Sut Ydw i'n Trefnu Apiau iPhone Yn nhrefn yr wyddor? Yr Atgyweiriad Cyflym!

How Do I Organize Iphone Apps Alphabetical Order

Mae'r sgrin Cartref ar eich iPhone yn flêr ac yn anhrefnus ac rydych chi'n barod i'w glanhau. Fodd bynnag, nid ydych chi am dreulio'r diwrnod yn llusgo apiau o gwmpas y sgrin Cartref yn ddiflas. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i drefnu apiau iPhone yn nhrefn yr wyddor yn gyflym gan ddefnyddio Ailosod Cynllun Sgrin Cartref !

Beth Yw Ailosod Cynllun Sgrin Cartref Ar iPhone?

Ailosod Cynllun Sgrin Cartref yn ailosod sgrin Cartref eich iPhone i'w gynllun diofyn ffatri. Bydd yr apiau iPhone adeiledig yn cael eu trefnu'n union fel yr oeddent pan wnaethoch chi droi eich iPhone gyntaf a bydd unrhyw apiau rydych chi wedi'u lawrlwytho o'r App Store yn cael eu rhoi yn nhrefn yr wyddor.Ymwadiad Cyflym Am Y Dull Hwn

Cyn i mi eich tywys trwy sut i drefnu eich apiau iPhone yn nhrefn yr wyddor, mae'n bwysig eich bod chi'n gwybod y byddwch chi'n colli pob un o'ch ffolderau ap trwy ddilyn y dull isod. Felly, os nad ydych chi eisiau colli'r ffolderau unigryw rydych chi wedi'u creu ar gyfer eich apiau, bydd yn rhaid i chi drefnu eich apiau iPhone yn nhrefn yr wyddor â llaw.nid yw ipad yn troi ymlaen

Yn ail, mae'r Ni ddylid trefnu apiau iPhone adeiledig fel Safari, Notes, a Calculator yn nhrefn yr wyddor . Bydd y dull hwn ond yn wyddor apiau rydych chi wedi'u lawrlwytho o'r App Store.Sut I Drefnu Apiau iPhone Yn nhrefn yr wyddor

Yn gyntaf, agorwch y Ap gosodiadau ar eich iPhone a tap cyffredinol . Yna tap Ailosod -> Ailosod Cynllun Sgrin Cartref .

Pan fyddwch yn cau allan o'r app Gosodiadau, fe welwch fod eich apiau wedi'u trefnu'n wyddor!sut mae ailosod negesydd

Mor Hawdd ag ABC

Mae'ch apiau bellach wedi'u trefnu'n wyddor ar eich iPhone a bydd gennych amser haws yn dod o hyd i'r rhai rydych chi am eu defnyddio. Rhannwch yr erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch teulu a'ch ffrindiau sut i drefnu apiau iPhone yn nhrefn yr wyddor hefyd!