A yw'r iPhone SE 2 yn dal dŵr? Dyma’r Gwirionedd!Is Iphone Se 2 Waterproof

Rhyddhawyd yr iPhone SE 2 newydd ac rydych chi eisiau gwybod mwy amdano. Rydych chi'n pendroni a yw'r iPhone SE 2 yn gallu gwrthsefyll dŵr fel ffonau smart newydd eraill. Yn yr erthygl hon, byddaf yn ateb y cwestiwn: yw'r iPhone SE 2 yn ddiddos ?A yw'r iPhone SE 2 yn dal dŵr?

Yn dechnegol, mae'r iPhone SE 2 yn gwrthsefyll dŵr, nid yn ddiddos. Mae gan yr 2il Genhedlaeth iPhone SE sgôr amddiffyn rhag dod i mewn o IP67. Mae hyn yn golygu ei fod wedi'i gynllunio i wrthsefyll dŵr wrth gael ei foddi mewn hyd at un metr o ddŵr am hyd at dri deg munud.Beth mae IP67 yn sefyll amdano?

Mae iPhones yn cael eu graddio ar wrthiant llwch a dŵr gan ddefnyddio Sgôr IP . Mae IP yn sefyll am amddiffyniad dod i mewn neu amddiffyniad rhyngwladol . Neilltuir sgôr o 0–6 (rhif cyntaf) i ddyfeisiau sy'n cael eu graddio ar y raddfa hon ar gyfer gwrthsefyll llwch a 0–8 (ail rif) ar gyfer gwrthsefyll dŵr. Po uchaf yw'r rhif, y gorau yw'r sgôr.

Llawer o ffonau smart ar frig y llinell, gan gynnwys y Samsung Galaxy S20 a iPhone 11 Pro Max , â graddfeydd amddiffyn rhag dod i mewn o IP68.Er nad yw’r iPhone SE 2 mor gwrthsefyll dŵr â ffonau smart eraill a ryddhawyd yn ddiweddar, dylai oroesi os byddwch yn ei ollwng mewn toiled neu bwll nofio. Peidiwch â disgwyl iddo fod yn gwbl weithredol os caiff ei ollwng i waelod llyn!

Gallwch chi helpu i amddiffyn eich iPhone SE (2il Genhedlaeth) trwy brynu cwdyn ffôn diddos. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu am y codenni ffôn diddos gorau !

A yw AppleCare yn Amddiffyn Niwed Dŵr?

Difrod hylif nad yw'n dod o dan AppleCare +. Mae gallu gwrthsefyll dŵr unrhyw ffôn sydd wedi'i frandio fel “gwrth-ddŵr” yn diraddio dros amser. Ni all gweithgynhyrchwyr warantu y bydd eich ffôn yn goroesi amlygiad estynedig i ddŵr.Fodd bynnag, mae difrod hylifol yn dod o dan ddifrod damweiniol, sydd â llai o ddidynadwy nag amnewidiad rheolaidd. Mae AppleCare + yn ymdrin â dau ddigwyddiad o ddifrod damweiniol. Gallwch chi gwiriwch a yw eich iPhone SE 2 wedi'i orchuddio trwy nodi ei rif cyfresol ar wefan Apple.

Gwrthiant Dŵr iPhone SE 2: Esboniwyd!

Gobeithio y gwnaeth yr erthygl hon helpu i egluro gwrthiant dŵr yr iPhone SE 2. Y tro nesaf y bydd rhywun yn gofyn a yw'r iPhone SE 2 yn ddiddos, byddwch chi'n gwybod yn union beth i'w ddweud wrthyn nhw! Gadewch sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill.