Beth Yw Cerdyn SIM a pham mae angen un arnaf? Dyma’r Gwirionedd!

What Is Sim Card Why Do I Need One

Cerdyn SIM (Modiwl Hunaniaeth Tanysgrifiwr) yw un o rannau pwysicaf eich ffôn. Hebddo, ni fyddai'ch ffôn yn gallu cysylltu â rhwydwaith cellog eich cludwr diwifr. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth yw cerdyn SIM, dangoswch i chi sut i ddod o hyd i gerdyn SIM eich ffôn, a'ch helpu i dynnu'r cerdyn SIM o'ch ffôn !

Beth Yw Cerdyn SIM?

Mae cerdyn SIM yn gyfrifol am storio llawer o ddata sy'n helpu'ch cludwr diwifr i wahaniaethu'ch ffôn oddi wrth ffonau a dyfeisiau eraill ar ei rwydwaith. Mae allweddi awdurdodi eich ffôn yn cael eu storio ar y cerdyn SIM fel bod gan eich ffôn fynediad at y gwasanaethau data, tecstio a galw y mae eich cynllun ffôn symudol yn rhoi hawl i chi eu cael. Mae eich rhif ffôn hefyd yn cael ei storio ar y cerdyn SIM.Yn y bôn, y cerdyn SIM yw'r hyn sy'n caniatáu i'ch ffôn wneud mynediad a gweithredu ar rwydwaith eich cludwr diwifr .Ble mae Cerdyn SIM Fy Ffôn wedi'i Leoli?

Mae lleoliad y cerdyn SIM yn dibynnu ar ba ffôn sydd gennych. Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r cerdyn SIM wedi'i leoli mewn hambwrdd ar un ymyl o'r ffôn.Ar y mwyafrif o iPhones, mae'r cerdyn SIM wedi'i leoli mewn hambwrdd bach ar ymyl dde'r ffôn. Ar y Samsung Galaxy S9, mae'r hambwrdd cerdyn SIM wedi'i leoli ar hyd ymyl uchaf y ffôn. Os na allwch ddod o hyd i'r hambwrdd cerdyn SIM ar un o ymylon eich ffôn, bydd chwiliad cyflym gan Google yn eich helpu i ddod o hyd iddo!

Pam fod gan ffonau gardiau SIM?

Nid cysylltu eich ffôn â rhwydwaith eich cludwr diwifr yw'r unig reswm pam mae gan ffonau gardiau SIM o hyd. Mae cardiau SIM yn ei gwneud hi'n anhygoel o hawdd trosglwyddo'ch rhif ffôn o un ffôn i'r llall.

Felly, os ydych chi'n rhan o raglen uwchraddio, mae'n hawdd iawn i chi roi'r cerdyn SIM allan o'ch hen ffôn a'i fewnosod yn yr un newydd!Sut Ydw i'n Tynnu Cerdyn SIM?

I dynnu'r cerdyn SIM o'ch ffôn, mae'n rhaid i chi agor yr hambwrdd cerdyn SIM. Gall yr hambwrdd hwn fod yn anodd ei agor oherwydd ei fod mor fach. Os ymwelwch â'r Apple Store neu siop adwerthu cludwr, fe welwch nhw yn agor yr hambwrdd cerdyn SIM gan ddefnyddio ffansi Offeryn ejector cerdyn SIM .

Fodd bynnag, nid oes gan y mwyafrif o bobl offer ejector cerdyn SIM yn gorwedd o amgylch y tŷ. Yn lle hynny, gallwch agor yr hambwrdd cerdyn SIM gan ddefnyddio paperclip sydd wedi'i sythu allan. Edrychwch ar ein fideo YouTube os oes angen help arnoch chi dileu cerdyn SIM eich ffôn !

Trwsio Materion Cerdyn SIM Cyffredin Ar Eich iPhone

Mae cardiau SIM yn wych, ond nid ydyn nhw bob amser yn gweithio'n iawn. Mae gennym rai erthyglau gwych a fydd yn eich helpu i ddatrys problemau cyffredin gyda cherdyn SIM eich iPhone.

Cardiau SIM Wedi'u Gwneud yn SIMple

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi clirio unrhyw ddryswch a oedd gennych ynglŷn â chardiau SIM. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill yr hoffech i ni eu hateb, mae croeso i chi adael sylw i lawr isod.

Diolch am ddarllen,
David L.