Sut Ydw i'n Defnyddio'r Flashlight Ar Fy iPhone?

How Do I Use Flashlight My Iphone

Rydych chi'n heicio gyda'ch ffrindiau ac mae'n tywyllu. Os mai dim ond flashlight oedd gennych chi - ond arhoswch, fe wnewch chi! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro sut i ddefnyddio'r flashlight ar eich iPhone a dywedwch wrthych sut i osgoi'r camgymeriad mwyaf cyffredin mae pobl yn gwneud pan fyddant yn defnyddio flashlight eu iPhone.

Beth ddigwyddodd i'm app fflachlyd?

Cofiwch pryd roedd yr App Store yn arfer bod llenwi gydag apiau flashlight?beth yw pwrpas gelmicin betamethasone clotrimazole gentamicin

Roedd apiau Flashlight yn hawdd i ddatblygwyr meddalwedd amatur eu gwneud oherwydd mai dim ond un peth a wnaethant: Fe wnaethant droi ar y LED (y golau bach) y mae eich iPhone yn ei ddefnyddio fel fflach pan fyddwch chi'n tynnu llun.Roedd apiau Flashlight yn fygi oherwydd nad oeddent wedi'u rhaglennu gan weithwyr proffesiynol. Fe'u llanwyd â hysbysebion ac fe'u cynlluniwyd fel arfer i wneud y datblygwr yn gyflym.Ychydig flynyddoedd yn ôl, penderfynodd Apple fod digon yn ddigonol. Fe wnaethant dynnu pob ap flashlight o’r App Store ac adeiladu flashlight yn uniongyrchol i mewn i iOS, system weithredu’r iPhone. (Ers hynny, maen nhw wedi caniatáu apiau gyda nodweddion ychwanegol yn ôl i'r App Store).

cais am gerdyn euraidd

Sylweddolodd Apple fod angen i’r flashlight fod yn hawdd ei gyrchu ar unrhyw adeg, felly fe wnaethant ei ychwanegu at eich iPhone Canolfan Reoli.Beth yw Canolfan Reoli A Sut Ydw i'n Troi Flashlight Fy iPhone?

Mae'r Ganolfan Reoli wedi'i chynllunio i roi mynediad hawdd i chi i nodweddion pwysig ar eich iPhone. Gallwch agor y Ganolfan Reoli o unrhyw sgrin cyhyd â bod eich iPhone yn effro - does dim angen i chi nodi'ch cod pas hyd yn oed.

I agor y Ganolfan Reoli, defnyddiwch eich bys i godi o waelod y sgrin. Os oes gennych iPhone X neu fwy newydd, agorwch y Ganolfan Reoli trwy droi i lawr o gornel dde uchaf y sgrin.

Bydd blwch gyda sawl eicon a llithrydd yn ymddangos. Edrychwch yng nghornel chwith isaf y Ganolfan Reoli a byddwch yn gweld eicon flashlight bach. Tapiwch yr eicon flashlight i droi eich flashlight ymlaen neu i ffwrdd.

eicon batri iphone yn felyn

Addasu Disgleirdeb Flashlight Eich iPhone

Os yw'ch iPhone yn rhedeg iOS 11 neu'n fwy newydd, gallwch chi addasu disgleirdeb y flashlight â llaw i'w wneud yn dywyllach neu'n ysgafnach. Edrychwch ar ein herthygl arall i ddysgu sut!

Camgymeriad Cyffredin: A yw hynny'n Olau Yn Eich Poced, Neu…

Pan fyddwch chi'n tapio'r botwm pŵer i roi eich iPhone i gysgu, mae'r flashlight yn diffodd, dde? Anghywir.

Mae pobl yn cerdded o gwmpas gyda phocedi wedi'u goleuo oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod bod yn rhaid iddyn nhw fynd yn ôl i'r Ganolfan Reoli a diffodd eu flashlight ar ôl iddyn nhw orffen ei ddefnyddio. Dim ond pan fyddwch chi'n pweru eich iPhone neu pan fydd yn rhedeg allan o fatri y mae flashlight yr iPhone yn troi ei hun i ffwrdd.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda bywyd batri gwael, fy erthygl am sut i arbed bywyd batri iPhone Mae ganddo rai awgrymiadau gwych a fydd yn eich helpu chi.

Ei lapio i fyny

Yn yr erthygl hon, fe wnaethoch chi ddysgu sut i droi flashlight eich iPhone ymlaen neu i ffwrdd gan ddefnyddio Control Center. P'un a yw'n argyfwng go iawn neu fod y bwyty'n rhy dywyll i ddarllen y fwydlen, gall y flashlight ar eich iPhone achub bywyd.

ipad yn dweud cyfrinair anghywir ar gyfer wifi

Rwyf wrth fy modd yn clywed eich hoff ffyrdd o ddefnyddio flashlight eich iPhone yn yr adran sylwadau isod. Mae rhai pobl yn mynd yn greadigol iawn!