Beth Yw Waled Ar iPhone A Sut Ydw i'n Ei Ddefnyddio? Y Gwir!

What Is Wallet An IphoneRhowch Gynnig Ar Ein Hofferyn Ar Gyfer Dileu Problemau

Rydych chi'n ymbalfalu trwy'ch waled yn ceisio dod o hyd i'ch cerdyn credyd er mwyn i chi allu talu am eich nwyddau. Oni fyddai'n wych pe bai'ch holl gardiau a'ch cwponau mewn un man hawdd ei gyrraedd? Yn yr erthygl hon, byddaf yn ateb y cwestiwn, “Beth yw Waled ar iPhone?” a dangos i chi sut i reoli'ch cardiau, tocynnau, cwponau, a thocynnau yn yr app Wallet!

Beth Yw Waled Ar iPhone?

Ap waled yw Wallet (a elwid gynt yn Passbook) sy'n trefnu eich cardiau credyd, cardiau debyd, cwponau, tocynnau ffilm, tocynnau byrddio, a chardiau gwobrwyo i gyd mewn un lle. Gellir cyrchu'r cardiau, cwponau, tocynnau, a thocynnau a arbedir yn yr app Wallet pan ddefnyddiwch Apple Pay.Sut I Ychwanegu Cerdyn Credyd Neu Debyd I Waled Ar iPhone

 1. Agorwch yr app Waled ar eich iPhone.
 2. Tap Ychwanegu Cerdyn Credyd neu Debyd (os mai dyma'r tro cyntaf i chi ychwanegu cerdyn at Waled) neu tapio'r botwm crwn glas a mwy ger cornel dde uchaf arddangosfa eich iPhone.
 3. Tap Nesaf yng nghornel dde uchaf sgrin eich iPhone.

beth mae'n ei olygu pan fydd eich llaw yn cosi

Ychwanegu Cerdyn Yr ydych Wedi Ei Ddefnyddio o'r blaen

Os ydych chi wedi prynu ar eich iPhone o'r blaen (yn yr App Store, er enghraifft) fe welwch bedwar digid olaf eich cerdyn wrth ymyl cerdyn ar ffeil. Os mai dyna'r cerdyn rydych chi am ei ychwanegu at Wallet a sefydlu Apple Pay ag ef, nodwch eich Cod Diogelwch CVV tri digid, yna tapiwch Nesaf .

Yn olaf, cytunwch â'r Telerau ac Amodau, yna naill ai gwiriwch eich cerdyn ar gyfer Apple Pay neu tapiwch Gwirio Cwblhau Yn ddiweddarach . Rydym yn argymell dilysu'r cerdyn cyn gynted ag y gallwch oherwydd ni fyddwch yn gallu ei ddefnyddio gydag Apple Pay nes ei fod wedi'i wirio.

Ychwanegu Cerdyn Arall I Waled Ar iPhone

Os ydych chi am ychwanegu cerdyn arall at Wallet ar iPhone, agorwch yr app Wallet a tapiwch y botwm crwn glas plws eto. Tap Nesaf ar ddewislen Apple Pay a'i osod yn y ffrâm sy'n ymddangos.

Unwaith y bydd yn ei le, bydd eich iPhone yn arbed y manylion ar du blaen eich cerdyn yn awtomatig. Gallwch hefyd ddewis nodi'r manylion â llaw trwy dapio Rhowch Manylion Cerdyn â Llaw .

Ar ôl i chi nodi'ch holl wybodaeth cerdyn, tapiwch Nesaf yng nghornel dde uchaf y sgrin, cytuno i'r Telerau ac Amodau, yna gwirio'ch cerdyn fel y gallwch ei ddefnyddio gydag Apple Pay.

Sut I Ychwanegu Tocynnau Byrddio, Tocynnau Ffilm, Cwponau, A Chardiau Gwobrwyo I Waled Ar iPhone

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr bod gennych yr ap cyfatebol ar gyfer Waled fel y gallwch arbed eich tocyn byrddio, tocyn ffilm, cwpon, neu gerdyn gwobrwyo i waled. Er enghraifft, os ydych chi am arbed eich cerdyn rhodd Dunkin ’Donuts i Wallet, yn gyntaf bydd yn rhaid i chi lawrlwytho ap Dunkin’ Donuts.

ni all ddiweddaru apiau ar iphone

I weld pa apiau sy'n gydnaws â Wallet, agorwch yr app Waled a thapio Dewch o Hyd i Apiau ar gyfer Waled . Bydd hyn yn dod â chi i'r dudalen Apps for Wallet yn yr App Store, lle gallwch chi lawrlwytho apiau sy'n gweithio gyda Wallet yn gyflym.

Ar ôl lawrlwytho'r ap neu'r apiau rydych chi eu heisiau, dechreuwch y broses o ychwanegu tocyn byrddio, tocyn ffilm, cwpon, neu gerdyn gwobrau trwy agor yr ap cyfatebol.

iphone 7 ynghyd â dim sim

Er enghraifft, os ydych chi am ychwanegu cerdyn at y Dunkin ’Donuts, agorwch yr ap a thapio Fy Ngherdyn -> Ychwanegu Cerdyn DD . Ar ôl i chi nodi'r wybodaeth cerdyn, bydd yn ymddangos yn yr app Wallet ar eich iPhone.

Sut I Dynnu Cerdyn O Waled Ar iPhone

 1. Agorwch y Waled ap.
 2. Tap ar y cerdyn rydych chi am ei dynnu o Waled.
 3. Tap y botwm gwybodaeth yng nghornel dde isaf arddangosfa eich iPhone.
 4. Sgroliwch i lawr i'r gwaelod a thapio Tynnwch y Cerdyn .
 5. Tap Tynnu pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar y sgrin.

Sut I Rannu Tocyn Mewn Waled Ar iPhone

 1. Agorwch yr app Waled ar eich iPhone.
 2. Tap ar y tocyn rydych chi am ei rannu.
 3. Tap y botwm gwybodaeth (edrychwch am y ).
 4. Tap Tocyn Rhannu .
 5. Fe welwch eich opsiynau rhannu, sy'n cynnwys AirDrop, Negeseuon a Post. Gallwch hefyd dapio Mwy am fwy o opsiynau rhannu.

pam mae fy iphone yn marw yn 20 oed

A Oes Angen Data Di-wifr Neu WiFi I Ddefnyddio Apple Pay?

Na, nid oes angen data diwifr na Wi-Fi arnoch i ddefnyddio Apple Pay. Mae gwybodaeth eich cardiau yn cael ei chadw ar sglodyn Elfen Ddiogel a dim ond trwy Touch ID ar eich iPhone y gellir ei chyrchu.

A yw'n Ddiogel Arbed Fy Gwybodaeth Cerdyn Credyd Neu Debyd Ar Fy iPhone?

Ydy, mae'n ddiogel arbed gwybodaeth cerdyn credyd neu ddebyd ar eich iPhone oherwydd bod y wybodaeth wedi'i hamgryptio, yna ei hanfon at weinyddion Apple. Mae Apple yn dadgryptio, yna'n ail-amgryptio'r wybodaeth gydag allwedd unigryw y gallwch chi a'ch rhwydwaith talu ei datgloi yn unig.

Hefyd, pan fyddwch chi'n gwirio gwybodaeth eich cerdyn gyda'ch banc neu gwmni cardiau credyd, maen nhw'n neilltuo Rhif Cyfrif Dyfais wedi'i amgryptio i chi, sydd wedyn yn cael ei anfon at Apple a'i ychwanegu at y sglodyn Elfen Ddiogel ar eich iPhone.

Mae'ch Waled Rhithwir Yn Barod!

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw Wallet ar iPhone, rydyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch ffrindiau a'ch teulu fel y gallant arbed amser yn y llinell ddesg dalu hefyd. Mae croeso i chi adael sylw i lawr isod os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am Wallet neu Apple Pay!

Diolch am ddarllen,
David L.