Beth mae'n ei olygu pan fydd siocled yn troi'n wynWhat Does It Mean When Chocolate Turns White

Troi Siocled yn wyn

Siocled wedi troi'n wyn ?. Beth ydych chi'n ei wneud os yw'ch

Os yw'ch siocled wedi bod mewn a lle llaith , bydd y siwgrau yn y siocled yn dod yn rhydd. Cyn gynted ag y bydd yr amgylchedd yn mynd yn llai llaith eto, mae'r lleithder yn y siocled yn anweddu ac mae'r siwgrau'n aros ar yr wyneb. Felly nid yw'r ddrysfa wen a welwch yn ddim mwy na gweddillion siwgr.

Felly gallwch chi dal i fwyta eich siocled wel os yw'n edrych ychydig yn wyn, oherwydd nid yw'n cael ei ddifetha. Bydd y blas ychydig yn llai, oherwydd bod crisialau'r siocled wedi'u difrodi gan y broses ac mae hyn yn lleihau'r blas.

Beth sy'n gwneud i siocled droi'n wyn?

MOISTURE

Peidiwch â storio siocled mewn lleoedd llaith. Os daw anwedd ar siocled, mae hyn yn achosi tagfa wen. Rydych chi'n galw hyn blodau siwgr neu aeddfedu siwgr . Mae lleithder yn rhyddhau siwgrau o'r siocled, ac mae'r siwgrau hyn yn aros ar yr wyneb pan fydd y lleithder yn anweddu. Mae hyn yn arwain at smotiau gwyn ar eich siocled. Felly nid yw'r oergell yn lle da i storio siocled.

TEMPERATURE

Rydym i gyd yn gwybod na ddylech gadw siocled yn rhy gynnes, bydd yn toddi. Ond ni allwch ei gadw'n rhy oer chwaith. Mae siocled yn parhau i fod orau rhwng 12 a 25 gradd, tua 18 gradd yn ddelfrydol. Pan fydd siocled yn boethach na 25 gradd, mae'r menyn coco yn dechrau dod allan. Ar ôl oeri, mae'r menyn coco hwn yn crisialu ac yn ffurfio haen o grisialau braster. Yn union, mae hyn yn achosi'r ddrysfa wen honno. Rydych chi'n galw hyn fatbloom neu aeddfed .

TEMPERING

Mae'n debyg eich bod wedi clywed amdano; i dymer. Cyn bo hir, byddaf yn ysgrifennu erthygl helaethach amdani, am nawr byddaf yn ei disgrifio'n fyr ac yn gryno. Wrth eich tymheru rydych chi'n cynhesu siocled nes ei fod yn cyrraedd tymheredd rhwng 40 a 45 gradd. Mae'r crisialau menyn coco a'r crisialau siwgr bellach wedi cwympo. Trwy oeri'r siocled i 28 i 30 gradd, mae crisialau cyfan yn cael eu ffurfio eto. Rydych chi'n galw hyn yn dymheru.

Os ydych chi'n tymer siocled yn dda, fe gewch chi siocled perffaith ar ôl ei halltu. Os nad yw'r siocled wedi'i dymheru'n dda, bydd y siocled yn troi'n wyn. Yna nid yw'r crisialau'n cael eu hadfer yn iawn, sy'n achosi'r ddrysfa wen.

A ALLWCH CHI DALU BWYTA SIOCLED GWYN?

Efallai na fydd eich siocled yn edrych mor flasus â syllu mor wyn, ond gallwch chi fwyta'r siocled yn iawn o hyd. Nid yw'ch siocled wedi'i ddifetha, dim ond oherwydd bod y crisialau wedi'u difrodi y mae'r ansawdd wedi dirywio.

Trodd siocled yn wyn: dim problem

Gellir defnyddio'r ddrysfa wen mewn dwy ffordd: mae crisialau'r menyn coco yn toddi oherwydd ei bod yn rhy boeth. Mae'r braster o'r siocled yn mynd i'r wyneb, lle mae crisialau newydd yn ffurfio. Gall y frech wen hefyd gael ei hachosi gan siwgr. Mae dŵr yn cyddwyso ar y siocled, lle mae rhan o'r siwgr yn hydoddi. Pan fydd y dŵr yn anweddu eto, mae haen o grisialau siwgr yn aros ar yr wyneb. Yn ôl Cooks Illustrated, dim ond os yw'r moleciwlau wedi'u pentyrru'n gywir y bydd y siocled yn disgleirio.

Yn hollol ddiniwed, er nad yw bellach yn edrych mor brydferth. Mae'n well hefyd peidio â'i ddefnyddio er enghraifft i drochi mefus. Nid yw'r siocled yn glynu cystal ac ar ôl ychydig mae'r frech wen yn ymddangos eto. Gallwch ei ddefnyddio'n dda ar gyfer pobi cwcis a chacennau, er enghraifft cwcis sglodion siocled neu frownis. Nid ydych yn blasu unrhyw beth ac oherwydd bod y siocled wedi'i ymgorffori yn y crwst, mae'n amlwg hefyd nad oes ganddo sglein uchel mwyach. Neu ei wneud yn laeth siocled.

Fel hyn, ni fydd eich siocled yn troi'n wyn os bydd yn aros

Mae ffair yn deg, os ydych chi'n prynu siocled gartref, does fawr o siawns y bydd yn aros yno am amser hir. Ond os ydych chi wedi anghofio bar, efallai eich bod wedi sylwi y bydd bar o siocled tywyll yn troi'n wyn ar ôl ychydig. Ac felly mae yna ffordd i atal hynny - wrth gwrs, yn ychwanegol at ei arogli ar yr un pryd.

DIM OND BWYTA

Ond yn gyntaf: peidiwch â phoeni. Gallwch chi fwyta'r bar gwyn-dro o hyd. Y ddrysfa wen, mae'n ymddangos ychydig yn bowdrog, yw'r braster yn y bar. Pan fydd y siocled yn cael ei storio ar y tymheredd anghywir, daw'r braster i wyneb eich byrbryd. Mae hynny'n achosi'r haen wen ar eich bar.

CRACCIAU BACH

Yn y rhaglen deledu Brydeinig Bwyd heb ei lapio ar Channel 4, ymchwiliodd y gwneuthurwyr i'r sefyllfa. Dim ond yn ddiweddar y mae gwyddonwyr wedi dysgu o ble mae'r braster yn dod. Pan na chaiff siocled ei storio ar y tymheredd cywir, bydd craciau bach iawn yn ymddangos yn y bar. Gall y braster ymgripio trwy'r craciau hynny.

Y FFORDD HON MAE YN AROS NICE

Ydych chi am i'ch bar siocled nid yn unig flasu'n dda, ond hefyd fod yn wledd i'r llygaid? Yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei gadw mewn ystafell lle mae rhwng 14 a 18 gradd. Yna mae'n parhau i fod yn far sgleiniog braf. Os nad yw hynny'n gweithio, does dim rhaid i chi daflu'r bar i ffwrdd. Hyd yn oed gyda syllu gwyn, mae'r siocled yn dal i fod yn fwytadwy. Nid yw pawb yn gwybod hynny: mae'r diwydiant siocled yn derbyn biliynau o gwynion bob blwyddyn am fariau na fyddai bellach yn dda. Mae siocledwyr yn dal i weithio ar ffordd i atal yr haen fraster rhag digwydd. Y domen a roddir yn y rhaglen am y tro: dim ond bwyta'ch siocled cyn gynted â phosibl.

Cynnwys