Sut I Leihau Disgleirdeb Sgrin Ar Eich iPhone Felly Ni Fydd Yn Trafferthu Eraill ... Fel Eich PlantHow Reduce Screen Brightness Your Iphone It Won T Bother Others Like Your Kids

Mae fy mhlant yn ninjas bach slei. Dim ond pan dwi'n meddwl eu bod nhw'n cysgu, maen nhw'n popio i fyny ar gyfer rownd dau o'r gêm o'r enw GO TO BED. Rwy'n siŵr bod llawer ohonoch wedi chwarae'r gêm hon o'r blaen - mae'n dunelli o hwyl (fy hoff gêm, mewn gwirionedd). Felly weithiau, rwy'n ei chael hi'n angenrheidiol i lleihau disgleirdeb sgrin ar fy iPhone, iPad, neu iPod.Mae yna adegau pan fyddaf yn dweud wrth fy merch am fynd i'r gwely, ac mae hi'n gofyn imi pam fy mod i'n gorfod aros i fyny a defnyddio fy iPhone. Rwy'n dweud wrthi fod yn rhaid i mi aros yn effro i sicrhau ei bod hi'n mynd i gysgu. Mae'n gweithio - weithiau. Mae gen i hefyd ferch fach saith mis oed sy'n hoffi cael ei dal, ac nid wyf am i'm iPhone disglair o ddisglair ei deffro pan fydd yr ystafell yn dywyll.Felly dyma ychydig o awgrymiadau ar sut i wneud hynny lleihau disgleirdeb sgrin ar eich iPhone, iPad, neu iPod. Mae'r awgrymiadau hyn hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer lleoedd lle gallai fod angen i chi wirio'ch ffôn mewn ystafell dywyll fel theatr ffilm, ond lle bydd y sgrin yn eich tynnu sylw fel chwyddwydr. (Peidiwch ag anghofio rhoi eich ffôn yn ddistaw yr achlysuron hyn!)

Pryd bynnag y bydd yn rhaid i mi anfon neges destun at fy ngŵr i ddweud wrtho pa seddi rydyn ni ynddynt tra ei fod yn unol â'r stand consesiynau, rwy'n defnyddio'r dulliau hyn i leihau disgleirdeb fy sgrin. Fel arall, mae fel eich bod chi wedi agor y blwch hud, ac mae'r golau o'r tu mewn yn batio'ch wyneb yn olau, ac nid ydych chi eisiau hynny pan rydych chi'n ceisio rhoi plant i'r gwely neu ddefnyddio'ch ffôn mewn theatr ffilm.Gwrthwynebiadau Denu: Defnyddio Lliwiau Gwrthdro i Fflipio’r Sgript

Lliwiau Gwrthdro yn opsiwn yn Gosodiadau bod rhai pobl yn galw Modd Pelydr-X. Mae'n debyg bod y mwyafrif o bobl yn baglu ar y lleoliad hwn ar ddamwain. Yn y bôn, mae'n newid yr holl liwiau i'w gwrthwynebiadau. Mae du yn dod yn wyn, gwyrdd yn dod yn binc, a glas yn dod yn oren. Os ydych chi'n cyplysu'r gosodiad hwn â gostwng y Disgleirdeb lefel, byddwch yn lleihau disgleirdeb cyffredinol y sgrin ar eich iPhone.

Mae'r gosodiad hwn hefyd yn wych ar gyfer pryd rydych chi am fynd ar-lein neu ddarllen eLyfr. Bydd yn troi'r cefndir yn ddu a'r llythrennau'n wyn, felly mae'n lleihau'r llewyrch sy'n dod oddi ar y sgrin yn sylweddol.iphone 6 plws ennill t t

I droi Lliwiau Gwrthdro ymlaen, ewch i Gosodiadau> Cyffredinol> Hygyrchedd ac yna tapiwch y switsh wrth ymyl Lliwiau Gwrthdro i'w droi ymlaen. Pan fydd y switsh ymlaen, bydd yn wyrdd.

Nesaf, addaswch y Disgleirdeb o'r sgrin ar eich iPhone i helpu i leihau'r llewyrch. Disgleirdeb gellir ei addasu gan ddefnyddio'r Canolfan Reoli gan swiping i fyny o waelod y sgrin. Gellir dod o hyd iddo hefyd trwy fynd i Gosodiadau> Arddangos a Disgleirdeb. Gallwch chi addasu'r gosodiad hwn trwy lithro'r botwm i'r lefel ddisgleirdeb a ddymunir.

Graddlwyd: Gweld y Byd Mewn 50 Cysgod Llwyd

Er bod y gosodiad hwn yn fwyaf tebygol wedi'i fwriadu ar gyfer y rhai sy'n lliw-ddall, mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer lleihau'r llewyrch lliw sy'n dod oddi ar eich sgrin. Gallwch ddod o hyd i'r gosodiad hwn trwy fynd i Gosodiadau> Cyffredinol> Hygyrchedd, yna toglwch y switsh wrth ymyl Greyscale i fod yn wyrdd.

Os ydych chi'n cwpl Graddlwyd efo'r Disgleirdeb lefel ar eich iPhone i ostwng allbwn golau, mae wir yn rhoi lliw unffurf i'r sgrin. Mae'r gosodiad hwn yn wych ar gyfer gemau ac apiau fflach, lle mae'r Lliwiau Gwrthdro gall gosod fod yn tynnu sylw mawr o hyd. Tra Lliwiau Gwrthdro sydd orau ar gyfer darllen neu negeseuon, Graddlwyd yn wych ar gyfer graffeg i helpu i leihau'r disgleirdeb ar eich iPhone.

Thema Auto-Nos Mewn iBooks: Creadur Y Nos

Rwyf bob amser yn cael y gosodiad hwn ymlaen yn fy iBooks. Mae'r Thema Auto-Nos fflipio lliwiau'r tudalennau a'r llythrennau yn yr ap a bob amser yn gosod yr ap i fod yn fwy darllenadwy i'w ddefnyddio gyda'r nos. Nid yw'n rhoi llewyrch anferth, garw wrth ddarllen gyda'r nos, felly mae'n haws ar eich llygaid a hefyd yn llai annifyr i eraill. Er bod y gosodiad hwn wedi'i gynllunio i'w ddefnyddio gyda'r nos, rwy'n ei gadw ymlaen trwy'r amser, gan fy mod yn ei chael hi'n haws darllen gydag ef.

Mae'r gosodiad hwn i'w gael yn y iBooks ap ei hun, sy'n cael ei agor trwy dapio ar y I I symbol ar ochr dde uchaf y sgrin. Mae hyn yn agor yr opsiynau ffont ar gyfer iBooks, gan gynnwys maint, ffontiau, a lliw y sgrin a geiriau. Mae gosodiad tebyg mewn apiau eraill, fel Kindle , lle nad yw wedi ei alw Thema Nos , ond yn syml Dewiswch Ddu ar gyfer y Sgrin . Mae'r gosodiad hwn yn wych i ddarllenwyr oherwydd ei fod yn effeithio ar yr apiau eLyfr yn unig ac nid ar yr iPhone cyfan.

Shift Nos: Gweithio'r 3ydd Sifft

Shifft nos yn wych ar gyfer lleihau disgleirdeb oherwydd ei fod yn lleihau'r golau glas sy'n dod o sgrin yr iPhone. Dywed gwyddonwyr fod y golau glas sy'n deillio o'n dyfeisiau mewn gwirionedd ar y sbectrwm golau sy'n dweud wrth ein hymennydd i aros yn effro, sy'n golygu bod darllen yn hwyr y nos yn brifo ein hamserlenni cysgu.

Shifft nos yn addasu'r sbectrwm lliw i fwy o oren melyn, felly mae'n llai llym ar eich llygaid mewn ystafell dywyll. Unwaith eto, os byddwch hefyd yn addasu'r Disgleirdeb o'r sgrin wrth ddefnyddio'r modd hwn, bydd yn gwneud eich dyfais yn llai annifyr i eraill, a gobeithio y bydd yn llai o alwad deffro, sy'n helpu pawb i gysgu'n well.

Mae'r shifft hon yn gynnil iawn yn lefel safonol y modd, ond gallwch chi wneud y sgrin hyd yn oed yn fwy oren a chynyddu'r gwahaniaeth yn y shifft. Mae gan y modd hwn cyflym Ymlaen / i ffwrdd botwm yn y Rheoli Canolfan , ond mae ganddo fwy o opsiynau yn Gosodiadau> Arddangos a Disgleirdeb> Newid Nos. Yma gallwch ei osod iddo Wedi'i drefnu , felly mae'n cychwyn yn awtomatig ar amser penodol. Hyd yn oed os byddwch chi'n ei droi ymlaen â llaw, bydd yn diffodd yn awtomatig am 7:00 a.m. Mae'r sgrin ddewislen hon hefyd lle rydych chi'n addasu cynhesrwydd y newid tôn i weddu i'ch chwaeth.

iOS 10 Sneak Peek: Lleoliad Newydd! Llety Arddangos
A Bar Rheoli ar gyfer Lleihau Pwynt Gwyn

Yn y Hygyrchedd bwydlen, mae yna opsiwn newydd o'r enw Llety Arddangos. Yn yr un man lle byddwch chi'n dod o hyd Gwrthdroi Lliwiau a Graddlwyd mewn Hidlau Lliw , byddwch hefyd yn dod o hyd i far llithrydd addasiad newydd ar gyfer Lleihau Pwynt Gwyn. Ar hyn o bryd i mewn iOS 9 , y lleoliad ar gyfer Lleihau Pwynt Gwyn i'w gael yn y Hygyrchedd bwydlen o dan Cynyddu Cyferbyniad, ond nid yw ei addasu yn gwneud llawer o wahaniaeth.

Lleihau Pwynt Gwyn wedi ei symud i'r ddewislen newydd hon o dan Llety Arddangos yn iOS 10 ac mae ganddo far llithrydd newydd sy'n gwneud gwahaniaeth enfawr yn disgleirdeb y sgrin . Os symudwch y llithrydd yr holl ffordd i 100%, mae'n gwneud eich sgrin yn hynod dywyll, yn enwedig os ydych chi'n tywyllu'r Disgleirdeb o'r sgrin. Gweler y gwahaniaeth yma:

Gall y gosodiad hwn wneud eich sgrin bron yn hollol ddu, felly ni fydd yn rhoi prin lacharedd ysgafn i ffwrdd - y tric perffaith ar gyfer defnyddio'ch ffôn mewn theatr dywyll. Peidiwch â bod yn ofalus i beidio â'i wneud mor dywyll fel na allwch weld yr eiconau!

Byddwch yn rhydd yn y nos

Rwy'n defnyddio'r holl ddulliau hyn mewn gwahanol sefyllfaoedd i ddefnyddio fy iPhone gyda'r nos, yn bennaf i beidio ag aflonyddu ar fy mhlant pan fydd angen iddynt fynd i gysgu. Rwy'n dal i gael fy merch fabanod yn cysgu yn yr ystafell gyda mi, ac weithiau pan fyddwn yn teithio, mae'n rhaid i ni rannu ystafell westy, felly mae'r dulliau hyn yn fy helpu i beidio â thrafferthu fy nheulu pan fydd angen i mi ddarllen yn hwyr y nos.

Wnes i erioed ddefnyddio ap iBooks ar gyfer darllen nes i mi ddod o hyd i'r gosodiadau hyn oherwydd bod y golau'n llym ac yn trafferthu eraill, ac ni chefais deimlad mor braf wrth ddarllen ar fy iPhone. Darllenais lawer mwy ar eLyfrau nawr fy mod yn gallu addasu'r golau, a gall fy iPhone gario llawer mwy o lyfrau nag y gall fy mag!

Defnyddiwch y gosodiadau hyn ar gyfer darllen yn hwyr y nos i gynnwys eich calon neu ar gyfer bod yn ninja iPhone yn y theatr, ac nid neb fydd y doethaf!