Gofyn ID ID Apple Wedi Gofyn? Dyma The Fix!



Apple Id Sign Requested

Gofynnwyd am fewngofnodi Apple ID ar eich iPhone ac nid ydych yn siŵr pam. Mae'r rhybudd yn ymddangos bob tro y byddwch chi'n mewngofnodi i'ch ID Apple! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd eich iPhone yn dweud Gofynnwyd am ID Apple ID .



Pam fod fy iPhone yn dweud y gofynnir am ID ID Apple?

Mae eich iPhone yn dweud “Apple ID Sign In Requested” oherwydd bod rhywun (chi fwy na thebyg) wedi mewngofnodi gyda'ch ID Apple ar ddyfais neu borwr gwe newydd. Pan fyddwch chi'n troi ymlaen dilysu dau ffactor , Mae Apple yn anfon cod cadarnhau chwe digid i un o'ch dyfeisiau “dibynadwy” eraill i'w nodi wrth geisio mewngofnodi gyda'ch ID Apple.



Os mai chi oedd yr un i fewngofnodi gyda'ch ID Apple ar ddyfais neu borwr newydd, yna does gennych chi ddim byd i boeni amdano. Tap yn unig Caniatáu a nodi'r cod chwe digid i orffen y broses fewngofnodi.

gofynnir am arwydd id afal



Os yw'r rhybuddion hyn yn eich cythruddo, gallwch ddiffodd dilysu dau ffactor. Cadwch mewn cof y bydd diffodd y nodwedd hon yn gwneud eich ID Apple yn llai diogel. Yn ogystal, dim ond os cafodd eich cyfrif ID Apple ei greu cyn iOS 10.3 neu MacOS Sierra 10.12.4 y gallwch ddiffodd dilysu dau ffactor. Os yw'ch cyfrif Apple ID yn fwy newydd na hynny, ni fydd y camau isod yn gweithio i chi.

pam nad yw siri yn gweithio

I ddiffodd dilysu dau ffactor, ewch i'r Tudalen mewngofnodi ID Apple ar eich cyfrifiadur a mewngofnodi. Sgroliwch i lawr i Diogelwch a chlicio ar Golygu .



Yn olaf, cliciwch Diffodd Dilysu Dau-Ffactor .

ni fydd iphone yn cysylltu â wifi gartref

Fodd bynnag, os na wnaethoch fewngofnodi gyda'ch ID Apple ar ddyfais neu borwr newydd yn unig, efallai y bydd eich cyfrif yn cael ei gyfaddawdu.

Os ydych chi'n meddwl bod eich ID Apple wedi Cyfaddawdu

Yn gyntaf, ceisiwch arwyddo i mewn i'ch ID Apple ar wefan Apple. Os ydych chi'n gallu mewngofnodi, rydyn ni'n argymell newid eich cyfrinair. Gallwch wneud hyn ar wefan Apple trwy glicio Newid cyfrinair… yn yr adran Diogelwch.

trwydded waith ar ôl olion bysedd

Gallwch hefyd newid eich cyfrinair Apple ID ar eich iPhone trwy agor Gosodiadau a thapio Eich Enw -> Cyfrinair a Diogelwch -> Newid Cyfrinair .

Os yw'ch cyfrif wedi'i gloi, bydd yn rhaid i chi wirio pwy ydych chi cyn y gallwch ei ddatgloi.

Os oes gennych ddilysiad dau ffactor wedi'i droi ymlaen, gallwch ddatgloi eich ID Apple cwpl o wahanol ffyrdd. Yn gyntaf, os gwnaethoch sefydlu allwedd adfer pan wnaethoch droi dilysiad dau ffactor, gallwch ei ddefnyddio i ailosod eich cyfrinair yn iforgot.apple.com .

Os na wnaethoch chi sefydlu allwedd adfer, mae hynny'n iawn - mae llawer o bobl ddim. Mewn gwirionedd, ni allwch hyd yn oed eu creu mwyach!

Yn ffodus, gallwch hefyd ailosod eich cyfrinair gyda chymorth ffrind neu aelod o'r teulu. Gofynnwch iddynt lawrlwytho ap Cymorth Apple ar eu iPhone, iPad, neu iPod.

iphone 6 dim trwsiad gwasanaeth

Nesaf, tap ar y Sicrhewch Gymorth tab a tap ID Apple .

Tap Wedi anghofio Cyfrinair ID Apple , yna tap Dechrau dan Ailosod eich cyfrinair .

bargeinion ffôn diwifr verizon 2016

Yn olaf, dilynwch yr awgrymiadau ar y sgrin i ailosod eich cyfrinair Apple ID.

Os nad oes gennych ddilysiad dau ffactor wedi'i droi ymlaen, ewch i https://iforgot.apple.com/ ac atebwch eich cwestiynau diogelwch i wirio pwy ydych chi. Yna, byddwch chi'n gallu datgloi'ch cyfrif gyda'ch cyfrinair Apple ID cyfredol cyn ei ailosod.

Rwy'n argymell cysylltu ag Apple yn uniongyrchol os ydych chi'n dal i gael trafferth ailosod eich cyfrinair Apple ID neu ddatgloi'ch cyfrif.

Camau nesaf

Ar ôl mewngofnodi yn ôl i'ch ID Apple, mae'n syniad da gwirio gwybodaeth eich cyfrif ddwywaith a sicrhau ei bod yn gyfredol. Mae'n bwysig sicrhau bod eich prif gyfeiriad e-bost, cyfeiriad e-bost adfer, rhifau ffôn a chwestiynau diogelwch i gyd yn gywir. Os oes gennych ddilysiad dau ffactor wedi'i droi ymlaen, gwiriwch eich dyfeisiau dibynadwy yn ddwbl a gwnewch yn siŵr eu bod i gyd yn gyfredol.

Arwyddwyd i Mewn Ac Yn Barod I Fynd!

Rydych chi wedi trwsio'r broblem ar eich iPhone ac mae'ch ID Apple yn ddiogel. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu, ffrindiau, a dilynwyr beth i'w wneud pan fydd eu iPhone yn dweud Apple ID Sign In Requested Requested. Gadewch unrhyw sylwadau neu gwestiynau eraill am eich iPhone i lawr isod!