Beth Yw Clefyd Cyffyrddiad iPhone? Dyma The Truth & How To Fix It!What Is Iphone Touch Disease

Mae sgrin gyffwrdd eich iPhone yn camweithio ac nid ydych chi'n gwybod pam. Mae'r sgrin yn fflachio ac nid yw Multi-Touch yn gweithio. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth yw Clefyd Cyffwrdd iPhone a sut i'w drwsio !Beth Yw Clefyd Cyffyrddiad iPhone?

Nodweddir “Clefyd Cyffyrddiad iPhone” fel problem sy'n achosi fflachio sgrin neu broblemau gydag ymarferoldeb Aml-Gyffwrdd. Mae rhywfaint o ddadl ynghylch yr hyn sy'n achosi'r mater hwn mewn gwirionedd.Mae Apple yn honni mae'r broblem yn ganlyniad i ollwng iPhone “sawl gwaith ar wyneb caled ac yna achosi straen pellach ar y ddyfais.” Dywed iFixit, gwefan sy'n canolbwyntio ar galedwedd electroneg, fod y broblem honno'n ganlyniad a nam dylunio o'r iPhone 6 Plus.

Pa iPhones sy'n cael eu heffeithio gan glefyd cyffwrdd?

Yr iPhone 6 Plus yw'r model yr effeithir arno fwyaf gan y Clefyd Cyffwrdd. Fodd bynnag, gall y problemau hyn ddigwydd ar iPhones eraill hefyd. Edrychwch ar ein herthygl arall os yw eich Mae sgrin iPhone yn fflachio .Er mai cael ffôn newydd mae'n debyg yw'r opsiwn hawsaf, does dim rhaid i chi brynu ffôn newydd os yw'ch iPhone yn profi Clefyd Cyffwrdd. Isod, byddwn yn trafod eich holl opsiynau i drwsio Clefyd Cyffwrdd iPhone.

Sut I Atgyweirio Eich iPhone

Y rhan fwyaf o'r amser, bydd yn rhaid i chi atgyweirio'ch iPhone. Cyn i chi wneud hynny, edrychwch ar ein herthygl ar sut i drwsio problemau sgrin gyffwrdd iPhone . Weithiau mae'r broblem yn gysylltiedig â meddalwedd, nid yn gysylltiedig â chaledwedd.

Mae Apple wedi bod yn ymwybodol o'r broblem hon am byth. Mae ganddyn nhw raglen a fydd atgyweirio eich iPhone 6 Plus am $ 149, yn 2020. Fodd bynnag, os nad yw'ch iPhone yn gweithio'n iawn, neu os yw'r sgrin wedi cracio, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu mwy i atgyweirio'ch ffôn. Gwnewch yn siŵr i wrth gefn eich iPhone cyn ei gymryd i mewn i Apple!Bydd Apple yn atgyweirio iPhones eraill sy'n arddangos symptomau Clefyd Cyffwrdd, ond bydd y cost yr atgyweiriad hwnnw yn amrywio yn dibynnu ar y model.

Opsiwn gwych arall yw Pwls , gwasanaeth atgyweirio dod-i-chi. Byddant yn cwrdd â chi mewn man o'ch dewis mewn cyn lleied ag awr. Mae pob atgyweiriad Puls yn dod o dan warant oes.

Os nad yw'r naill na'r llall o'r opsiynau hyn yn ffit da i chi, gallwch brynu ffôn symudol newydd. Mae'r iPhone 6 Plus yn fodel hŷn a bydd ar restr Apple o cynhyrchion vintage a darfodedig yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach. Edrychwch ar yr UpPhone offeryn cymharu ffôn symudol i ddod o hyd i'r prisiau gorau ar ffonau gan Apple, Samsung, Google, a mwy.

Mae'ch iPhone wedi'i Wella!

Rydych chi wedi trwsio'ch iPhone neu wedi dod o hyd i opsiwn atgyweirio gwych. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr beth yw Clefyd Cyffwrdd iPhone! Gadewch sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone.