Adolygiad D-Back iMyFone: Adfer Data Ar Eich iPhone, iPad, ac iPod!Imyfone D Back Review

Rydych chi am adfer data o ddyfais iOS, copi wrth gefn iTunes, neu gefn wrth gefn iCloud, ond nid ydych chi'n siŵr sut. Mae iMyFone D-Back yn rhaglen sy'n adfer data a gollwyd ac yn datrys problemau meddalwedd cyffredin ar iPhones, iPads, ac iPods. Yn yr erthygl hon, byddaf adolygu iMyFone D-Back Data Data Recovery a dangos i chi sut i adfer data ar eich iPhone, iPad, neu iPod !Noddir y swydd hon gan iMyFone, crewyr D-Back iPhone Data Recovery. Nid ydym yn argymell meddalwedd nad ydym yn credu ynddo, felly daliwch ati i ddarllen i ddysgu sut y gall D-Back eich helpu i adfer eich data coll!Pa fathau o ddata y gallaf eu hadennill gyda iMyFone D-Back?

Gyda iMyFone, gallwch adfer negeseuon testun, hanes galwadau yn y gorffennol, cysylltiadau, negeseuon o apiau trydydd parti, lluniau, fideos, nodiadau, a llawer mwy!

Dechrau Arni Gyda iMyFone D-Back

Ar unwaith, mae iMyFone D-Back yn ei gwneud hi'n hawdd dechrau adfer data a gollwyd. Gallwch ddewis un o bedwar dull adfer: Adferiad Clyfar, Adennill o Ddychymyg iOS, Adennill o iTunes Backup, neu Adennill o iCloud Backup.Rwy'n dewis Adferiad Clyfar , ac argymhellaf eich bod yn gwneud cystal os mai dyma'ch tro cyntaf yn defnyddio'r feddalwedd. Bydd Adferiad Clyfar bob amser yn eich tywys i'r cyfeiriad cywir yn seiliedig ar y ffordd y cafodd eich data ei golli neu ei ddileu.Os cliciwch “Data ar goll neu wedi’i ddileu ar ddamwain” neu “iPhone wedi’i gloi gan god pas anghofiedig ac eraill”, bydd Smart Recovery yn eich cyfeirio at Adennill o Ddychymyg iOS.

llinellau gwyn ar sgrin iphone 6

Os cliciwch “Ailosod ffatri, jailbreak neu uwchraddio iOS” neu “iPhone ar goll, wedi’i ddifrodi neu wedi torri”, bydd Smart Recovery yn eich cyfeirio at Adennill o iTunes Backup.

gwraig ennill t gadewch imi gyffwrdd â hi

Penderfynwch Pa fathau o ddata yr hoffech eu hadennill

Ar ôl i chi benderfynu lle rydych chi'n mynd i adfer eich data wedi'i ddileu, dewiswch y mathau o ddata yr hoffech chi eu hadennill. Gall iMyFone D-Back adfer negeseuon testun, Lluniau, Cysylltiadau, Nodiadau, negeseuon o apiau trydydd parti fel WhatsApp, a chymaint mwy.

Yn ddiofyn, dewisir pob math o ddata. I ddad-ddewis math o ddata, cliciwch y marc gwirio bach yng nghornel dde isaf yr eicon. Gallwch hefyd ddad-ddewis pob math o ffeil ar unwaith trwy glicio ar y blwch nesaf tp Dad-ddewis Pawb yng nghornel dde uchaf y sgrin. Ar ôl i chi ddewis yr holl fathau o ddata yr hoffech eu hadennill ar eich iPhone, cliciwch Nesaf .

Adennill o'ch Dyfais iOS (iPhone, iPad, Neu iPod)

Os ydych chi'n adfer data o ddyfais iOS, gwnewch yn siŵr bod y ddyfais honno wedi'i chysylltu â'ch cyfrifiadur trwy ddefnyddio cebl Mellt. Ar ôl i chi ddewis y mathau o ddata rydych chi am iMyFone D-Back eu hadfer, bydd yn dechrau cysylltu â'r ddyfais.

Unwaith y bydd iMyFone D-Back wedi canfod eich iPhone, iPad, neu iPod, cliciwch Sgan i ddechrau'r broses adfer.

Ar ôl i chi glicio Scan, bydd iMyFone D-Back yn dechrau dadansoddi'ch dyfais. Yn y sganiau y gwnes i eu rhedeg, dim ond ychydig funudau y cymerodd hyn. Po fwyaf o ddata y penderfynwch ei adfer, yr hiraf y bydd y dadansoddiad yn ei gymryd. Bydd y bar statws ar frig y sgrin yn rhoi gwybod i chi pa mor bell ar hyd y dadansoddiad.

Unwaith y bydd y sgan wedi'i gwblhau, fe welwch restr o'r holl ddata a gafodd ei adfer, wedi'i ddidoli yn ôl y math o ddata. Pan wnes i redeg fy Sgan gyntaf, dewisais adfer fy Hanes Galwadau a nodiadau o'r app Nodiadau.

Adferodd iMyFone D-Back Hanes Galwadau fy iPhone (gwybodaeth o’r tab Recents yn yr app Ffôn) gan gynnwys rhifau ffôn, dyddiadau fy ngalwadau, a pha mor hir y parhaodd pob un o’r galwadau.

Fe wnaeth iMyFone D-Back hefyd adfer holl nodiadau fy iPhone o’r app Nodiadau, gan gynnwys y dyddiad y cafodd y nodyn ei greu, teitl y nodyn, a chynnwys y nodyn.

allwch chi drwsio iphone 6 sydd wedi'i ddifrodi gan ddŵr

I adfer y data o'ch iPhone, iPad, neu iPod, cliciwch Adennill yng nghornel dde isaf y sgrin. Gallwch ddewis allforio'r data mewn ffeil CSV neu HTML.

Fel y gallwch ddweud, mae iMyFone D-Back yn ffordd wych o adfer data ar eich iPhone, iPad, neu iPod, yn enwedig os yw'ch sgrin wedi torri. Os oes angen i chi adfer data o iPhone sydd wedi'i ddifrodi ond yn swyddogaethol, rwy'n argymell yn fawr iMyFone D-Back!

Adennill O iTunes Backup

Mae adfer data o gefn wrth gefn iTunes yr un mor hawdd â'i adfer o iPhone, iPad, neu iPod. Dewiswch Adennill o iTunes Backup a dewiswch y mathau o ddata rydych chi am eu hadennill. Ar ôl clicio Nesaf , fe welwch restr o'r copïau wrth gefn iTunes y gallwch eu sganio.

Os nad yw'r copi wrth gefn iTunes rydych chi am ei adfer wedi'i restru yma, rydych chi'n dewis ffeil wrth gefn wahanol ar eich cyfrifiadur a'i lanlwytho i iMyFone. I uwchlwytho ffeil wrth gefn wahanol, cliciwch Dewiswch a llwytho'r ffeil wrth gefn i fyny.

Ar ôl i chi ddewis neu uwchlwytho copi wrth gefn iTunes yr ydych am ei adfer, cliciwch Sgan . Bydd iMyFone D-Back yn dechrau dadansoddi a bydd bar statws yn ymddangos ar frig y cais i roi gwybod i chi pa mor bell ar hyd y sgan.

Unwaith y bydd y sgan wedi'i gwblhau, fe welwch ragolwg o'r holl ddata y mae iMyFone D-Back wedi'i adfer. Gallwch ddewis adfer popeth, neu ffeiliau penodol yn unig. Mae iMyFone yn rhoi'r opsiwn i chi allforio'r data ar ffurf ffeil CSV neu HTML. Pan fyddwch chi'n barod, cliciwch Adennill yng nghornel dde isaf y sgrin i adfer y data o gefn iTunes.

Adennill O copi wrth gefn iCloud

Y drydedd ffordd i adfer data gan ddefnyddio iMyFone D-Back yw o gefn wrth gefn iCloud. Yn gyntaf, cliciwch Adennill o iCloud Backup a dewiswch y ffeiliau rydych chi am eu hadfer. Yna, fe'ch anogir i arwyddo i'ch cyfrif iCloud.

iphone yn sownd ar y sgrin ailgychwyn

Yn anffodus, os ydych chi'n defnyddio dilysiad dau ffactor ar eich cyfrif iCloud, bydd yn rhaid i chi ei ddiffodd cyn parhau ag iMyFone D-Back. Mae dilysu dau ffactor yn nodwedd ddiogelwch cyfrif bwysig, felly gwnewch yn siŵr ei droi yn ôl ar ôl adfer y data o'ch cyfrif iCloud.

Mae Polisi Preifatrwydd iMyFone yn nodi nad ydyn nhw wedi storio, cadw na gwerthu manylion eich cyfrif iCloud.

Ar ôl mewngofnodi i'ch cyfrif iCloud, fe welwch restr o gopïau wrth gefn iCloud y gall iMyFone D-Back eu sganio. Dewiswch y copi wrth gefn iCloud rydych chi am ei sganio, yna cliciwch Nesaf .

beth ddylwn i ei wneud os yw fy ipad yn anabl

Bydd y sgan yn cychwyn a bydd bar statws yn ymddangos ar frig yr arddangosfa i roi gwybod i chi faint o'r copi wrth gefn iCloud sydd wedi'i adfer. Pan fydd y sgan wedi'i gwblhau, cliciwch Adennill i adfer y data - gallwch ddewis ei gadw fel ffeil HTML neu CSV.

Y Gwaelod Llinell: A Ddylwn i Brynu iMyFone D-Back?

Os oes angen i chi adfer data ar eich iPhone, iPad, neu iPod, mae iMyFone D-Back yn ddewis gwych. Mae iMyFone D-Back yn hynod hawdd ei ddefnyddio - mae'n eich cadw ar drac cul â ffocws fel nad ydych chi'n cael eich gorlethu â'ch holl opsiynau adfer. Ar unrhyw adeg yn y broses, dim ond ychydig gliciau ydych chi i ffwrdd o adfer eich data.

Ar ben hynny, mae iMyFone D-Back yn cwblhau sganiau yn gyflym iawn. Bob tro y gwnes i wellhad, roedd yn gorffen mewn llai na phymtheg munud. Os oes angen datrysiad cyflym arnoch chi, mae iMyFone D-Back yn opsiwn gwych.

Sut Ydw i'n Lawrlwytho iMyFone D-Back?

Mae fersiynau Windows a Mac o iMyFone D-Back Data Data Recovery ar gael i'w lawrlwytho ar wefan iMyFone, neu defnyddiwch ein uniongyrchol! Cliciwch Prynu Nawr ar ôl dewis pa fersiwn yr hoffech ei phrynu a'i lawrlwytho.

Uchafbwyntiau D-Back iMyFone

  • Yn adfer data o ddyfais iOS, copi wrth gefn iTunes, neu gefn wrth gefn iCloud
  • Yn trwsio mân faterion meddalwedd gyda'ch iPhone, iPad, neu iPod
  • Ar gael ar Mac & Windows
  • Mae treial am ddim ar gael

Adfer Data wedi'i Wneud yn Hawdd!

iMyFone D-Back yn ei gwneud hi'n hawdd adfer data o'ch dyfais iOS, copi wrth gefn iTunes, neu gefn wrth gefn iCloud! Gadewch sylw i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill neu os hoffech ddweud wrthym eich profiad gydag iMyFone D-Back.

Diolch am ddarllen,
David L.