Clustffonau VR Gorau Ar gyfer iPhone Yn 2020Best Vr Headsets Iphone 2020

Rydych chi wedi clywed llawer am rithwirionedd (VR), ond nid ydych chi'n hollol siŵr beth ydyw. Mae iPhones mwy newydd yn cefnogi VR, sy'n eich galluogi i ymgolli mewn rhith-amgylcheddau anhygoel. Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth yw rhith-realiti a dweud wrthych am y clustffonau VR gorau ar gyfer iPhone yn 2020 !Beth Yw Realiti Rhithiol?

System ddelweddu yw realiti rhithwir sy'n gosod person mewn amgylchedd tri dimensiwn y gallant ryngweithio ag ef fel petai'n real. Mae VR yn cymysgu meddalwedd a chaledwedd i greu'r amgylcheddau efelychiedig hyn.Un o'r datblygiadau mwy diweddar yn VR yw'r headset. Mae yna dri phrif gategori o glustffonau yn seiliedig ar yr hyn maen nhw wedi'i gynllunio i'w wneud:

  1. Clustffonau pen uwch, sy'n gweithio gyda chyfrifiaduron personol sy'n gallu cefnogi VR.
  2. Clustffonau sydd i fod i fod yn gydnaws â chonsolau gemau, fel y PlayStation a XBOX.
  3. Clustffonau annibynnol, sy'n dod yn fwy a mwy poblogaidd. Mae'r clustffonau hyn yn cynnwys y caledwedd sy'n angenrheidiol i gefnogi rhith-realiti.

Mae llawer o glustffonau llai costus yn ddelfrydol ar gyfer defnyddio ffôn clyfar. Fe'u dyluniwyd gyda slot yn y headset i leoli sgrin y ffôn clyfar ar y pellter perffaith o'ch llygaid. Mae'r clustffonau hyn yn gweithio'n wych gydag apiau newydd ar gyfer iPhones ac Androids sy'n cynnig profiadau rhith-realiti symlach.Sut y Gellir Defnyddio VR Ar iPhones?

Os ydych chi'n ddefnyddiwr iPhone sydd am roi cynnig ar rithwirionedd, bydd angen dau beth arnoch chi yn gyntaf:

  1. Dyfais wylio, headset fel arfer, sy'n darparu'r amgylchedd trochi sy'n angenrheidiol ar gyfer VR.
  2. Apiau sy'n cyflwyno cynnwys a phrofiad VR. Mae cannoedd o apiau VR ar gael yn yr App Store.

Os oes gennych chi'ch dau, mae'r gweddill i raddau helaeth yn gofalu amdano'i hun. Agorwch yr app VR, rhowch eich iPhone yn y slot gwyliwr, yna rhowch y headset ymlaen.

Mae rhai apiau rhith-realiti yn fwy goddefol, fel gwylio'r teledu. Mae eraill yn cynnig profiad mwy egnïol, yn debyg i chwarae gêm fideo consol.iphone 6 yn unig yn dweud chwilio

Mae hefyd yn bwysig cadw mewn cof nad yw rhith-realiti iPhone mor bwerus â'r systemau VR mwy datblygedig heddiw - eto. Os ydych chi'n chwilio am brofiad rhithwirionedd mwy trochi, rydyn ni'n argymell yn fawr y Rhwyg Oculus S. . Byddwn ni dangos i chi sut i'w sefydlu hefyd!

Clustffonau iPhone VR Gorau

Rydyn ni wedi dewis rhai o'n hoff glustffonau VR ar gyfer iPhone. Gellir prynu pob un o'r clustffonau hyn ar Amazon am bris fforddiadwy!

Headset BNext VR

Mae'r Headset BNext VR yn opsiwn fforddiadwy i bobl sy'n edrych i drochi bysedd traed i fyd rhith-realiti. Mae'r headset hwn yn gydnaws â'r iPhones a'r Androids mwyaf newydd, cyhyd â bod ei faint arddangos yn 6.3 modfedd o lai. Mae'n cynnig profiad gweledol trochi, 360 gradd.

Mae'r headset hwn hefyd yn darparu maes golygfa estynedig. Daw gyda strap pen y gellir ei addasu a darn trwyn meddal sy'n lleihau pwysau. Mae yna lawer o gemau ac apiau sy'n gydnaws â'r headset iPhone VR hwn!

Uno Headset Realiti Estynedig a Rhithwir

Graddiwyd gan CNN fel y headset VR gorau ar gyfer plant mawr a tweens, y teulu-gyfeillgar Uno headset yn gydnaws ag iPhones ac Androids gydag arddangosfa 4.8-6.2 modfedd.

Mae'r headset hwn yn fwyaf adnabyddus am ei degan STEM arobryn ac mae'n cynnwys lensys addasadwy. Gyda phrynu, rydych chi'n cael y gogls AR / VR, canllaw defnyddiwr sylfaenol, a gwarant gyfyngedig blwyddyn, ymhlith pethau eraill.

Gwisgo VR

Hyn Gwisgwch headset VR yn gydnaws â ffonau smart gydag arddangosfa 4.5–6.5 modfedd, sy'n golygu ei fod yn un o'r ychydig glustffonau a fydd yn gweithio gyda'r iPhone XS Max a'r iPhone 11 Pro Max.

Un peth sy'n gosod y headset Gwisg VR hwn ar wahân yw dyluniad ei lens. Gellir addasu ei lens mewn pedwar cyfeiriad gwahanol a chaniatáu ar gyfer maes golwg 105 gradd, gan helpu i gwtogi ar y pendro a all ddeillio o ddefnydd gormodol o VR. Mae gan y headset dwll bach yn ei ochr a all ffitio cebl gwefru neu bâr o glustffonau â gwifrau.

Yn wahanol i glustffonau eraill, daw'r un hwn â phecyn dau sticer, sy'n eich galluogi i addasu'ch headset ychydig.

Atlasonix

Mae'r Altasonix mae gan headset sgôr o 4.6 seren ar Amazon ac mae'n cefnogi iPhones gydag arddangosfa 4–6.2 modfedd. Mae eich pryniant o'r headset hwn hefyd yn cynnwys rheolydd diwifr, headstrap addasadwy, a system amddiffyn golwg.

Un o rannau gorau'r headset hwn yw ei fod yn cefnogi penderfyniadau arddangos 4K, yr ansawdd uchaf y byddwch chi'n dod o hyd iddo mewn ffôn clyfar.

Nid yw iPhones gydag arddangosfa sy'n fwy na 6.3 modfedd - yr iPhone XS Max ac 11 Pro Max - yn ffitio yn y headset hwn.

Optoslon

Y headset rhith-realiti hwn a weithgynhyrchir gan Optoslon mae ganddo sgôr trawiadol o 4.3 Amazon yn seiliedig ar bron i 500 o adolygiadau. Mae'n gydnaws â ffonau smart gydag arddangosfa 4.7–6.2 modfedd, felly ni fyddwch yn gallu defnyddio iPhone XS Max neu iPhone 11 Pro Max gyda'r headset hwn.

Mae headset Optoslon VR wedi'i gyfarparu â headstrap addasadwy a slot ffôn gyda chwpanau sugno i ddal eich iPhone yn gyson tra'ch bod chi'n chwarae gêm neu'n gwylio fideo.

Snap Yn ôl I Realiti

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i gael gwell dealltwriaeth o rithwirionedd a sut y gallwch chi drawsnewid y byd o'ch cwmpas. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau, eich teulu a'ch dilynwyr am y clustffonau VR gorau ar gyfer iPhone yn 2020. Gadewch sylw isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am rithwirionedd!