Pam mae galwadau i'm iPhone yn cael eu hanfon at beiriant ateb? Dyma'r ateb!Por Qu Las Llamadas Mi Iphone Son Enviadas Al Buz N De Voz

Mae eich ffrindiau'n ceisio'ch ffonio chi, ond ni allant gyfathrebu. Mae eu iPhones yn canu pan y maen nhw'n galw, beth am eich un chi? Yn yr erthygl hon, egluraf ichi pam mae galwadau i'ch iPhone yn mynd yn uniongyrchol i Voicemail Y. sut i ddatrys y broblem am byth .Pam, pan fydd rhywun yn galw fy iPhone, bod y galwadau'n mynd yn uniongyrchol at Voicemail?

Mae galwadau i'ch iPhone yn mynd yn uniongyrchol i Voicemail oherwydd nad oes gan eich iPhone wasanaeth, Peidiwch â Tharfu arno, neu mae diweddariad Gosodiadau Cludwr ar gael. Byddwn yn eich helpu i nodi a thrwsio'r broblem wirioneddol isod.Y 7 rheswm pam mae galwadau'n cael eu hailgyfeirio i Voicemail ar iPhone

Mae yna dri phrif reswm pam mae iPhones yn dargyfeirio galwadau ac yn mynd â nhw'n uniongyrchol at Voicemail, ac mae bron pawb eisoes yn gwybod yr un cyntaf. Rwy'n barod i betio bod eich galwadau'n cael eu hanfon yn uniongyrchol at Voicemail am reswm # 2 neu # 3.

mae galwadau'n mynd yn syth at beiriant ateb

Dim gwasanaeth / modd Awyren

Pan fydd eich iPhone yn rhy bell i ffwrdd i gysylltu â thyrau ffôn symudol, neu pan fydd wedi'i ddatgysylltu o'r byd y tu allan gyda Modd Awyren, mae pob galwad yn cael ei dargyfeirio'n uniongyrchol i Voicemail oherwydd nad yw'ch iPhone wedi'i gysylltu â'r rhwydwaith cellog.Peidiwch ag aflonyddu

Pan fydd eich iPhone wedi'i gloi (mae'r sgrin i ffwrdd), Peidiwch â Tharfu ar bob galwad sy'n dod i mewn, hysbysiadau neges destun, a rhybuddion ar eich iPhone. Yn wahanol i'r modd tawel, mae Do Not Disturb yn anfon galwadau sy'n dod i mewn yn uniongyrchol i Voicemail.Sut ydw i'n gwybod a yw'r swyddogaeth 'Peidiwch ag aflonyddu' yn cael ei actifadu?

Edrychwch yng nghornel dde uchaf eich iPhone, ychydig i'r chwith o eicon y batri. Os ydych chi'n gweld lleuad cilgant, mae'n golygu bod Peidiwch â Tharfu ymlaen.

Sut mae diffodd y swyddogaeth 'Peidiwch ag aflonyddu'?

Y ffordd gyflymaf i analluogi Peidiwch â Tharfu yw yn y Ganolfan Reoli. I agor y Ganolfan Reoli, defnyddiwch eich bys i godi o waelod sgrin eich iPhone. Dewch o hyd i eicon y lleuad cilgant a'i dapio â'ch bys i ddadactifadu Peidiwch â Tharfu.

Gallwch hefyd ddiffodd modd Peidiwch â Tharfu yn yr app Gosodiadau trwy fynd i Gosodiadau> Peidiwch ag aflonyddu . Tap y switsh i'r dde o Peidiwch ag aflonyddu i ddadactifadu Peidiwch â Tharfu.

Sut wnaethoch chi droi ymlaen Peidiwch â Tharfu yn y lle cyntaf?

Agorwch yr app Gosodiadau a chyffwrdd Peidiwch ag aflonyddu . A yw'r opsiwn wedi'i raglennu wedi'i actifadu? Os felly, bydd eich iPhone yn troi Peidiwch â Tharfu ymlaen ac i ffwrdd yn awtomatig pan ewch i gysgu.

Peidiwch ag aflonyddu wrth yrru

Gall nodwedd newydd a gyflwynwyd gydag iOS 11 o'r enw Peidiwch â Tharfu Tra Gyrru droi ymlaen yn awtomatig pan fydd eich iPhone yn canfod eich bod yn gyrru car.

ni fydd y ffôn yn cysylltu ag itunes

I ddadactifadu Peidiwch ag aflonyddu wrth yrru, yn gyntaf rhaid i chi ychwanegu'r nodwedd 'Peidiwch ag aflonyddu wrth yrru' i'r Canolfan Reoli trwy fynd i Gosodiadau> Canolfan Reoli> Addasu Rheolaethau a chyffwrdd â'r arwydd gwyrdd a mwy ar ochr chwith Peidiwch â Tharfu wrth Yrru.

pam na fydd fy nhâl iphone 6

Yna swipe i fyny o waelod y sgrin i agor y Ganolfan Reoli a tapio'r eicon Peidiwch ag aflonyddu wrth yrru .

Cyhoeddi galwadau

Mae rhai darllenwyr wedi adrodd am ateb newydd a ymddangosodd mewn fersiwn ddiweddar o iOS: Newid y gosodiadau cyhoeddiadau galwadau i bob amser. Mewngofnodi i Gosodiadau> Ffôn> Cyhoeddi galwadau , cyffwrdd Am byth a rhoi cynnig arni.

Gwiriwch am ddiweddariad i'ch gosodiadau cludwr

Os yw'ch galwadau'n mynd yn uniongyrchol i Voicemail, efallai y bydd angen i chi ddiweddaru'r gosodiadau cludwr ar eich iPhone. Gosodiadau'r darparwr yw'r hyn sy'n caniatáu i'ch iPhone gysylltu â rhwydwaith diwifr eich darparwr.

Os yw gosodiadau cludwr eich iPhone wedi dyddio, efallai y cewch drafferth cysylltu â rhwydwaith eich cludwr, a allai beri i alwadau sy'n dod i mewn fynd yn uniongyrchol i'ch Post Llais.

I chwilio diweddariad o'r gosodiadau cludwr , agorwch yr ap Gosodiadau a chyffwrdd Cyffredinol> Gwybodaeth . Os oes diweddariad i'r gosodiadau cludwr ar gael, bydd rhybudd yn ymddangos ar sgrin eich iPhone yn dweud “ Diweddariad cyfluniad cludwr '. Os yw'r rhybudd hwn yn ymddangos ar eich iPhone, tapiwch I ddiweddaru .

Diffoddwch y swyddogaeth fud ar gyfer galwadau anhysbys

Tawelwch rhifau anhysbys yn anfon galwadau ffôn o rifau anhysbys yn uniongyrchol i Voicemail. Bydd y galwadau yn cael eu harddangos yn y tab Yn ddiweddar dros y ffôn hyd yn oed os cânt eu dargyfeirio'n uniongyrchol i beiriant ateb.

iphone 8 yn sownd ar sgrin llwytho

Agor Gosodiadau a thapio Ffôn. Diffoddwch y switsh wrth ymyl Mute num. anhysbys i analluogi'r gosodiad hwn.

Cysylltwch â'ch darparwr

Mae posibilrwydd y bydd angen i chi gysylltu â'ch gweithredwr ffôn symudol i fynd i'r afael â'r broblem gyda'r gwasanaeth ar gyfer galwadau a gollwyd neu a ddargyfeiriwyd. Os bydd problem reolaidd yn digwydd nad yw'n cael ei datrys gan unrhyw un o'r camau datrys problemau yn yr erthygl hon, efallai y bydd angen i chi gysylltu â'ch darparwr i weld a oes problem gyda'ch llinell neu a oes angen uwchraddio twr.

Rhifau cyswllt cymorth cludwr diwifr

  • Verizon: 1-800-922-0204
  • Sbrint: 1-888-211-4727
  • AT&T: 1-800-331-0500
  • T-Symudol: 1-877-746-0909

Amser i newid cludwr diwifr?

Os ydych chi wedi cael llond bol ar y problemau cyson gyda'ch darparwr gwasanaeth diwifr, efallai y byddwch chi'n ystyried newid darparwyr. Yn aml byddwch chi'n arbed llawer o arian pan fyddwch chi'n gwneud! Gwiriwch y Offeryn UpPhone i gymharu cynlluniau gwasanaeth ffôn symudol gan bob darparwr gwasanaeth diwifr yn yr Unol Daleithiau.

Rydych chi'n ôl ar y rhwyd

Mae eich iPhone yn canu eto ac nid yw'ch galwadau'n mynd yn uniongyrchol at Voicemail. Mae Peidiwch â tharfu yn nodwedd sy'n dod i mewn 'n hylaw pan fyddwch chi'n cysgu, ond gall achosi cur pen difrifol os nad ydych chi'n gwybod sut i'w ddefnyddio. Arbedwch gur pen tebyg i'ch ffrindiau a'ch teulu trwy rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gallant hefyd ddysgu pam mae'ch iPhone yn anfon galwadau yn uniongyrchol at Voicemail!

Diolch am ddarllen, a chofiwch ddychwelyd y ffafr,
David P.