Syniadau Rhodd iPhone Ar Gyfer Y Gwyliau: Canllaw Rhoddion iPhone Payette ForwardIphone Gift Ideas Holidays

Mae'r gwyliau rownd y gornel ac nid ydych chi'n gwybod beth i'w gael i aelodau'ch teulu, ffrindiau, neu bobl arwyddocaol eraill. Rydyn ni wedi ymgynnull y canllaw rhodd hwn er mwyn i chi ddod o hyd i'r anrheg perffaith i berchnogion yr iPhone yn eich bywyd. Dyma rai syniadau gwych am anrhegion iPhone ar gyfer y gwyliau!beth i'w wneud pe na bai ipad yn troi ymlaen

Rydyn ni am i chi wybod ein bod ni'n argymell dim ond cynhyrchion rydyn ni wir yn credu ynddynt ac sy'n gallu sefyll y tu ôl iddyn nhw. Rydyn ni wedi cael profiad uniongyrchol gyda llawer o'r eitemau hyn a dyna pam rydyn ni'n gyffyrddus yn eu hargymell i chi!Stwffwyr hosan

Llawer o'r syniadau anrhegion iPhone gorau yw'r ategolion bach sy'n hanfodol i berchnogion iPhone. Dyma rai pethau bach y gallwch eu cael i lenwi'r hosanau hynny!

Mae Pawb yn Caru Cebl Codi Tâl 6 troedfedd iPhone

Un o'n hoff syniadau am anrhegion iPhone yw hyn cebl Mellt 6 troedfedd o ansawdd uchel, gwydn . Mae'r cebl hwn yn gwneud anrheg wych i bawb am ychydig o resymau:  • Yn ei gwneud hi'n hynod hawdd a chyfforddus i unrhyw un ddefnyddio ei iPhone yn y gwely
  • Mae o ansawdd uwch ac yn fwy gwydn na cheblau Apple
  • Mae wedi'i ardystio gan Apple MFi, yn wahanol i'r ceblau gorsaf nwy rhad sy'n torri ar ôl wythnos

MFi-ardystiedig yn golygu bod yna sglodyn bach y tu mewn i'r cebl a gafodd ei greu gan Apple. Gall gwefru ceblau heb y sglodion hyn (y rhai y byddwch chi fel arfer yn dod o hyd iddynt yn eich gorsaf nwy leol) fod yn beryglus ac yn aml gallant arwain at y rhybudd ofnadwy “Nid yw'r affeithiwr hwn yn cael ei gefnogi gan iPhone”. Os nad yw'ch cebl gwefru wedi'i ardystio gan MFI, gallai hefyd fynd yn hynod boeth neu, yn y rhan fwyaf o achosion, roi'r gorau i weithio ar ôl wythnos.

Cael $ 10 i ffwrdd yn y siop Payette Ymlaen

Byddwch yn arbed $ 10 ar eich pryniant o $ 25 neu fwy am gyfnod cyfyngedig yn unig yn y Payette Forward Shop gyda chod SAVE10FB . Rhowch y cod wrth y ddesg dalu. Codwch gebl a chwt gwrth-ddŵr tra'ch bod chi arno!

Cofiwch, mae'r iPhone X ac iPhone 8 yn gwrthsefyll dŵr hyd at 3 troedfedd syfrdanol. Mae ein cwdyn yn eich cadw'n ddiogel hyd at 60 troedfedd o ddyfnder (ac ym mhen dwfn y pwll).Achosion iPhone

Mae stwffiwr stocio gwych arall ar gyfer defnyddiwr yr iPhone yn eich bywyd yn achos newydd sbon! Gall achosion helpu i gadw'ch iPhone mewn siâp tip-top, hyd yn oed os byddwch chi'n ei ollwng ar ddamwain neu'n ei slamio yn nrws y car, fel y gwnes i yn ddiweddar.

Yr achos rwy'n ei ddefnyddio ar fy iPhone 7 ac yn ei argymell yn llawn yw achos Shockproof Clustog Aer Baesan. Mae'r achos ysgafn hwn wedi'i gynllunio gyda thechnoleg bagiau awyr sy'n amsugno llawer o'r effaith os byddwch chi'n gollwng eich iPhone. Gorau oll, mae'r achos hwn yn fforddiadwy iawn - mae'n costio llai na $ 10 os oes gennych Amazon Prime.

Os ydych chi'n barod i wario ychydig mwy o arian, rydyn ni'n argymell achosion gan Speck ac OtterBox yn fawr. Mae'r ddau gwmni hyn yn cynhyrchu llawer o achosion o ansawdd uchel ar gyfer pob model o'r iPhone.

App Store a Cherdyn Rhodd iTunes

Ddim yn hollol siŵr beth i gael perchennog yr iPhone rydych chi'n ei wybod? Beth am gael cerdyn rhodd iddyn nhw ar gyfer yr App Store & iTunes? Gyda cherdyn rhodd App Store & iTunes, gallwch brynu cerddoriaeth, apiau, tonau ffôn, sioeau teledu, ffilmiau, a mwy! Ar Amazon, gallwch brynu'r cardiau rhodd hyn sy'n werth rhwng $ 25 - $ 200.

Syniadau Rhodd iPhone Mwy

Batris iPhone Allanol

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn hoffi teithio llawer, mae gwefrydd iPhone symudol yn gwneud anrheg ardderchog. Gyda gwefrydd diwifr, does dim rhaid i chi ddibynnu ar wefrwyr wal neu gyfrifiaduron i godi tâl ar eich iPhone. P'un a ydych chi'n cerdded i fyny mynydd neu'n gweld golygfeydd mewn dinas newydd, does dim rhaid i chi boeni am eich iPhone yn rhedeg allan o fywyd batri.

Mae David Payette, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Payette Forward, yn argymell y Mophie Powerstation, batri allanol sy'n gydnaws ag unrhyw ffôn clyfar. Mae'n ei ddefnyddio'n aml wrth deithio, boed hynny er busnes neu bleser. Bydd y batri allanol hwn yn ailwefru batri eich iPhone neu iPad yn gyflym. Gellir ailgodi tâl am y pecyn batri ei hun, ac fel rheol gallwch chi godi tâl ar eich iPhone ychydig o weithiau cyn bod angen ail-wefru'r pecyn batri.

Os oes gennych deulu mawr neu os oes angen i chi wefru dyfeisiau lluosog ar yr un pryd, rydym yn argymell batri allanol Anker PowerCore 26,000 mAh. Mae gan y batri allanol pwerus hwn dri phorthladd USB, felly gallwch chi wefru tri dyfais ar yr un pryd!

3 Mewn 1 Dec Codi Tâl Am Eich Holl Ddyfeisiau Afal

Fel perchnogion cynhyrchion Apple lluosog, rydyn ni wir yn hoffi'r syniad o gael un lle lle gallwn ni godi tâl ar ein iPhone, AirPods, ac Apple Watch. Mae Stondin YoFeW Apple iWatch yn gydnaws â phob un o 3 Chyfres yr Apple Watch, iPhone 5-8, iPhone SE, ac iPhone X. Mae'r dec hwn hefyd yn cynnwys dau gebl gwefru a gellir ei ymgynnull mewn llai na phum munud.

Siaradwyr Bluetooth

Os yw'r cariad iPhone rydych chi'n ei adnabod yn mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, efallai yr hoffech chi ystyried eu cael yn siaradwr Bluetooth. Mae'r siaradwyr iPhone adeiledig yn wych, ond gall siaradwr diwifr fynd â'ch profiad gwrando i lefel hollol newydd.

Un siaradwr y gallaf ei argymell yn fawr yw'r siaradwr Bluetooth Bose SoundLink. Roedd gan un o fy nghyd-letywyr y siaradwr Bluetooth hwn ac roedd ansawdd y sain yn anhygoel. Fe wnaethon ni ei ddefnyddio'n aml mewn partïon ac wrth chwarae chwaraeon yn yr awyr agored. Mae hefyd yn hawdd ei gysylltu ag unrhyw un o'ch dyfeisiau Apple fel eich iPhone, iPad, iPod, neu Mac.

Os ydych chi'n chwilio am opsiwn llai costus, mae Llefarydd Bluetooth Cludadwy OontZ Angle 3 yn ddewis gwych. Mae'r siaradwr diwifr hwn yn werthwr gorau Amazon sydd â sgôr o 4.5 seren o fwy na 22,000 o adolygiadau gan gwsmeriaid.

Clustffonau Bluetooth

Pan dynnodd Apple y jack clustffon yn wreiddiol o'r iPhone 7 a 7 Plus, daeth yn amlwg mai clustffonau Bluetooth oedd dyfodol gwrando ar gerddoriaeth ar eich dyfeisiau iOS. O ystyried nad oes jack clustffon ar yr iPhone 8, 8 Plus, neu X, efallai ei bod yn bryd prynu pâr o glustffonau Bluetooth os nad oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod bâr eisoes.

Os ydych chi'n gwisgo clustffonau yn bennaf wrth weithio allan, rydym yn argymell Clustffonau Bluetooth Di-wifr Zeus. Mae'r clustffonau hyn, sydd â sgôr o 4.5 seren ar Amazon, yn canslo sŵn ac yn gwbl ddiddos. Gorau oll, mae'r clustffonau hyn yn costio llai na $ 30 ac yn dod gyda gwarant dwy flynedd.

Mae'n ddrwg gen i hefyd beidio ag argymell AirPods, EarPods diwifr newydd Apple rwy'n eu gwisgo i'r gampfa bob tro rwy'n ymarfer. Mae'r ansawdd sain ynghyd â'r paru di-dor i ddyfeisiau Apple yn gwneud yr AirPods yn syniad rhodd gwych i ddefnyddwyr yr iPhone yn eich bywyd.

Nodyn: Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu AirPods yn uniongyrchol gan Apple neu mewn siop dechnoleg fel Best Buy. Mae'r rhan fwyaf o'r AirPods sydd ar werth ar Amazon yn costio $ 200, tra bod Apple a Best Buy yn codi $ 159.99 am bâr yn unig. Mae'r prisiau wedi'u nodi ar Amazon oherwydd bod AirPods weithiau allan o stoc yn eich Apple Store neu'ch Prynu Gorau.

Os ydych chi'n chwilio am bâr o glustffonau o ansawdd stiwdio, y safonau aur ar y farchnad yw'r Sony MDR7506 a Chlustffonau Di-wifr Beats Solo3.

Yn teimlo'n wirioneddol hael? Rhodd iPhone Newydd!

Os ydych chi am gael rhywbeth arbennig iawn ar gyfer aelod o'ch teulu neu ffrind, efallai yr hoffech chi feddwl am eu cael yn un o'r iPhones newydd a gyhoeddwyd gan Apple yn eu Digwyddiad Apple diweddaraf ym mis Medi 2017.

Os oes gennych iPhone hŷn, efallai yr hoffech chi uwchraddio i'r iPhone SE . Mae ychydig yn rhatach na'r iPhone 11 ac iPhone 12 ac mae llai o newidiadau mawr i'w chaledwedd a'i ddyluniad.

Os oes gennych chi iPhone 7 neu iPhone 8 ac eisiau uwchraddio, mae'n debyg y byddwch chi eisiau uwchraddio i'r iPhone 12 . Gadewch inni fod yn onest - nid yw'r iPhone SE mewn gwirionedd yn wahanol i'r iPhone 7 ac iPhone 8, felly efallai y bydd yr uwchraddiad ychydig yn siomedig.

Os nad ydych yn Cadarn

Rwy'n gwybod ein bod wedi sôn amdano o'r blaen, ond mae cebl mellt 6 troedfedd yn syniad gwych i unrhyw un a phawb sydd ag iPhone, iPad, neu iPod. Os nad ydych chi'n siŵr beth maen nhw'n ei garu, ni allwch wneud camgymeriad gyda'r cebl.

Gwyliau Hapus!

Gobeithio y gwnaeth ein canllaw rhoddion gwyliau eich helpu chi i feddwl am syniadau anrhegion iPhone anhygoel i'ch ffrindiau a'ch teulu. Os oedd ein canllaw yn ddefnyddiol i chi, gobeithiwn y byddwch yn ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol!