Beth Yw Galw Fideo? Sut I Wneud Galwadau Fideo Ar iPhone, Android, a Mwy!What Is Video Calling

Os ydych chi'n byw ymhell i ffwrdd o'r teulu, gall cadw mewn cysylltiad fod yn anodd. Efallai bod gennych wyrion neu berthnasau eraill nad ydych yn eu gweld mor aml ag yr hoffech chi. Mae galw fideo yn hwyl ac yn ffordd hawdd o aros yn gysylltiedig â theulu a ffrindiau. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth yw galw fideo a sut y gallwch ddefnyddio'ch ffôn i'w wneud !Beth Yw Galw Fideo?

Mae galw fideo yn union fel galwad ffôn reolaidd, heblaw y gallwch chi weld y person rydych chi'n ei alw a gallant eich gweld chi. Mae hyn yn gwneud pob galwad yn arbennig iawn oherwydd does dim rhaid i chi golli eiliad fawr eto. Gallwch weld camau cyntaf wyres, brawd neu chwaer a allai fyw ymhell i ffwrdd, neu unrhyw beth arall nad ydych chi am ei golli. Bydd yn teimlo fel eich bod chi'n iawn yno gyda nhw!Er ei bod bob amser yn well gweld pethau'n bersonol, galw fideo yw'r peth gorau nesaf. Y rhan orau yw ei bod yn hawdd ei wneud â'ch ffôn a gallwch wneud galwadau fideo lle bynnag y mae gennych fynediad i'r rhyngrwyd.

Peidiwch â chael eich dychryn os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar alw fideo o'r blaen. Byddwn yn esbonio'n union beth fydd ei angen arnoch i wneud galwadau fideo a'r holl wahanol opsiynau sydd gennych hefyd!Beth Sydd Angen I Sgwrs Fideo?

I ddechrau, bydd angen cysylltiad â'r Rhyngrwyd arnoch chi. Gall y cysylltiad hwn ddod o Wi-Fi neu ddata cellog. Os ydych chi'n gwybod bod Wi-Fi yn eich tŷ neu'ch cyfleuster byw, yna rydych chi i gyd wedi'u gosod. Os na, bydd angen dyfais arnoch sy'n gallu defnyddio data cellog, fel ffôn clyfar neu lechen.

Rhaid i'r ddyfais hefyd allu sgwrsio ar fideo. Y dyddiau hyn, mae'r mwyafrif o ddyfeisiau'n cefnogi galw fideo. Os oes gennych ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur, rydych chi i gyd i wneud galwadau fideo!

Ffôn

Mae'r rhan fwyaf o ffonau symudol heddiw yn gallu gwneud galwadau fideo. Yn nodweddiadol mae gan y ffonau hyn gamerâu blaen ac arddangosfa fawr fel y gallwch chi weld y person rydych chi'n ei gymryd hefyd.Mae'n hawdd dod o hyd i'r mathau hyn o ffonau, yn enwedig os ydych chi'n defnyddio'r UpPhone offeryn cymharu. Mae Apple, Samsung, LG, Google, Motorola, a llawer o gwmnïau eraill wedi creu ffonau smart y gallwch eu defnyddio i sgwrsio ar fideo.

Tabled

Yn union fel opsiynau ffôn, mae yna ddigon o opsiynau llechen i ddewis ohonynt. Mae tabledi yn wych oherwydd eu bod yn llawer mwy na ffonau felly byddwch chi'n gallu gweld y person rydych chi'n ei alw'n llawer gwell. Gallwch hefyd ddefnyddio tabledi ar gyfer darllen, pori'r rhyngrwyd, gwirio'r tywydd, a llawer mwy.

Mae rhai opsiynau tabled gwych yn cynnwys Apple’s iPad, y Samsung Galaxy Tab, yr Microsoft Surface, neu’r Amazon Fire Tablet, y mae pob un ohonynt yn gallu galw fideo.

Cyfrifiadur

Os oes gennych chi gyfrifiadur eisoes ac nad ydych chi eisiau gwario mwy o arian ar ffôn neu lechen, gallai hyn fod eich opsiwn gorau ar gyfer galw fideo. Bydd angen camera ar eich cyfrifiadur ar gyfer hyn, ond mae'n nodwedd gyffredin iawn o'r mwyafrif o gyfrifiaduron heddiw.

Sut I Sgwrs Fideo Ar Ddychymyg

Nawr bod gennych chi naill ai ffôn, llechen, neu gyfrifiadur o'ch blaen, gallwch chi ddechrau galw fideo! Isod, byddwn yn siarad am y ffyrdd gorau o ddechrau sgwrs fideo.

Amser Amser

Os oes gennych Apple iPhone, iPad, neu Mac, FaceTime yw eich opsiwn galw fideo gorau. Mae FaceTime yn gweithio gyda Wi-Fi a data cellog, felly gallwch chi wneud galwad o bron unrhyw le.

I wneud galwad FaceTime, y cyfan sydd ei angen yw rhif ffôn y person neu gyfeiriad e-bost Apple ID. Mae angen iddynt hefyd gael dyfais Apple sy'n cefnogi FaceTime.

Un o'r rhannau gorau am FaceTime yw y gall dyfais Apple FaceTime unrhyw ddyfais Apple arall. Gallwch ddefnyddio'ch iPhone i FaceTime eich wyrion ar eu gliniadur neu eu iPhone!

pen-blwydd hapus a duw bendithia

Skype

Mae Skype yn gymhwysiad galw fideo poblogaidd y gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw ddyfais. Os ewch chi i Skype.com ar eich cyfrifiadur, gallwch lawrlwytho Skype a sefydlu cyfrif i ddechrau fideo yn galw pobl eraill sydd â chyfrif Skype.

Os oes gennych iPhone neu iPad, gallwch lawrlwytho'r app Skype yn yr App Store.

Os oes gennych ffôn neu dabled Android, gallwch lawrlwytho ap Skype yn Google Play Store.

Google Hangouts

Mae Google Hangouts yn app arall y gallwch ei lawrlwytho i wneud galwadau fideo ar eich cyfrifiadur, llechen, neu ffôn. Yn union fel gyda Skype, bydd yn rhaid i chi lawrlwytho ap Google Hangouts os ydych chi am ei ddefnyddio ar ffôn symudol neu dabled.

Mae Google Hangouts a Skype ill dau yn opsiynau gwych os nad oes gennych ddyfais Apple ond rydych chi eisiau sgwrsio fideo o ansawdd uchel o hyd.

Sgwrs Fideo Let’s!

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw sgwrsio fideo, pa ddyfais fydd ei hangen arnoch chi, a pha apiau y gallwch chi eu defnyddio, mae'n bryd dechrau sgwrsio fideo. Waeth pa mor bell i ffwrdd rydych chi'n byw oddi wrth anwyliaid, bydd galw fideo yn caniatáu ichi aros mewn cysylltiad â'ch teulu a'u gweld wyneb yn wyneb. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, peidiwch ag oedi cyn eu gofyn yn yr adran sylwadau isod.