Ap T-Mobile Ddim yn Gweithio Ar iPhone? Dyma The Real Fix!T Mobile App Not Working Iphone

Nid yw'r ap T-Mobile yn gweithio ar eich iPhone ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Rydych chi wedi agor ap, wedi ceisio mewngofnodi, ond nid yw rhywbeth yn gweithio'n iawn. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan nad yw'ch app T-Mobile yn gweithio ar eich iPhone !Caewch yr App T-Mobile

Gall cau ac ailagor yr ap T-Mobile o bosibl drwsio mân wall meddalwedd a fyddai'n atal yr ap rhag gweithio'n iawn. I gau'r app T-Mobile, yn gyntaf bydd yn rhaid i chi agor switcher yr ap.I agor switcher yr app ar iPhone X, trowch i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin. Daliwch eich bys yng nghanol yr arddangosfa am eiliad nes bod rhagolwg o'r holl apiau sydd gennych ar agor yn ymddangos. Os oes gennych iPhone 8 neu'n gynharach, pwyswch y botwm Cartref ddwywaith i agor switcher yr app.

I gau ap ar eich iPhone X, pwyswch a dal rhagolwg app nes bod botwm minws coch yn ymddangos yng nghornel chwith uchaf y rhagolwg. Yna, defnyddiwch fys i newid yr app T-Mobile i fyny ac i ffwrdd o'r sgrin.cost atgyweirio iphone difrod dŵr

Ar iPhone 8 neu'n gynharach, dim ond swipeio'r app T-Mobile i fyny ac oddi ar y sgrin i gau allan ohono.

Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Os na wnaeth cau ac ailagor yr ap ddatrys y broblem, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Mae'n bosibl bod ap gwahanol neu feddalwedd eich iPhone wedi damwain, a allai gael ei drwsio gan ailgychwyn.Os oes gennych iPhone X, pwyswch a dal y botwm ochr a'r naill botwm cyfaint nes bod yr eicon pŵer a llithro i bweru i ffwrdd ymddangos ar yr arddangosfa. Ar yr iPhone 8 ac yn gynharach, pwyswch a dal y botwm pŵer (a elwir hefyd yn Botwm Cwsg / Deffro ) yn lle'r botwm ochr a botwm cyfaint.

Sychwch yr eicon pŵer coch a gwyn o'r chwith i'r dde i gau eich iPhone. Arhoswch tua 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm ochr (iPhone X) neu'r botwm pŵer (iPhone 8 ac yn gynharach) i droi eich iPhone ymlaen eto.

Diweddarwch Yr App T-Mobile

Os yw'r ap T-Mobile wedi dyddio, gallai fod y rheswm pam nad yw'n gweithio ar eich iPhone. Ewch i'r App Store a thabiwch y tab Diweddariadau ar waelod y sgrin.

Os yw'r app T-Mobile yn ymddangos ar restr eich apiau sydd ar ddod, tapiwch y DIWEDDARIAD botwm ar ei dde. Ar ôl i chi wneud hynny, bydd cylch cynnydd bach yn ymddangos i adael i chi wybod faint yn hwy y bydd yn cymryd i'r ap orffen ei ddiweddaru.

Dadosod a Ailosod Yr App T-Mobile

Os nad yw'r app T-Mobile yn gweithio ar ôl i chi ailgychwyn eich iPhone, efallai y bydd problem feddalwedd ddyfnach gyda'r app. Y ffordd gyflymaf i ddatrys problem feddalwedd fwy arwyddocaol gyda'r app yw ei dileu a'i hailosod.

I ddileu'r app T-Mobile, pwyswch a dal eicon yr app nes bod pob un o'ch apiau'n dechrau jiggle. Yna, tapiwch y bach X. mae hynny'n ymddangos yng nghornel chwith uchaf eicon yr app T-Mobile. Pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos, tapiwch Dileu .

mae iphone 6 yn dal i droi ymlaen ac i ffwrdd

I ddechrau ailosod yr ap, agorwch yr App Store a chwiliwch am yr app T-Mobile. Ar ôl i chi ddod o hyd iddo, tapiwch y botwm lawrlwytho ar ochr dde'r ap - bydd yn edrych fel saeth yn pwyntio i lawr allan o gwmwl. Bydd cylch statws yn ymddangos i adael i chi wybod faint yn hwy fydd hi cyn i'r ap ailosod.

Cysylltwch â Chefnogaeth Cwsmer T-Mobile

Os ydych chi wedi ei wneud mor bell â hyn ac nad yw'r ap T-Mobile yn gweithio o hyd, mae'n bryd cysylltu â chymorth i gwsmeriaid. Gallwch naill ai ffonio 1-877-453-1304 neu ymweld â'u tudalen we cymorth i gwsmeriaid .

Yr App T-Mobile: Gweithio Eto!

Rydych chi wedi trwsio'r app T-Mobile a gallwch chi ddechrau cyrchu'ch cyfrif o'ch iPhone unwaith eto. Y tro nesaf nad yw'r app T-Mobile yn gweithio ar eich iPhone, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w wneud. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am T-Mobile neu'ch cynllun diwifr, gadewch å sylw i lawr isod!

Diolch am ddarllen,
David L.