Larwm IPhone ddim yn gweithio? Dyma pam a'r ateb!La Alarma De Iphone No Funciona

Nid yw cloc larwm eich iPhone yn gweithio ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych wedi colli cyfarfodydd ac apwyntiadau pwysig oherwydd y broblem hon! Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam nad yw larwm eich iPhone yn gweithio a byddaf yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Cynyddu'r Gyfrol Ringer

Cyfaint ringer eich iPhone yw'r hyn sy'n rheoli pa mor uchel y bydd eich larymau yn swnio. Po uchaf yw cyfaint y ringer, po uchaf y bydd y larwm yn swnio.I gynyddu cyfaint y tôn ffôn ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a thapio Swnio . Y llithrydd isod Cloch a Hysbysiadau rheoli cyfaint y ringer ar eich iPhone. Po bellaf y byddwch chi'n symud y llithrydd i'r dde, po uchaf fydd maint y ringer.

ap pandora ddim yn gweithio ar iphoneGosod sain larwm

Pan fyddwch chi'n creu larwm ar eich iPhone, mae gennych yr opsiwn i osod tôn ffôn benodol ar gyfer y larwm hwnnw. Bydd unrhyw gysgod yn gweithio'n iawn!

Fodd bynnag, os dewiswch Dim Fel y sain sy'n cael ei chwarae pan fydd y larwm yn diffodd, ni fydd eich iPhone yn gwneud unrhyw sŵn. Os nad yw larwm eich iPhone yn gweithio, efallai bod eich larwm wedi'i osod i Dim.

Yn agor Cloc a tapio'r tab Larwm ar waelod y sgrin. Yna tap Golygu yn y gornel chwith uchaf a tapio'r larwm nad yw'n gweithio.Sicrhewch hynny Dim ddim yn cael ei ddewis fel Sain. Ydw Dim yn cael ei ddewis, cyffwrdd Sain a dewis sain o'r rhestr. Bydd marc gwirio bach yn ymddangos wrth ymyl y sain a ddewisoch. Pan fyddwch chi'n fodlon â'r naws rydych chi wedi'i dewis, cyffyrddwch Cadwch yng nghornel dde uchaf y sgrin.

Sut i snooze larwm iPhone

Gallwch chi dynnu larwm ar eich iPhone trwy agor Cloc a thapio Golygu . Cyffyrddwch â'r larwm rydych chi am ei olygu ac yna toglwch y switsh wrth ei ymyl Gohirio opsiwn .

Pan fydd y nodwedd Snooze ymlaen, fe welwch opsiwn i snooze y larwm cyn gynted ag y bydd yn swnio. Gallwch chi tapio'r botwm Snooze ar sgrin gartref eich iPhone neu wasgu'r botwm Cyfrol i Lawr i dynnu'r larwm.

id galwr wedi'i rwystro ar iphone

Diweddarwch eich iPhone

Mae diweddaru eich iPhone yn ffordd wych o drwsio chwilod meddalwedd bach. Mae Apple yn rhyddhau diweddariadau i drwsio mân faterion a chyflwyno nodweddion iPhone newydd.

Agor Gosodiadau a thapio Cyffredinol> Diweddariad meddalwedd . Gwasg Dadlwythwch a gosod os oes diweddariad meddalwedd ar gael. Os nad oes diweddariad iOS ar gael, ewch ymlaen i'r cam nesaf!

Ailosod pob gosodiad

Mae'n bosibl bod problem feddalwedd ddwfn yn atal eich iPhone rhag gwneud sain pan fydd larwm yn cael ei sbarduno. Gall fod yn anodd olrhain rhai materion meddalwedd, felly gadewch i ni ailosod popeth .

Pan fyddwch chi'n ailosod yr holl leoliadau, mae popeth sy'n cael ei bennu yn yr app Gosodiadau yn cael ei adfer i ddiffygion ffatri. Bydd yn rhaid i chi baru'ch dyfeisiau Bluetooth â'ch iPhone eto ac ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi.

I ailosod y gosodiadau ar eich iPhone, agorwch Gosodiadau a chyffwrdd Cyffredinol> Ailosod> Ailosod Gosodiadau. Cyffwrdd helo i gadarnhau'r ailosodiad. Bydd eich iPhone yn cau i lawr, yn ailgychwyn, ac yn troi ymlaen eto pan fydd yr ailgychwyn wedi'i gwblhau.

pam mae fy iphone 6s yn marw mor gyflym

Rhowch eich iPhone yn y modd DFU

Y cam olaf y gallwch ei gymryd cyn diystyru problem meddalwedd gan mai adfer y DFU yw achos y broblem hon. Adferiad DFU yw'r math dyfnaf o adfer iPhone. Mae pob llinell o god yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho eto, gan adfer eich iPhone i ddiffygion ffatri.

Rwy'n argymell arbed copi wrth gefn o'ch iPhone felly ni fyddwch yn colli unrhyw ran o'ch data neu wybodaeth a arbedwyd. Edrychwch ar ein canllaw cam wrth gam pan fyddwch chi'n barod i wneud hynny rhowch eich iPhone yn y modd DFU !

Opsiynau atgyweirio

Os nad yw ei larymau yn gweithio ar eich iPhone o hyd, efallai eich bod yn profi problem caledwedd. Gallai fod problem gyda'r siaradwyr os nad yw'ch iPhone yn gwneud unrhyw sain.

iphone 5s wedi'i rewi ar logo afal

Rwy'n argymell Penodiad Atodlen yn eich Apple Store lleol fel y gall technegydd Apple edrych ar eich iPhone. Os ydych chi'n eithaf sicr bod eich siaradwr iPhone wedi torri, rydym hefyd yn argymell Pwls , cwmni atgyweirio ar alw.

Argymhelliad yr orsaf docio gyda chloc larwm ar gyfer iPhone

Gall gorsaf docio cloc larwm iPhone eich helpu i gael cychwyn da i'ch diwrnod, bob dydd. Gellir cysylltu rhai clociau larwm yn uniongyrchol â'ch iPhone, felly gallwch chi wefru'ch iPhone dros nos a deffro i'ch hoff gerddoriaeth bob bore. Rydym yn argymell y Cloc larwm iHome iPL23 , sy'n cynnwys cysylltydd Mellt ar gyfer eich iPhone, porthladd USB ar gyfer dyfais arall, radio FM, ac arddangosfa cloc digidol.

Bip, Bip, Bip!

Mae cloc larwm eich iPhone yn gweithio eto ac ni fyddwch yn cwympo i gysgu eto. Nawr yn gwybod yn union beth i'w wneud y tro nesaf na fydd larwm eich iPhone yn gweithio! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, mae croeso i chi eu gadael yn yr adran sylwadau isod.

Diolch,
David L.