App Negeseuon iPhone Blank? Dyma Pam a The Real Fix!

Iphone Messages App BlankRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

clustffonau iphone 6s ddim yn gweithio

Fe wnaethoch chi agor yr app Negeseuon ar eich iPhone, ond y cyfan a welwch yw sgrin wen wag. Fe wnaethoch chi hyd yn oed dderbyn hysbysiad am iMessage newydd, ond nid yw'n ymddangos. Byddaf yn dangos i chi beth i'w wneud pan fydd yr app Negeseuon iPhone yn wag er mwyn i chi allu trwsio'r broblem er daioni !

Caewch ac Ailagor yr Ap Negeseuon

Y peth cyntaf i'w wneud pan fydd yr app Negeseuon iPhone yn wag yw cau ac ailagor yr app Negeseuon. Mae'n bosibl bod yr ap yn wag oherwydd mân wall meddalwedd, y gellir ei osod fel arfer trwy gau'r ap.Yn gyntaf, agorwch y switcher app. Ar iPhone 8 neu'n gynharach, cliciwch ddwywaith ar y botwm Cartref i actifadu'r switcher app. Ar iPhone X neu fwy newydd, llusgwch fys i fyny o waelod y sgrin i ganol y sgrin ac oedi yno nes bod switcher yr ap yn agor.

Swipe Negeseuon i fyny ac oddi ar ben y sgrin i'w gau ar eich iPhone.

Ailgychwyn Eich iPhone

Os nad yw cau'r app Negeseuon yn trwsio'r broblem, ceisiwch ailgychwyn eich iPhone. Efallai bod ap neu raglen arall wedi damwain meddalwedd eich iPhone, gan beri i'r app Negeseuon fod yn wag.

Yn gyntaf, trowch eich iPhone i ffwrdd trwy wasgu a dal y botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) neu naill ai botwm cyfaint a'r botwm ochr (iPhone X neu fwy newydd) nes bod y llithrydd pŵer yn ymddangos ar y sgrin. Sychwch yr eicon pŵer coch o'r chwith i'r dde i ddiffodd eich iPhone.

Arhoswch tua 15 eiliad, yna pwyswch a dal y botwm pŵer (iPhone 8 neu'n gynharach) neu'r botwm ochr (iPhone X neu'n fwy newydd) nes bod logo Apple yn ymddangos ar ganol y sgrin.

Nawr, agorwch yr ap Negeseuon i weld a yw'n dal yn wag. Os ydyw, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Trowch iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen

Efallai y bydd eich app Negeseuon iPhone yn wag oherwydd gwall gydag iMessage, y system negeseuon arbennig y gellir ei defnyddio rhwng dyfeisiau Apple. Gallwn geisio trwsio mân glitch gydag iMessage trwy ei ddiffodd ac yn ôl ymlaen, fel y gwnaethom pan wnaethom ailgychwyn eich iPhone.

I droi iMessage i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Negeseuon . Tapiwch y switsh i'r dde o iMessage i'w ddiffodd. Fe wyddoch fod iMessage i ffwrdd pan fydd y switsh yn wyn ac wedi'i leoli i'r chwith. Tap y switsh eto i droi iMessage yn ôl.

Diweddarwch Eich iPhone

Gallai ap Negeseuon yr iPhone fod yn wag oherwydd llithren feddalwedd sydd wedi'i diweddaru gan ddiweddariad meddalwedd newydd. Efallai y gallwch ddatrys y broblem trwy ddiweddaru i'r fersiwn ddiweddaraf o iOS.

Agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad iOS ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod . Ar ôl i'r diweddariad iOS newydd lawrlwytho, bydd eich iPhone yn gosod y diweddariad ac yn ailgychwyn.

Os aiff rhywbeth o'i le ar hyd y ffordd, edrychwch ar ein herthygl i ddysgu beth i'w wneud pan nad yw'ch iPhone yn diweddaru .

Ailosod Pob Gosodiad

Mae ailosod pob lleoliad yn ffordd ddibynadwy i ddileu a thrwsio problemau meddalwedd dwfn sy'n anodd eu holrhain. Yn hytrach na cheisio nodi ffynhonnell wraidd eich problem meddalwedd, rydyn ni'n mynd i ailosod I gyd o osodiadau eich iPhone i ddiffygion ffatri.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ysgrifennu'ch cyfrineiriau Wi-Fi i lawr cyn ailosod pob lleoliad oherwydd bydd yn rhaid i chi eu hail-ymddangos wedyn!

I ailosod pob gosodiad, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Cyffredinol -> Ailosod -> Ailosod Pob Gosodiad . Yna, nodwch eich cod post, eich côd post Cyfyngiadau (os yw wedi'i sefydlu), a thapio Ailosod Pob Gosodiad pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar yr arddangosfa.

sut i ailosod yr holl leoliadau ar eich iphone

Ar ôl i chi dapio Ailosod Pob Gosodiad, bydd eich iPhone yn perfformio'r ailosod ac yn ailgychwyn ei hun.

DFU Adfer Eich iPhone

Mae'r adferiad DFU yn ymdrech ffos olaf i geisio datrys problemau meddalwedd trafferthus. Mae adfer DFU yn dileu ac yn ail-lwytho'r holl god ar eich iPhone, gan roi cychwyn cwbl ffres iddo. Edrychwch ar ein herthygl i ddysgu sut i roi eich iPhone yn y modd DFU !

Dim Lluniad Hirach yn wag

Rydych chi wedi datrys y broblem gyda'r app Negeseuon a gallwch chi ddechrau anfon neges destun at eich ffrindiau a'ch teulu eto. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallant ddysgu beth i'w wneud pan fydd yr app Negeseuon iPhone yn wag! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich iPhone neu iMessage, gadewch sylw i lawr isod.