bod rhywun ar gael i'ch helpu cyn gynted ag y byddwch chi'n cyrraedd.

Dim Gwifrau, Dim Problem!

Mae'ch iPhone yn gwefru'n ddi-wifr unwaith eto! Nawr eich bod chi'n gwybod beth i'w wneud pan nad yw codi tâl di-wifr iPhone yn gweithio, rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu hefyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, neu os ydych chi am rannu eich meddyliau am wefru di-wifr gyda ni, gadewch sylw i lawr isod!