Defnyddiwch Dod o Hyd i Fy iPhone I Dracio Plentyn: Offeryn Ysbïo Cyfrinachol RhiantUse Find My Iphone Track Child

Os oes gennych iPhone, mae'n debyg eich bod wedi gweld neu glywed am y Dewch o hyd i iPhone ap. Efallai eich bod eisoes yn gwybod beth mae'n ei wneud, ond pam y byddai ti angen ei ddefnyddio? Nid yw'n debyg na allwch ddod o hyd i'ch iPhone eich hun. Dyma lle mae'n dod yn ddiddorol: Dod o hyd i gall fy iPhone olrhain unrhyw Dyfais afal os yw ar goll neu ar goll. Mae hyn yn cynnwys eich iPod, iPad, a Mac, cyhyd â'ch bod chi wedi arwyddo i mewn i iCloud ar y ddyfais honno.Fodd bynnag, a oeddech chi'n gwybod Mae Dod o Hyd i Fy iPhone yn offeryn ysbïo gwych i rieni? Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i ddefnyddio Dod o Hyd i Fy iPhone i olrhain plentyn a rhai defnyddiau gwych eraill ar gyfer yr app Find iPhone .

Trac iPhone Eich Plentyn Gyda Lleolydd GPS

Dyma un o fanteision cael teulu cyfan yn defnyddio dyfeisiau Apple. Gallwch ychwanegu iPhones eich plant at eich ID Apple i gadw golwg arnynt . Os ydych chi am gael mwy fyth o reolaeth, mewngofnodwch i iCloud wrth sefydlu eu dyfais gyda'r rhiant ID Apple. Mae hyn yn caniatáu ichi ddod o hyd i'w dyfais gan ddefnyddio Dewch o Hyd i Fy iPhone ac ni allant arwyddo heb eich cyfrinair .Os yw'ch plant yn hŷn, gallwch ganiatáu iddynt gael eu ID Apple eu hunain a llofnodi eu hunain, ond mae'n rhaid i chi sicrhau eu bod yn gwybod na all lofnodi na diffodd Dewch o hyd i iPhone.

Defnyddio'r App Dod o Hyd i Ffrindiau i Olrhain Eich Plant

Mae yna hefyd yr app o'r enw Dewch o Hyd i Ffrindiau sydd hefyd yn dangos lleoliad GPS ac yn gweithio'r ddwy ffordd, sy'n golygu y gall eich plant weld ble rydych chi hefyd. Dewch o Hyd i Ffrindiau hefyd yn gweithio'n wych, ond dwi'n ffeindio Dewch o Hyd i Fy iPhone i fod ychydig yn fwy diogel ac mae ganddo ychydig mwy o driciau iddo.Ping Lleoliad iPhone: Ffordd Fawr I Ddod o Hyd i iPhone Coll

Ydych chi erioed wedi rhoi eich ffôn i lawr yn rhywle yn y tŷ - neu hyd yn oed yn y siop - ac yn sydyn ni allwch ddod o hyd iddo? Ni allwch gofio ble y cawsoch ef ddiwethaf na hyd yn oed yr hyn yr oeddech yn ei wneud ag ef. Rydych chi'n gofyn i ffrind neu aelod o'r teulu ffonio'ch ffôn ac rydych chi'n sylweddoli roedd gennych chi ar dawel.

Os nad ydych wedi troi ar Find My iPhone, wel, mae'n debyg y gallwch hepgor y rhan hon. Os oes gennych chi, fel y gweddill ohonom, gallwch ddefnyddio Dod o Hyd i Fy iPhone i ddod o hyd i'r ffôn hwnnw, hyd yn oed os yw'ch iPhone yn ddistaw . Mae'r Dewch o hyd i iPhone mae gan app opsiwn o'r enw Chwarae Sain , sy'n dangos pan fyddwch chi'n dewis dyfais i'w lleoli.

Os dewiswch Chwarae Sain , bydd yn ping eich iPhone ac yn achosi iddo allyrru sain pinging ailadroddus a fydd yn chwarae ni waeth pa mor uchel y mae eich cyfrol wedi'i gosod. Mae hyn yn wych ar gyfer dod o hyd i'ch iPhone p'un a yw ar goll yn y golchdy neu o dan y gwely - rwyf hyd yn oed wedi clywed am rai pobl yn dod o hyd i'w ffonau yn yr oergell.

Sut I Wneud Eich Plant Ateb Y Ffôn

ceisiadau fflat incwm isel

Iawn, rydw i'n mynd i gyfaddef fy mod i'n chwarae'n fudr fel rhiant. Rwy'n tynnu pob stop allan i gadw fy mhlant yn onest ac mae gen i reolau. Pan nad yw fy merch yn ei harddegau gartref, mae angen iddi ateb fy ngalwadau a thestunau ar unwaith, o fewn cyfnod amser rhesymol o ychydig funudau. Yr unig eithriad i hyn yw pan fydd hi yn yr ysgol oherwydd rwy'n gwybod na all ddefnyddio ei ffôn yn yr ysgol. Fodd bynnag, nid wyf hyd yn oed yn ceisio ei galw yn ystod yr amseroedd hynny, felly nid yw'n fawr o fater.

Os galwaf fy merch sawl gwaith ac mae'n mynd yn syth at beiriant ateb, dyna pryd y byddaf yn tynnu fy nhric rhiant olaf allan gan ddefnyddio Dewch o Hyd i Fy iPhone . Rwy'n ping ei ffôn. Hyd yn oed os yw hi Mae iPhone ar ddistaw , Rydw i'n defnyddio Dewch o Hyd i Fy iPhone i wneud i'w ffôn ddiffodd. Weithiau mae'n rhaid i mi ei chyrraedd adref neu mae angen iddi fy ateb. Mae fy merch yn casáu hyn, wrth gwrs, ond rydw i'n rhiant slei, a byddaf yn ei ddefnyddio Dewch o Hyd i Fy iPhone fel teclyn ysbïo rhiant slei nes ei bod hi yn y coleg.

Wel, efallai ...

Beth Os nad oes gennych chi iPhone, iPad neu iPod Handy arall?

Nid yw hon yn broblem o gwbl. Cyn belled â bod gennych fynediad i'r rhyngrwyd a chyfrifiadur, neu hyd yn oed ffôn clyfar arall, gallwch fynd iddo iCloud.com a mynediad Dewch o hyd i iPhone yno. Yn union fel yr app Find iPhone ar eich iPhone, bydd yn dangos lleoliad GPS eich ffôn i chi ac yn caniatáu ichi wneud hynny Chwarae Sain felly gallwch ddod o hyd i'ch iPhone.

Yr unig beth sydd angen i chi ei wneud yw mewngofnodi gyda'ch ID Apple , cael Dewch o hyd i iPhone troi ymlaen yn Gosodiadau -> iCloud ar y ddyfais, a gwnewch yn siŵr bod y ddyfais yn cael ei throi ymlaen a'i chysylltu â'r rhyngrwyd. Nid yw hyn fel arfer yn broblem i iPhones, ond efallai na fydd iPods ac iPads Wi-Fi yn unig yn gysylltiedig â'r rhyngrwyd.

Ciplun iCloud.com

Defnyddiwch Eich Triciau Ysbïo Cyfrinachol Ar Eich Plant

Gallwch nawr ddefnyddio triciau ysbïwr eich rhiant newydd i GPS ddod o hyd i'ch plant, dod o hyd i'ch iPhone coll yn gudd yn y tŷ, a chael eich plant i ateb eu iPhones - neu ni fyddwch yn rhoi'r gorau i'w bigo nes eu bod yn gwneud hynny. Ewch allan i fod yn Dewch o Hyd i Fy iPhone ninja. O, ac wrth gwrs gallwch chi ddefnyddio Dewch o hyd i iPhone am y ffordd y bwriadodd Apple hefyd, felly ar y cyfan, mae'n fuddugoliaeth llwyr i rieni.