Y Cynlluniau Ffôn Cell Sengl Gorau Yn 2020: Cymharwch Verizon, AT&T, Sprint & MoreBest Single Cell Phone Plans 2020

Nid dim ond ar gyfer graddau coleg a phobl sengl y mae cynlluniau ffôn symudol llinell sengl. Mae gan lawer o fy ffrindiau proffesiynol ffonau symudol ar wahân ar gyfer gwaith a theulu. Wedi'r cyfan, mae gennym ddau glust. Felly beth am ddwy ffôn? (Dim ond kidding.) Yn yr erthygl hon, byddwn yn cymharu'r cynlluniau ffôn symudol sengl sy'n cael eu cynnig gan AT&T, Sprint a Verizon.sut i gael pwti gwirion allan o flancedi

Rwyf wedi penderfynu rhoi’r erthygl hon at ei gilydd i helpu pobl i benderfynu ar y cynllun ffôn symudol un llinell orau ar eu cyfer, oherwydd fel y gŵyr pawb, gall siopa am gynlluniau ffôn symudol fod yn ddryslyd. Os ydych chi'n ystyried cofrestru ar gyfer mwy nag un llinell (a all arbed llawer o arian), edrychwch ar fy cymhariaeth ochr yn ochr â chynlluniau teulu .Datgeliad Hysbysebu Dylech wybod y gallwn dderbyn ffi atgyfeirio os cliciwch ar un o'r dolenni yn yr erthygl hon, ond yr wyf i byth caniatáu arian i ddylanwadu ar fy argymhellion neu'r wybodaeth a roddaf.

Cymhariaeth Ochr yn Ochr o'r Cynlluniau Ffôn Cell Sengl a Gynigir gan AT&T, Sprint a Verizon

CludwrManylionSgwrs a ThestunDataDysgu mwy
Mae cynlluniau llinell sengl AT&T yn gweithio yn union fel eu cynlluniau teuluol: Rydych chi'n talu ffi mynediad ar gyfer siarad a thestun sy'n amrywio yn ôl faint o ddata rydych chi'n ei brynu.

I mi, mae gwefan AT&T yn rhoi'r argraff bod siarad a thestun diderfyn yn cael eu cynnwys gyda'r cynllun data rydych chi'n ei ddewis. Nid ydyn nhw - gwiriais gyda chynrychiolydd gwasanaeth cwsmeriaid, ac mae'r ffi mynediad yn dal i fod yno.
$ 25 / llinell ar gyfer siarad a thestun diderfyn os ydych chi'n prynu'r cynllun data 5GB neu is.
$ 15 / llinell ar gyfer siarad a thestun diderfyn os ydych chi'n prynu'r cynllun data 15GB neu uwch mwy sgwrs a thestun am ddim i Ganada a Mecsico.
300 MB am $ 20
2 GB am $ 30
5 GB am $ 50
15 GB am $ 100
20 GB am $ 140
25 GB am $ 175
30 GB am $ 225
40 GB am $ 300
50 GB am $ 375

Taliadau gorswm
$ 20 am bob 300MB ychwanegol ar gynllun data 300MB
$ 15 am bob Prydain Fawr ychwanegol ar bob cynllun data arall
Gweld y Cynllun
ar wefan AT&T

Ar hyn o bryd mae AT&T yn cynnig hyd at a $ 650 credyd y llinell os ydych chi'n newid.
Mae pob cynllun Sbrint yn cynnwys siarad a thestun diderfyn. Byddwch yn talu tâl mynediad sy'n amrywio yn ôl p'un a ydych chi'n llofnodi contract dwy flynedd, yn prydlesu ffôn ar eu cynllun rhandaliadau, neu'n prynu'r cynllun data diderfyn. Cynlluniau data 'cyfyngedig'
$ 20 / llinell os ydych chi'n dewis Rhandaliadau Sbrint neu Brydles ar gyfer taliadau ffôn
$ 45 / llinell os dewiswch gontract 24 mis (ac mae Sprint yn sybsideiddio'r gost ffôn ymlaen llaw)

Cynllun data diderfyn
$ 75 ar gyfer siarad, testun a data diderfyn
Cynlluniau data 'cyfyngedig'
1 GB am $ 20
3 GB am $ 30
6 GB am $ 45
12 GB am $ 60
24 GB am $ 80
40 GB am $ 100

Cynllun data diderfyn
Data diderfyn wedi'i gynnwys gyda sgwrs a thestun. Mae data'n arafu i gyflymder 2G ar ôl defnydd / mis 23GB, ac mae cyfyngiad 3 GB ar fan problemus symudol. (Mae data'n arafu i gyflymder 2G ar ôl defnyddio data â phroblem.)

Taliadau gorswm
Nid oes gan Sprint unrhyw daliadau gorswm data - mae data'n arafu i gyflymder 2G pan ewch dros y terfyn.
Gweld y Cynllun
ar wefan Sprint

Ar hyn o bryd mae Sprint yn cynnig a Gostyngiad o 50% oddi ar eich cyfradd gyfredol a $ 725 yn ôl mewn ffioedd terfynu contract os ydych chi'n newid.
Mae holl gynlluniau llinell sengl Verizon yn cynnwys siarad a thestun diderfyn - dim ond faint o ddata rydych chi ei eisiau rydych chi'n ei ddewis.$ 20 / llinell ar gyfer siarad a thestun diderfyn1 GB am $ 30
3 GB am $ 45
6 GB am $ 60
12 GB am $ 80
18 GB am $ 100

Taliadau gorswm
$ 15 am bob Prydain Fawr ychwanegol
Gweld y Cynllun
ar UpPhone

Ar hyn o bryd mae Verizon yn cynnig hepgor yr holl ffioedd actifadu, ond dim ond os ydych chi'n prynu ar-lein.
Mae cynllun stoc T-Mobile yn cynnwys siarad, testun a data diderfyn. Byddwch chi'n talu cyfradd unffurf ac yn cael popeth diderfyn (ar y cyfan).

Er enghraifft, nid yw ffrydio diderfyn T-Mobile yn llifo'n llawn - mae HD yn uwchraddiad taledig. Os ydych chi'n defnyddio mwy na 26 GB o ddata mewn mis, mae T-Mobile yn ail-flaenoriaethu'ch defnydd a gall cyflymderau arafu'n sylweddol.
$ 70 ar gyfer siarad, testun a data diderfynData diderfyn wedi'i gynnwys. Ar ôl 26 GB o ddefnydd, mae eich defnydd yn cael ei 'flaenoriaethu islaw cwsmeriaid eraill' ac efallai y byddwch chi'n profi cyflymderau arafach.

Taliadau Cyfartalog
Nid oes gan T-Mobile unrhyw daliadau gorswm.

Goryfed Ymlaen
Mae T-Mobile yn caniatáu ichi ffrydio fideo a cherddoriaeth ddiderfyn o YouTube, Netflix, Spotify, a chyfres o ffynonellau eraill heb ddefnyddio unrhyw un o'ch lwfans data cyflym. Fodd bynnag, mae fideo Binge On yn cael ei ffrydio ar ansawdd is (480c), nid ansawdd 720p neu 1080p HD fel y cludwyr eraill. Mae ffrydio fideo HD ar gael fel uwchraddiad taledig.
Gweld y Cynllun
ar wefan T-Mobile

Ar hyn o bryd mae T-Mobile yn cynnig y cynllun T-Mobile ONE newydd.

Yn yr adran hon, byddwn yn edrych ar rai enghreifftiau o'r byd go iawn o faint y gallai rhywun o'r enw Suzie ei dalu am gynllun llinell sengl gyda defnydd dyletswydd ysgafn, cymedrol a thrwm.

Cynlluniau Ffôn Cell Sengl ar gyfer Defnydd Data Ysgafn

Yn gyntaf, gadewch i ni esgus mai dim ond ychydig bach o ddata y mae Suzie yn ei ddefnyddio, sy'n gweithio allan i tua 1 GB y mis.CludwrSgwrs a ThestunDataCyfanswm (ac eithrio trethi a ffioedd)Dysgu mwy
$ 25 ar gyfer siarad a thestun diderfyn2 GB am $ 30$ 55 Gweld y Cynllun
ar wefan AT&T
$ 20 ar gyfer siarad a thestun diderfyn1 GB am $ 20$ 40 Gweld y Cynllun
ar wefan Sprint
$ 20 ar gyfer siarad a thestun diderfyn1 GB am $ 30$ 50 Gweld y Cynllun
ar wefan Verizon
$ 50 ar gyfer siarad a thestun diderfyn2 GB wedi'i gynnwys$ 50 Gweld y Cynllun
ar wefan T-Mobile

Cynlluniau Ffôn Cell Sengl ar gyfer Defnydd Data Cymedrol

Nesaf, gadewch i ni esgus bod angen cynllun un llinell ar Suzie gyda swm cymedrol o ddata, neu oddeutu 4 GB y mis.

CludwrSgwrs a ThestunDataCyfanswm (ac eithrio trethi a ffioedd)Dysgu mwy
$ 25 ar gyfer siarad a thestun diderfyn5 GB am $ 50$ 75 Gweld y Cynllun
ar wefan AT&T
$ 20 ar gyfer siarad a thestun diderfyn6 GB am $ 45$ 65 Gweld y Cynllun
ar wefan Sprint
$ 20 ar gyfer siarad a thestun diderfyn6 GB am $ 60$ 80 Gweld y Cynllun
ar wefan Verizon
$ 50 ar gyfer siarad a thestun diderfyn6 GB am $ 15$ 65 Gweld y Cynllun
ar wefan T-Mobile

Cynlluniau Ffôn Cell Sengl ar gyfer Defnydd Data Trwm

Yn olaf, gadewch i ni esgus bod Suzie yn fochyn data go iawn ac yn llosgi trwy oddeutu 8 GB o ddata bob mis.

CludwrSgwrs a ThestunDataCyfanswm (ac eithrio trethi a ffioedd)Dysgu mwy
$ 15 ar gyfer siarad a thestun diderfyn15 GB am $ 100$ 115 Gweld y Cynllun
ar wefan AT&T
$ 20 ar gyfer siarad a thestun diderfyn12 GB am $ 60$ 80 Gweld y Cynllun
ar wefan Sprint
$ 20 ar gyfer siarad a thestun diderfyn12 GB am $ 80$ 100 Gweld y Cynllun
ar wefan Verizon
$ 50 ar gyfer siarad a thestun diderfyn10 GB am $ 30$ 80 Gweld y Cynllun
ar wefan T-Mobile

A yw Cynllun Data Diderfyn Sprint yn Werth Ei Werth?

Data diderfyn synau da, ond a yw'n werth y pris mewn gwirionedd? Ar gyfer cynlluniau llinell sengl, y rhan fwyaf o'r amser yw'r ateb ddim . Mae cynllun data diderfyn Sprint yn costio $ 70 mwy tâl llinell $ 20 pan fyddwch chi'n prydlesu ffôn, felly rydych chi'n talu cyfanswm o $ 90 / mis am ddata diderfyn. Mae cynllun gyda 12 GB o ddata bob mis ($ 60) ynghyd â'r tâl llinell $ 20 yn ychwanegu hyd at $ 80 / mis yn unig. Dyma fy rheol gyffredinol:Os ydych chi'n defnyddio 12 GB o ddata neu lai y mis, prynwch y cynllun data 12GB (neu lai). Dim ond os ydych chi'n defnyddio mwy na 12 GB o ddata'r mis y mae cynllun data diderfyn Sprint yn werth chweil.

Meddyliau Terfynol Ar Gynlluniau Ffôn Cell Sengl

Rwy'n gobeithio bod hyn yn gymhariaeth ddefnyddiol i chi, yn enwedig os ydych chi'n ystyried cofrestru ar gyfer cynllun ffôn cell sengl. Pam mae cynlluniau llinell sengl yn costio cymaint mwy y llinell na chynlluniau teulu? Nid wyf yn gwybod, ond yn 33 oed, nid oes gen i gywilydd dweud fy mod yn dal i fod ar gynllun teulu fy rhieni, ac mae'n arbed dros $ 50 y mis i mi. Edrychwch ar fy erthygl am y cynlluniau teulu gorau os ydych chi'n meddwl, os yw'ch rhieni eisiau cael y braint o alw chi, efallai nhw Dylai dalu eich bil ffôn symudol. (Nid wyf yn argymell y dull hwn.)

Pob lwc, a chofiwch i Payette Forward,
David P.