Sut I Chwyddo Mewn Ar iPhone: Y Tiwtorial Cyflym!

How Zoom Iphone

Rydych chi ar eich iPhone ac rydych chi'n cael anhawster darllen rhywbeth ar y sgrin. Weithiau gall fod yn anodd gweld rhywbeth ar eich iPhone oherwydd bod ei arddangosfa gymaint yn llai na chyfrifiadur eich cyfrifiadur. Yn yr erthygl hon, byddaf yn dangos i chi sut i chwyddo i mewn ar eich iPhone gan ddefnyddio gosodiad Hygyrchedd ac ystum dau fys !

Sut I Troi Chwyddo Yn Yr App Gosodiadau

Un o'r ffyrdd hawsaf o chwyddo i mewn ar eich iPhone yw trwy ddefnyddio'r gosodiad Zoom Accessibility. I droi hyn ymlaen, agorwch yr app Gosodiadau a thapio Hygyrchedd -> Chwyddo . Tapiwch y switsh wrth ymyl Zoom ar frig y sgrin i droi Zoom ymlaen.

I ddefnyddio Zoom i gael golwg agosach ar rywbeth ar y sgrin, tap dwbl y sgrin gan ddefnyddio tri bys . Gallwch hefyd lusgo gyda thri bys i chwyddo i mewn ar ran wahanol o'r sgrin. Ar ôl i chi orffen chwyddo, tapiwch dwbl ar y sgrin gyda thri bys eto.Ystumiau Chwyddo iPhone

Os nad ydych chi am ddefnyddio'r teclyn Zoom Accessibility, mae ffordd haws o chwyddo'r sgrin - gallwch chi chwyddo i mewn ar eich iPhone gan ddefnyddio ystum bys syml!

I chwyddo i mewn ar dudalen we neu ddelwedd, rhowch ddau fys ar y sgrin ger ei gilydd a'u taenu ar wahân. Po bellaf y byddwch chi'n lledaenu'ch bysedd ar wahân, yr agosaf y byddwch chi'n chwyddo i mewn.pan fydd eich iphone yn mynd yn ddu

I chwyddo allan, gwnewch yr ystum gyferbyn - esgus eich bod yn pinsio'r sgrin. Ar ôl “pinsio” y sgrin, y dudalen we neu'r ddelwedd fydd ei maint gwreiddiol.

Os aiff rhywbeth o'i le ar hyd y ffordd, edrychwch ar ein herthygl os yw eich Chwyddodd iPhone i mewn a pheidio â chwyddo allan . Gall yr ystumiau hyn gymryd ychydig o amser i'w meistroli, felly cadwch ato a pheidiwch â digalonni!

Nid yw Ystum Zoom yn Gweithio! Dyma Pam.

Mae yna rai apiau lle na allwch chi ddefnyddio'r ystumiau chwyddo. Er enghraifft, ni fyddwch yn gallu defnyddio ystumiau chwyddo yn yr app Gosodiadau neu Negeseuon. Mae'r ystumiau'n wych ar gyfer delweddau neu dudalennau gwe, ond os ydych chi am chwyddo ar yr app Gosodiadau, Negeseuon neu Nodiadau, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio'r teclyn chwyddo Hygyrchedd.

Chwyddo Chwyddo!

Rydych nawr yn gwybod sut i chwyddo i mewn ar eich iPhone fel y gallwch edrych yn agosach ar dudalennau gwe neu ddelweddau. Rwy'n eich annog i rannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddysgu'ch ffrindiau a'ch teulu am y tric defnyddiol hwn! Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch sylw i mi isod.