Sut Ydw i'n Ychwanegu Amserydd i'r Ganolfan Reoli Ar Fy iPhone? Dyma The Fix!How Do I Add Timer Control Center My Iphone

Rydych chi am sefydlu amserydd ar eich iPhone yn gyflym heb orfod ei ddatgloi. Yn ffodus, gyda rhyddhau iOS 11, gallwch sefydlu amseryddion o'r Ganolfan Reoli! Yn yr erthygl hon, byddaf dangos i chi sut i ychwanegu Amserydd i'r Ganolfan Reoli ar iPhone .Sut I Ychwanegu Amserydd i'r Ganolfan Reoli Ar iPhone

Dechreuwch trwy agor yr app Gosodiadau ar eich iPhone. Nesaf, tap Canolfan Reoli -> Addasu Rheolaethau . Yn olaf, tapiwch y botwm gwyrdd plws i'r chwith o Amserydd dan Mwy o Reolaethau i'w ychwanegu at y Ganolfan Reoli ar eich iPhone.Sut i Ddefnyddio Amserydd ar ôl Ei Ychwanegu'n Ganolfan Reoli

Ar ôl i chi ychwanegu Amserydd i'r Ganolfan Reoli, gallwch gael mynediad iddo trwy droi i fyny o dan waelod y sgrin. Tapiwch y botwm Amserydd a gosodwch yr amserydd yn unol â hynny.Gan ddefnyddio 3D Touch

Gallwch hefyd osod Amserydd yn gyflym gan ddefnyddio cyffwrdd 3D. Pwyswch a dal y botwm Amserydd nes bod eich iPhone yn dirgrynu'n fyr. Yna, llusgwch y llithrydd fertigol i'r amser rydych chi am i Amserydd fynd amdano. Yn olaf, tapiwch y gwyrdd, crwn Dechrau botwm i gychwyn Amserydd.3… 2… 1

Rydych chi wedi ychwanegu Amserydd yn llwyddiannus i Ganolfan Reoli eich iPhone ac mae'n haws ei gyrchu nag erioed o'r blaen. Gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol fel y gall eich ffrindiau a'ch teulu ddysgu sut i ychwanegu Amserydd i'r Ganolfan Reoli ar iPhone!

Diolch am ddarllen,
David L.