A yw Apple News + Gwerth Ei Werthu? Cost, Beth sydd wedi'i gynnwys, a Mwy!Is Apple News Worth It

Yn draddodiadol, mae cadw i fyny â'r newyddion wedi cynnwys y Catch-22 hwn: Naill ai talu am gynnwys premiwm o ychydig o allfeydd newyddion dethol neu darllen cynnwys o ansawdd isel o lawer o ffynonellau. Mae Apple News + yn datrys y broblem hon am ffi fisol isel. Os penderfynwch fod Apple News + yn werth chweil i chi, cliciwch yma i cofrestrwch ar gyfer treial am ddim 1 mis .Newyddion Apple + Nodweddion a Buddion

Apple News + yw gwasanaeth newyddion premiwm Apple. Yn hawdd ei gyrraedd o unrhyw iPhone, iPad, neu Mac, mae Apple News + yn ychwanegiad taledig i'r app brodorol Apple News. Efallai eich bod yn pendroni beth sy'n gosod Apple News + ar wahân i'r fersiwn am ddim, a pham y byddech chi am dalu'n ychwanegol amdano.Daw Apple News + â buddion difrifol sy'n gwneud ei bris $ 9.99 / mis yn werth chweil - i'r rhan fwyaf o bobl. Un o brif atyniadau tanysgrifiad Apple News + yw rhoi mynediad i danysgrifwyr i gannoedd o'r cyhoeddiadau newyddion mwyaf poblogaidd yn y byd. Mae'r cyhoeddiadau hyn yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys gwleidyddiaeth, cyllid, celf, chwaraeon a bwyd.

Yr Efrog Newydd , AMSER , Business Insider , Mwynhewch eich bwyd , a Rolling Stone dim ond sampl fach o'r allfeydd sydd ar gael i danysgrifwyr Apple News +. Yn yr UD, mae dros 300 o'r papurau newydd a'r cylchgronau mwyaf poblogaidd ar gael.botymau cyfaint ddim yn gweithio ar iphone

Mae'r gwasanaeth hwn yn amlbwrpas mewn ffyrdd eraill hefyd. Os ydych chi'n hoffi defnyddio'ch newyddion wrth fynd, mae Apple News + yn cynnig recordiadau sain o lawer o'r erthyglau diweddaraf a ddarllenwyd gan adroddwyr proffesiynol. Mae Apple News + yn cefnogi CarPlay, felly gallwch wrando ar yr erthyglau hyn ar eich cymudo bob dydd.

ffôn yn dangos ei wefru ond nid ydywGall tanysgrifwyr hefyd lawrlwytho rhifynnau llawn o'u hoff gyhoeddiadau i'w dyfeisiau personol, fel y gallwch chi ddal i fyny yn unrhyw le! Edrychwch ar ein fideo YouTube newydd i dysgu mwy am Apple News + !

Sut I Gofrestru Ar Gyfer Apple News +

Os ydych chi eisoes wedi gwerthu ar Apple News +, gallwch chi gofrestru ar gyfer cyfrif ar hyn o bryd! Dilynwch y camau hyn i fwynhau treial 1-mis am ddim o Apple News +, a dechrau eich profiad newyddion premiwm!

 1. Cliciwch y ddolen hon i ddechrau eich treial am ddim 1 mis.
 2. Tap y Rhowch gynnig ar 1 Mis Am Ddim botwm.
 3. Tap Tanysgrifiwch .
 4. Rhowch eich cyfrinair Apple ID.
 5. Tap iawn pan fydd y naidlen sy'n cadarnhau eich pryniant tanysgrifiad yn ymddangos.

Ar ôl i chi ymuno, chi sydd i benderfynu sut rydych chi'n mwynhau Apple News +. Os oes gennych bobl eraill yr hoffech rannu eich tanysgrifiad Apple News + â nhw, ystyriwch sefydlu Rhannu Teulu ar eich cyfrif! Gall pob cwsmer Apple News + rannu ei wasanaeth gyda hyd at 6 o bobl.

pam ennill t ipad cysylltu â wifi

Sut i Ddilyn Sianel Ar Apple News +

Os ydych chi'n hoff iawn o gylchgronau neu bynciau penodol, gallwch ddilyn sianeli penodol Apple News + sydd o ddiddordeb i chi. Bydd dilyn y sianeli hyn yn sicrhau bod eich porthiant Apple News + yn cael ei lenwi â mwy o'r cynnwys rydych chi am ei weld mewn gwirionedd.

I ddilyn sianel ar Apple News +:

 1. Agor Newyddion Apple.
 2. Tap y Yn dilyn tab ar waelod y sgrin.
 3. Chwiliwch am allfa newyddion gan ddefnyddio'r bar chwilio, neu gwelwch awgrymiadau gan Siri yn seiliedig ar eich diddordebau.
 4. Tap y + wrth ymyl allfa cyfryngau i ddechrau ei ddilyn.

dilyn allfa

Sut I Blocio Sianel Ar Apple News +

Os nad ydych chi'n hoffi'r cynnwys y mae siop newyddion benodol yn ei gynhyrchu, mae gennych yr opsiwn i'w rhwystro. Dilynwch y camau isod i sicrhau nad ydych chi'n gweld unrhyw erthyglau nad ydych chi eisiau eu gwneud yn eich porthiant Apple News +:

 1. Agor Newyddion Apple.
 2. Tap y tab canlynol.
 3. Chwiliwch am allfa'r cyfryngau yr hoffech ei blocio.
 4. Tap ar allfa'r cyfryngau yn y canlyniadau chwilio.
 5. Tap y Mwy (edrychwch am y tri dot mewn cylch) botwm yng nghornel dde uchaf y sgrin.
 6. Tap Sianel Bloc .
 7. Tap Bloc pan fydd y naidlen gadarnhau yn ymddangos.

Ni fydd sgrin iphone 6 plws yn gweithio

A oes gan Apple News + Hysbysebion?

Mae gan Apple News + hysbysebion, ond nid ydyn nhw'n llethol nac yn ymledol. Efallai y bydd rhai erthyglau yn dangos hysbysebion mewn cynnwys.

A yw Apple News + yn Ddibynadwy?

Un o brif fuddion Apple News + yw amrywiaeth y cynnwys a'r ffynonellau. Ni ellir osgoi rhagfarnau cynnwys pan fyddwch yn tanysgrifio i gylchgrawn neu bapur newydd penodol. Fodd bynnag, mae Apple News + yn caniatáu i ddefnyddwyr gael gwybodaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau.

Mae hyn yn golygu bod gennych y rhyddid i guradu porthiant wedi'i bersonoli sy'n llawn cymaint o wahanol farnau ag yr hoffech chi. Mater i'r tanysgrifiwr yn llwyr yw penderfynu faint o ochrau stori maen nhw'n ei chlywed.

Faint mae Apple News + yn ei gostio?

Mae tanysgrifiad Apple News + yn costio $ 9.99 y mis, ac yn dod gydag a Treial am ddim 1 mis . Er bod y pris hwn yn gynnydd sylweddol o'r gwasanaeth rhad ac am ddim sy'n dod gyda'r app Apple News, mae'r buddion ychwanegol yn ddiymwad.

I roi'r gost hon mewn persbectif, tanysgrifiad misol i Cylchgrawn AMSER yn dechrau ar $ 4. Rolling Stone yn codi $ 4.99 y mis. Am lai na $ 10, mae tanysgrifiwr Apple News + yn cael mynediad diderfyn i'r ddau allfa hon, yn ogystal â dwsinau mwy.

sut i gysoni fy fitbit i'm iphone

Mae'n werth nodi, er gwaethaf ei werth, nad yw Apple News + yn ymdrin â phob cylchgrawn poblogaidd. Er enghraifft, os ydych chi eisiau mynediad diderfyn i'r Washington Post, byddai angen i chi gofrestru ar gyfer aelodaeth ar wahân a thalu $ 5.99 ychwanegol y mis i weld eu gwaith gydag Apple News +.

Gwella Eich Derbyn Newyddion Gyda Apple News +

Gyda chymaint o gyffro a chymhlethdod ar draws y byd, gall fod yn anodd cadw i fyny â'r newyddion. Yn ffodus, mae ein ffonau symudol yn ei gwneud hi'n fwy cyfleus nag erioed i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau cyfredol.

Os ydych chi'n chwilio am ffordd newydd o gadw llygad ar ddigwyddiadau cyfredol, mae Apple News + yn opsiwn gwych. P'un a ydych chi'n gefnogwr chwaraeon, yn sothach newyddion neu'n frwd dros dechnoleg, gallai'r gwasanaeth hwn fod yn werth y buddsoddiad.

Beth yw eich barn chi am Apple News +? A yw'n well gennych lwyfan newyddion gwahanol? Gadewch inni wybod yn y sylwadau!