Ni fydd fy Apps iPhone ar Agor! Dyma The Real Fix.My Iphone Apps Won T Open

Mae un o ddau beth yn digwydd pan fyddwch chi'n tapio i agor app iPhone: Nid oes dim yn digwydd o gwbl, neu'r bodau app i lwytho'r sgrin agoriadol, ond mae'n cau ar unwaith. Y naill ffordd neu'r llall, rydych chi ar ôl yn syllu ar iPhone yn llawn apiau nad ydyn nhw ar agor, a does dim da o beth. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro pam nad yw eich apiau iPhone ar agor a sut i ddatrys y broblem er daioni.bitmoji ddim yn gweithio ar iphone

Pam na fydd fy apiau iPhone ar agor?

Nid yw eich apiau iPhone ar agor oherwydd bod gan eich iPhone broblem feddalwedd. Pan fydd ap yn damweiniau, fel rheol nid yw'n mynd â'r iPhone cyfan gydag ef. Yn lle, rydych chi'n gorffen yn ôl ar y sgrin Cartref, ac mae'r app yn dod i ben yn y cefndir. Y rhan fwyaf o'r amser, mae hynny'n ddigon i drwsio nam meddalwedd - ond nid bob amser.Nid yw apiau'n bodoli mewn gwagle, chwaith. Yn fy mhrofiad i, Fel rheol, nid yw apiau iPhone ar agor oherwydd problem gyda system weithredu'r iPhone (iOS), nid problem gyda'r app ei hun.

Sut I Atgyweirio Apps iPhone Na Fydd Yn Agored

Byddaf yn eich cerdded gam wrth gam trwy'r broses o ddatrys problemau nad yw ar agor. Byddwn yn cychwyn yn syml ac yn gweithio ein ffordd tuag at yr atebion mwy cysylltiedig, os a phan fydd angen. Gallwch chi wneud hyn. Gadewch i ni ddechrau!1. Trowch Eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Mae'n syml, ond gall troi eich iPhone i ffwrdd ac yn ôl ymlaen ddatrys materion meddalwedd cudd a allai fod yn atal eich apiau rhag agor yn gywir. Pan fyddwch chi'n diffodd eich iPhone, mae'r system weithredu'n cau'r holl raglenni cefndir bach sy'n helpu'ch iPhone i redeg. Pan fyddwch chi'n ei droi yn ôl ymlaen, maen nhw i gyd yn dechrau o'r newydd, ac weithiau mae hynny'n ddigon i drwsio glitch meddalwedd a oedd wedi bod yn atal eich apiau rhag agor.

I ddiffodd eich iPhone, pwyswch a dal y botwm pŵer ar eich iPhone nes bod ‘sleid i bweru i ffwrdd’ yn ymddangos ar y sgrin. Llithro'r eicon ar draws y sgrin gyda'ch bys, ac aros i'ch iPhone gau. Mae'n arferol i'r broses gymryd hyd at 30 eiliad. I droi eich iPhone yn ôl ymlaen, pwyswch a dal y botwm pŵer nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin, ac yna gadewch i ni fynd.

2. Gwiriwch am Ddiweddariadau Yn Yr App Store

Un o'r prif resymau y mae datblygwyr apiau'n rhyddhau diweddariadau yw trwsio chwilod meddalwedd a all achosi problemau fel yr un hwn. Yn lle cribo trwy'r rhestr i ddod o hyd i'r app problemus, credaf mai'ch bet orau yw diweddaru'ch holl apiau ar unwaith.I ddiweddaru'ch apiau, agorwch y Siop app a tap ar eicon y Cyfrif yng nghornel dde uchaf y sgrin. Sgroliwch i lawr i'r adran Diweddariadau a thapio Diweddarwch Bawb i ddiweddaru pob app ar yr un pryd.

3. Dileu'r App a'i Ailosod

Y syniad y dylech chi ddileu'r ap o'ch iPhone a'i ail-lwytho o'r App Store yw'r peth cyntaf y bydd y mwyafrif o dechnegwyr yn eich cyfarwyddo i'w wneud. Dyma'r ysgol feddwl “dad-blygio a phlygio'n ôl i mewn”, a llawer o'r amser mae'n gweithio.

Rwy'n credu ei fod yn lle da i ddechrau hefyd, ond dwi ddim eisiau codi'ch gobeithion. Gofynnwch i'ch hun, “Onid yw fy holl apiau'n agor, neu a yw'n broblem gydag un app yn unig?'

  • Os Dim ond un o'ch apiau ddim ar agor, mae siawns dda y bydd dileu'r app o'ch iPhone a'i ailosod o'r App Store yn trwsio'r broblem.
  • Os llawer nid yw'ch apiau ar agor, nid wyf yn argymell ichi ddileu ac ailosod pob un ohonynt, oherwydd mae'n debyg ei fod yn wastraff amser. Yn lle, bydd yn rhaid i ni fynd i'r afael â'r achos sylfaenol, sef system weithredu'r iPhone (iOS).

4. A yw'r App yn Hynafol? Pryd Cafodd y tro diwethaf ei ddiweddaru?

Mae dros 1.5 miliwn o apiau yn yr App Store, ac nid yw pob un ohonynt yn cael eu diweddaru. Mae'r cod meddalwedd sy'n rhedeg apiau iPhone yn newid bob tro y mae Apple yn rhyddhau fersiwn newydd o iOS. Fel arfer, nid yw'r newidiadau'n rhy ddifrifol, ond os nad yw ap wedi'i ddiweddaru mewn blynyddoedd, mae siawns dda ei fod yn anghydnaws â'ch fersiwn chi o iOS.

Os gwnaethoch chi uwchraddio i fersiwn newydd o iOS yn ddiweddar, yn enwedig os oedd yn uwchraddiad mawr, fel mynd o iOS 13 i iOS 14 (nid 14.2 i 14.2.1, er enghraifft), gallai hyn esbonio pam nad oedd eich app ar agor.

I ddarganfod pryd y cafodd ap ei ddiweddaru ddiwethaf, agorwch y Siop app ar eich iPhone. Chwilio am yr app a thapio Fersiwn Hanes i weld pryd mae hanes diweddaru’r ap.

Ffordd arall o brofi am hyn yw gofyn i ffrind sydd â'r un fersiwn iPhone ac iOS enghreifftiol lawrlwytho ac agor yr app. Os yw'r ap yn gweithio ar eu iPhone, rydyn ni'n gwybod bod problem meddalwedd gyda'ch un chi. Os nad yw'r ap yn agor ar eu iPhone, mae problem gyda'r app ei hun.

Yn anffodus, os yw app yn rhy hen i redeg ar fersiwn mwy diweddar o iOS, does dim byd y gallwch chi ei wneud i wneud iddo weithio. Eich bet orau yw cysylltu â datblygwr yr ap a gofyn a ydyn nhw'n bwriadu rhyddhau fersiwn wedi'i diweddaru. Pe bawn yn eu sefyllfa, byddwn yn ddiolchgar i rywun roi gwybod imi am y broblem.

5. Ailosod Pob Gosodiad

Fe welwch Ailosod Pob Gosodiad yn Gosodiadau -> Cyffredinol -> Ailosod , ac nid yw'n rhywbeth yr wyf yn argymell ei wneud oni bai ei fod yn hollol angenrheidiol. Nid yw Ailosod Pob Gosodiad yn dileu unrhyw un o'ch data personol o'ch iPhone, ond fel mae'r enw'n awgrymu, mae'n ailosod eich holl leoliadau yn ôl i ddiffygion ffatri. Os ydych chi wedi cymryd yr amser i optimeiddio'ch gosodiadau i gael bywyd batri gwell er enghraifft, bydd yn rhaid i chi wneud popeth eto.

Nid wyf yn credu bod bwled hud ar gyfer problemau iPhone, ond pe bai'n rhaid i mi ddewis, mae Ailosod Pob Gosodiad mor agos ag y mae'n ei gael. Mae'n werth ergyd - rwyf wedi gweld Ailosod Pob Gosodiad yn trwsio problemau meddalwedd rhyfedd o'r blaen, ac nid yw'n cymryd cymaint o amser â'r cam nesaf yn y broses, sef gwneud copi wrth gefn ac adfer eich iPhone.

6. Yn ôl i fyny Eich iPhone, Ac Adfer

Os ydych chi wedi ceisio ailosod y gosodiadau ar eich iPhone, dadosod ac ailosod yr ap, ac rydych chi wedi'ch argyhoeddi nad yw'r app yn rhy hen i redeg ar eich fersiwn os iOS, mae'n bryd torri'r gynnau mawr allan. Rydyn ni'n mynd i ategu'ch iPhone i iCloud, neu Finder, iTunes, adfer eich iPhone gan ddefnyddio iTunes neu Finder, ac yna adfer eich data personol o'ch copi wrth gefn.

Cyn i chi ategu eich iPhone, rwy'n argymell eich bod chi dadosod yr app problem o'ch iPhone, os dim ond un ap sydd ddim ar agor. Os yw'n fwy nag un ap, peidiwch â phoeni am ddadosod pob un ohonynt - dim ond ei gefn a cherdded trwy'r broses.

Y ffordd ddelfrydol o wneud hyn yw gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iCloud (os ydych chi allan o'r gofod, fy erthygl am pam na ddylech fyth dalu am storio iCloud yn eich helpu i ryddhau rhywfaint), DFU adfer eich iPhone gan ddefnyddio iTunes neu Finder, ac adfer o'ch copi wrth gefn iCloud.

Defnyddiwch iCloud I Gefnu Eich iPhone, Os Gallwch Chi

Rwy'n argymell yn gryf defnyddio iCloud i ategu ac adfer eich iPhone pan nad yw'ch apiau ar agor.

Pan fyddwch chi'n gwneud copi wrth gefn o'ch iPhone i iTunes neu Finder, mae'n gwneud delwedd o'ch holl apiau a data. Pan fyddwch chi'n adfer o'r copi wrth gefn, mae'r ddelwedd gyfan yn cael ei rhoi yn ôl ar eich iPhone, ac mae siawns y bydd y broblem yn dod yn ôl.

buddion olew castor du jamaican ar gyfer croen

Mae copïau wrth gefn iCloud yn arbed eich data personol “yn y cwmwl” yn unig, nid yr ap cyfan. Pan fyddwch chi'n adfer o gefn wrth gefn iCloud, mae eich iPhone yn lawrlwytho'ch data personol o iCloud a'ch apiau yn ffres o'r App Store, felly mae siawns lai y bydd y broblem yn dychwelyd.

Mae apiau'n agor eto: ei lapio i fyny

Pan nad yw ap iPhone ar agor, mae'n broblem a all gymryd 30 eiliad, 30 munud, neu fwy i'w datrys. Er eich mwyn chi, rwy'n gobeithio bod yr ateb yn syml. Hoffwn glywed gennych am eich profiad gydag apiau nad ydynt ar agor, ac am ba mor bell y bu'n rhaid ichi fynd i drwsio'ch iPhone.

Diolch am ddarllen, a chofiwch ei dalu ymlaen,
David P.