Chwyddo Ddim yn Gweithio Ar Mac? Dyma The Real Fix!

Zoom Not Working Mac

Rydych chi'n ceisio ymuno â chyfarfod Zoom ar eich Mac, ond nid yw rhywbeth yn gweithio. Waeth beth ydych chi'n ei wneud, rydych chi'n cael trafferth cynadledda gyda'ch ffrindiau neu'ch cydweithwyr. Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch pam nad yw Zoom yn gweithio ar eich Mac a dangos i chi sut i ddatrys y broblem !

Gwybodaeth cefndir

Mae'n bwysig gwybod na allwch chi gymryd rhan mewn cyfarfod Zoom gan ddefnyddio porwr gwe fel Safari, Chrome, neu Firefox. Yn lle, bydd yn rhaid i chi lawrlwytho Zoom Client.Ewch i'r Canolfan Lawrlwytho Chwyddo a chliciwch ar y glas Dadlwythwch botwm oddi tano Cleient Chwyddo ar gyfer Cyfarfodydd .

Nesaf, agored Darganfyddwr a chlicio Dadlwythiadau . Cliciwch ddwywaith ar Zoom.pkg i lansio'r gosodwr. Dilynwch i awgrymiadau ar y sgrin i osod Zoom Client.

Fe welwch Zoom Client yn Launchpad. Fe'i gelwir chwyddo.us .Cliciwch Ymunwch â Chyfarfod a mynd i mewn i'r ID y Cyfarfod neu Enw Cyswllt Personol i ymuno â chyfarfod Zoom.

Gosod Caniatadau Chwyddo

Mae angen caniatâd ar Zoom i gael mynediad at rai swyddogaethau ar eich cyfrifiadur er mwyn i chi gael y gorau o'r platfform. Cliciwch yr eicon Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin, yna cliciwch Dewisiadau System .

Nesaf, cliciwch Diogelwch a Phreifatrwydd . Chwiliwch am yr eicon siâp tŷ.

Rhowch fynediad i zoom.us i'r canlynol:

  • Camera : Mae hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio'ch gwe-gamera yn ystod galwadau.
  • Meicroffon : Mae hyn yn caniatáu i eraill eich clywed pan fyddwch chi'n siarad yn ystod galwadau.
  • Hygyrchedd : Mae hyn yn caniatáu ichi ddefnyddio teclyn anghysbell yn ystod galwadau.

iphone yn dweud dim sim

Os yw'ch Mac yn rhedeg macOS Catalina 10.15, rydym yn argymell rhoi mynediad i zoom.us i'r nodweddion hyn hefyd:

  • Ffeiliau a Ffolderi : Mae hyn yn caniatáu ichi rannu ffeiliau yn y sgwrs, arbed ffeiliau o'r sgwrs, a recordio galwadau i'ch cyfrifiadur.
  • Recordiad Sgrin : Mae hyn yn caniatáu ichi rannu'ch sgrin yn ystod galwadau.

Fe wyddoch fod gan Zoom fynediad i'r apiau hyn pan fydd marc gwirio glas yn ymddangos wrth ymyl zoom.us yn y ddewislen.

Caewch Apiau Eraill A allai Fod Yn Defnyddio'r Camera neu'r Meicroffon

Mae'n bosibl nad yw Zoom yn gweithio ar eich Mac oherwydd bod y Camera neu'r Meicroffon (neu'r ddau) yn cael eu defnyddio mewn gwahanol ap. Cyn ymuno â chyfarfod Zoom, caewch unrhyw apiau eraill a allai fod yn defnyddio'r Camera neu'r Meicroffon. Mae hyn yn cynnwys apiau fel FaceTime, Skype, a Photo Booth.

Caewch Chwyddo a Cheisiwch Eto

Mae'r broses yr un peth p'un a ydych chi'n defnyddio'r app Zoom, neu'n ceisio ymuno â chyfarfod ar eich porwr gwe.

Cliciwch dau fys ar y cais rydych chi am ei gau. Cliciwch Rhoi'r gorau iddi i gau'r cais ar eich Mac.

Ceisiwch ailagor yr ap i weld a yw Zoom yn gweithio nawr. Os na, symudwch ymlaen i'r cam nesaf!

Gwiriwch Eich Cysylltiad Rhyngrwyd

Mae angen cysylltiad rhyngrwyd i ddefnyddio'r platfform. Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod wedi'ch cysylltu â Wi-Fi trwy glicio ar yr eicon Wi-Fi ar frig y sgrin. Os gwelwch farc gwirio wrth ymyl enw eich llwybrydd, mae eich Mac wedi'i gysylltu â Wi-Fi.

Gallwch ddiystyru problem Wi-Fi yn gyflym trwy geisio llwytho tudalen arall ymlaen yn eich porwr gwe. Os yw gwefannau eraill yn llwytho, nid oes mater Wi-Fi. Os na fydd unrhyw dudalennau gwe yn llwytho, mae'n debyg bod problem gyda'ch cysylltiad Wi-Fi.

Os Mae Rhifyn Wi-Fi Ar Eich Mac

Mae yna ychydig o bethau cyflym y gallwch chi eu gwneud i drwsio problemau Wi-Fi ar eich Mac. Yn gyntaf, ceisiwch droi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen. Gall hyn ddatrys mân faterion cysylltedd.

Cliciwch yr eicon Wi-Fi ar frig y sgrin, yna cliciwch Diffodd Wi-Fi .

Cliciwch yr eicon Wi-Fi eto, yna cliciwch Trowch Wi-Fi Ymlaen . Sicrhewch fod eich Mac yn ailgysylltu â'ch rhwydwaith Wi-Fi pan fyddwch chi'n troi Wi-Fi yn ôl.

Wrth droi Wi-Fi i ffwrdd ac yn ôl ymlaen, ceisiwch ailgychwyn eich llwybrydd hefyd. Mae gwneud hyn mor hawdd â'i ddad-blygio a'i blygio'n ôl i mewn.

Os nad yw'ch Mac yn dal i gysylltu â Wi-Fi, ceisiwch gysylltu â rhwydwaith Wi-Fi gwahanol. Os gall eich Mac gysylltu â rhwydweithiau Wi-Fi eraill, mae'n debygol mai'r broblem sy'n cael ei hachosi gan eich llwybrydd, nid eich Mac.

Mae anghofio eich rhwydwaith Wi-Fi yn ddatrysiad posib arall pan na all eich Mac gysylltu â'ch rhwydwaith a dim ond eich rhwydwaith. Pan fydd eich Mac yn cysylltu â rhwydwaith Wi-Fi am y tro cyntaf, mae'n arbed gwybodaeth amdano Sut i gysylltu â'r rhwydwaith hwnnw. Os bydd y wybodaeth honno'n newid, efallai na fydd eich Mac yn gallu cysylltu â Wi-Fi.

Ar agor Dewisiadau System a chlicio Rhwydwaith . Yna, cliciwch Uwch .

Cliciwch ar y rhwydwaith yr hoffech i'ch Mac anghofio tynnu sylw ato. Cliciwch y botwm minws (-) i anghofio'r rhwydwaith hwnnw ar eich Mac. Cliciwch iawn i ddiweddaru gosodiadau Rhwydwaith Mac’s.

Edrychwch ar ein herthygl arall am camau datrys problemau llwybrydd mwy datblygedig !

Caewch Raglenni Eraill Ar Eich Mac Gan Ddefnyddio Llawer O Bwer CPU

Gall Zoom chwalu os yw CPU eich Mac yn cael ei ddirymu hyd at 100%. Cyn ymuno â chyfarfod Zoom, mae'n syniad da cau'r rhaglenni eraill ar eich cyfrifiadur sy'n defnyddio llawer o bŵer CPU. Mae hyn yn cynnwys pethau fel meddalwedd golygu fideo a Google Sheets gyda llawer o wybodaeth.

Mae Monitor Gweithgaredd yn caniatáu ichi wirio pa raglenni sy'n defnyddio llawer o CPU ar eich Mac. Y ffordd gyflymaf i agor Monitor Gweithgaredd yw Chwilio Sbotolau.

Pwyswch y bar gofod a'r Gorchymyn ar yr un pryd. Teipiwch “Monitor Gweithgaredd” a tharo'r dychwelyd allwedd i Monitor Gweithgaredd agored.

chwilio sbotolau ar gyfer monitor gweithgaredd

Chwiliwch am unrhyw raglenni sy'n defnyddio swm anghymesur o uchel o% CPU a chau'r rheini. Os yw'ch Monitor Gweithgaredd yn edrych yn debyg i fy un i - nid oes unrhyw gymwysiadau'n defnyddio mwy na 15% - symudwch ymlaen i'r cam nesaf.

Ailgychwyn Eich Mac

Mae ailgychwyn eich Mac yn ffordd gyflym o drwsio amrywiaeth o fân broblemau meddalwedd. Mae'r holl raglenni sy'n rhedeg ar eich Mac yn cau i lawr yn naturiol, gan gael cychwyn newydd pan fydd eich cyfrifiaduron yn troi yn ôl ymlaen.

Cliciwch logo Apple yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Cliciwch Ail-ddechrau .

Analluoga Diogelwch Mur Tân Ar Eich Mac

Weithiau gall meddalwedd wal dân atal Zoom rhag gweithio ar eich Mac. Efallai y bydd y feddalwedd yn dehongli Zoom fel rhyw fath o fygythiad diogelwch a pheidio â chaniatáu iddo redeg.

Gallwch chi analluogi'ch wal dân Mac dros dro trwy fynd i Dewisiadau System -> Diogelwch a Phreifatrwydd a chlicio ar y Mur Tân tab. Cliciwch Diffodd Wal Dân i analluogi wal dân eich Mac. Efallai y bydd yn rhaid i chi nodi'ch cyfrinair Mac cyn y gallwch chi addasu gosodiadau'r wal dân.

Os nad ydych chi am ddiffodd y wal dân dros dro, gallwch ychwanegu Zoom at eich rhestr o apiau sydd bob amser yn cael gwneud cysylltiadau sy'n dod i mewn.

Ewch i'r System Dewisiadau -> Diogelwch a Phreifatrwydd -> Wal Dân a chlicio Opsiynau Wal Dân . Cliciwch y botwm ychwanegol (+) , yna cliciwch ar zoom.us. Cliciwch Ychwanegu i adael i gysylltiadau sy'n dod i mewn o Zoom.

Yn olaf, cliciwch iawn i gadarnhau eich penderfyniad.

Camau nesaf

Os nad yw Zoom yn gweithio ar eich Mac o hyd, mae'n debyg ei bod hi'n bryd cysylltu â chymorth i gwsmeriaid. Ewch i'r Canolfan Gymorth Chwyddo i ddysgu sut i gysylltu â chymorth i gwsmeriaid.

Os nad yw'ch Mac yn cysylltu â unrhyw Rhwydweithiau Wi-Fi, gallai fod problem caledwedd. Cysylltwch â chefnogaeth Apple dros y ffôn, gan ddefnyddio sgwrs fyw, neu yn eich Apple Store lleol. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trefnu apwyntiad os ydych chi'n bwriadu mynd i mewn i'r Apple Store.

Edrychwch ar ein herthygl arall os yw'n well gennych ei defnyddio Chwyddo ar eich iPhone neu iPad !

Peidiwch â bod yn hwyr!

Rydych chi wedi datrys y broblem ac wedi ymuno â chyfarfod Zoom yn llwyddiannus! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'ch ffrindiau a'ch gweithwyr cow pan nad yw Zoom yn gweithio ar eu Mac. Gadewch unrhyw gwestiynau eraill sydd gennych am Zoom neu'ch Mac yn yr adran sylwadau isod.