Ni fydd fy iPad yn troi ymlaen! Yma fe welwch ateb effeithiol!Mi Ipad No Se Enciende

Ni fydd eich iPad yn troi ymlaen ac nid ydych chi'n gwybod pam. Rydych chi'n dal y botwm pŵer i lawr, ond does dim yn digwydd. Yn yr erthygl hon, Byddaf yn egluro pam na fydd eich iPad yn troi ymlaen ac yn dangos i chi sut i ddatrys y broblem .Tabl Cynnwys

 1. Pam na fydd fy iPad yn troi ymlaen?
 2. Ailgychwyn yr Heddlu Eich iPad
 3. Gwiriwch Eich Gwefrydd iPad
 4. Gwiriwch Eich Cable Codi Tâl
 5. A oes Problem gyda'r Sgrin?
 6. Camau Datrys Problemau Uwch
 7. Opsiynau Atgyweirio
 8. ConclutionAilgychwyn yr Heddlu Eich iPad

Y rhan fwyaf o'r amser, ni fydd iPad yn troi ymlaen oherwydd bod ei feddalwedd yn damweiniau. Gall hyn wneud ymddangos na fydd eich iPad yn troi ymlaen, pan oedd mewn gwirionedd ar yr amser cyfan.

Bydd heddlu ailgychwyn eich iPad yn ei orfodi i ddiffodd ei hun ac ymlaen yn gyflym. Ar yr un pryd, pwyswch a dal y botwm Cartref a'r botwm Power nes i chi weld logo Apple yn ymddangos yn uniongyrchol yng nghanol y sgrin. Bydd eich iPad yn troi yn ôl ymlaen yn fuan wedi hynny!codi tâl iphone ond heb droi ymlaen

Os nad oes botwm Cartref ar eich iPad, pwyswch a rhyddhewch y botwm cyfaint i fyny yn gyflym, gwasgwch a rhyddhewch y botwm cyfaint i lawr yn gyflym, yna pwyswch a dal y botwm uchaf nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin.

Nodyn: Weithiau bydd angen i chi wasgu a dal y ddau fotwm (iPads gyda botwm cartref) neu'r botwm uchaf (iPads heb fotwm cartref) am 20 i 30 eiliad cyn i logo Apple ymddangos.

Pe bai'r Ail-gychwyn Heddlu'n Gweithio ...

Os trodd eich iPad ymlaen ar ôl perfformio ailgychwyn yr heddlu, rydych chi wedi nodi mai llithren feddalwedd oedd yn achosi'r broblem. Mae ailgychwyn heddlu bron bob amser yn ddatrysiad dros dro i wall meddalwedd oherwydd nad yw mewn gwirionedd wedi datrys achos y broblem yn y lle cyntaf.Mae'n syniad da gwneud copi wrth gefn o'ch iPad ar unwaith. Bydd hyn yn arbed copi o bopeth sydd ar eich iPad, gan gynnwys eich lluniau, fideos, a chysylltiadau.

Ar ôl gwneud copi wrth gefn o'ch iPad, ewch i'r adran Camau uwch ar gyfer datrys problemau meddalwedd o'r erthygl hon. Byddaf yn dangos i chi sut i fynd i'r afael â phroblem feddalwedd ddyfnach trwy ailosod pob lleoliad neu roi eich iPad yn y modd DFU, os oes angen.

Yn ôl i fyny Eich iPad

Gallwch chi wneud copi wrth gefn o'ch iPad gan ddefnyddio'ch cyfrifiadur neu iCloud. Mae'r rhaglen rydych chi'n ei defnyddio i ategu'ch iPad i'ch cyfrifiadur yn dibynnu ar y math o gyfrifiadur sydd gennych chi a'r feddalwedd y mae'n ei rhedeg.

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPad gyda Finder

Os oes gennych Mac gyda macOS Catalina 10.15 neu'n fwy newydd, byddwch yn gwneud copi wrth gefn o'ch iPad gan ddefnyddio Finder.

 1. Cysylltwch eich iPad â'ch Mac gyda chebl gwefru.
 2. Yn agor Darganfyddwr .
 3. Cliciwch ar eich iPad ymlaen Lleoliadau .
 4. Cliciwch y cylch wrth ymyl Yn ôl i fyny eich holl ddata iPad i'r Mac hwn .
 5. Cliciwch ar Gwneud copi wrth gefn nawr .

ipad wrth gefn gyda darganfyddwr

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPad gan ddefnyddio iTunes

Os oes gennych gyfrifiadur personol neu Mac gyda macOS Mojave 10.14 neu'n gynharach, byddwch yn defnyddio iTunes i ategu eich iPad.

 1. Cysylltwch eich iPad â'ch cyfrifiadur gyda chebl gwefru.
 2. Agor iTunes.
 3. Cliciwch ar eicon yr iPad yng nghornel chwith uchaf iTunes.
 4. Cliciwch y cylch wrth ymyl Y cyfrifiadur hwn ymlaen Copïau wrth gefn
 5. Cliciwch ar Gwneud copi wrth gefn nawr .

Gwneud copi wrth gefn o'ch iPad gan ddefnyddio iCloud

 1. Yn agor Gosodiadau .
 2. Cyffyrddwch â'ch enw ar frig y sgrin.
 3. Gwasg iCloud .
 4. Gwasg Copi wrth gefn ICloud .
 5. Trowch y switsh ymlaen i iCloud Backup. Fe wyddoch fod y switsh ymlaen pan mae'n wyrdd.
 6. Gwasg Gwneud copi wrth gefn nawr .
 7. Bydd bar statws yn ymddangos yn nodi faint o amser sydd ar ôl nes bod y copi wrth gefn wedi'i gwblhau.

Nodyn: Rhaid i'ch iPad fod wedi'i gysylltu â Wi-Fi er mwyn gwneud copi wrth gefn o iCloud.

Gwiriwch Eich Gwefrydd iPad

Weithiau ni fydd yr iPad yn gwefru ac yn troi yn ôl ymlaen yn dibynnu ar y gwefrydd rydych chi'n ei gysylltu ag ef. Mae enghreifftiau o iPads sy'n gwefru pan fyddant wedi'u cysylltu â chyfrifiadur, ond nid gwefrydd wal, wedi'u dogfennu.

Rhowch gynnig ar ddefnyddio sawl gwefrydd gwahanol a gweld a yw'ch iPad yn dechrau troi ymlaen eto. A siarad yn gyffredinol, eich cyfrifiadur yw'r opsiwn codi tâl mwyaf dibynadwy. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n profi'r holl borthladdoedd USB ar eich cyfrifiadur hefyd, rhag ofn nad yw un yn gweithio'n iawn.

trwsio iphone wedi'i ddifrodi â dŵr 6

Gwiriwch Eich Cable Codi Tâl

Os bu farw eich iPad ac na fydd yn troi ymlaen, efallai y bydd problem gyda'ch cebl gwefru. Mae ceblau gwefru yn agored i fragu, felly archwiliwch ddau ben y cebl yn ofalus am annormaleddau.

Os gallwch chi, ceisiwch fenthyg cebl gan ffrind a gweld a yw'ch iPad yn troi ymlaen eto. Os oes angen cebl gwefru newydd arnoch chi, cyfeiriwch at y ein siop ar Amazon .

Meddai'ch iPad 'Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn gydnaws'?

Os yw'ch iPad yn dweud “Efallai na fydd yr affeithiwr hwn yn gydnaws” pan fyddwch chi'n cysylltu'r cebl gwefru, mae'n debyg nad yw'r cebl wedi'i ardystio gan MFi, a all niweidio'ch iPad. Edrychwch ar ein herthygl ar c ceblau nad ydynt wedi'u hardystio gan MFi am fwy o wybodaeth.

Os yw'ch cebl gwefru yn iawn, cysylltwch eich iPad â'ch cyfrifiadur. A yw iTunes yn cydnabod eich iPad?

Os felly, gwnewch gefn wrth gefn ar unwaith. Os oes gan eich iPad broblem caledwedd fawr, nid ydych am fentro colli'ch holl wybodaeth bwysig.

Os yw iTunes neu Finder yn cydnabod eich iPad, ceisiwch berfformio ailgychwyn grym arall tra ei fod wedi'i gysylltu â'r cyfrifiadur. Os na fydd ailgychwyn yr ail heddlu yn gweithio, ewch ymlaen i'r cam nesaf lle byddaf yn trafod eich opsiynau atgyweirio.

Os nad yw iTunes neu Finder yn adnabod eich iPad o gwbl, mae problem gyda'r cebl gwefru (y gwnaethom eich helpu i'w drwsio yn gynharach yn yr erthygl) neu mae gan eich iPad broblem caledwedd. Yng ngham olaf yr erthygl hon, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'ch opsiwn atgyweirio gorau.

Camau Uwch ar gyfer Datrys Problemau Meddalwedd

Efallai na fydd eich iPad yn troi ymlaen oherwydd problem feddalwedd ddyfnach. Bydd y camau isod yn eich tywys trwy gamau datrys problemau meddalwedd mwy manwl a ddylai ddatrys problem barhaus. Os nad yw'r camau hyn yn trwsio'r broblem gyda'ch iPad, byddaf yn eich helpu i ddod o hyd i opsiwn atgyweirio dibynadwy.

Ailosod pob Gosodiad

Mae'r ailosod hwn yn adfer popeth yn yr app Gosodiadau i ddiffygion ffatri. Bydd eich ffit yn debyg pan wnaethoch chi brynu'ch iPad gyntaf. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i chi ailosod eich papur wal, ail-nodi'ch cyfrineiriau Wi-Fi, a mwy.

I ailosod pob gosodiad ar eich iPad:

 1. Yn agor Gosodiadau .
 2. Gwasg cyffredinol .
 3. Cyffwrdd Adfer .
 4. Cyffwrdd helo .
 5. Rhowch eich cyfrinair iPad.
 6. Cyffwrdd helo eto i gadarnhau eich penderfyniad.

Bydd eich iPad yn diffodd, yn cwblhau'r ailgychwyn, ac yn troi ymlaen eto pan fydd yr ailosod wedi'i gwblhau.

breuddwydio am fod yn fampir

Rhowch eich iPad yn y modd DFU

Mae DFU yn sefyll am Diweddariad Cadarnwedd Dyfais . Mae pob llinell o god ar eich iPad yn cael ei ddileu a'i ail-lwytho, gan adfer eich iPad i'w ddiffygion ffatri. Dyma'r math mwyaf manwl o adfer y gallwch ei wneud ar iPad, a dyma'r cam olaf y gallwch ei gymryd i ddiystyru problem meddalwedd yn llwyr.

DFU adfer iPads gyda botwm cartref

 1. Cysylltwch eich iPad â'ch cyfrifiadur gyda chebl gwefru.
 2. Pwyswch a dal y botwm pŵer a'r botwm cartref nes bod y sgrin yn troi'n ddu.
 3. Ar ôl tair eiliad, rhyddhewch y botwm pŵer wrth barhau i wasgu'r botwm Cartref.
 4. Pwyswch a dal y botwm Cartref nes bod eich iPad yn ymddangos ar eich cyfrifiadur
 5. Cliciwch ar Adfer iPad ar sgrin eich cyfrifiadur.
 6. Cliciwch ar Adfer a diweddaru .

Edrychwch ar ein tiwtorial fideo os oes angen help arnoch chi i wneud hynny rhowch eich iPad yn y modd DFU .

DFU adfer iPads heb fotwm cartref

 1. Cysylltwch eich iPad â'ch cyfrifiadur gyda chebl gwefru.
 2. Pwyswch a dal y botwm uchaf am dair eiliad.
 3. Wrth barhau i wasgu a dal y botwm pŵer, pwyswch a dal y botwm cyfaint i lawr.
 4. Daliwch y ddau fotwm i lawr am oddeutu deg eiliad.
 5. Ar ôl deg eiliad, rhyddhewch y botwm uchaf, ond parhewch i ddal y botwm cyfaint nes bod eich iPad yn ymddangos ar eich cyfrifiadur.
 6. Cliciwch ar Adfer iPad .
 7. Cliciwch ar Adfer a diweddaru .

Nodyn: Os yw logo Apple yn ymddangos ar sgrin eich iPad ar ôl Cam 4, rydych chi wedi dal y botymau yn rhy hir ac mae angen i chi ddechrau drosodd.

trefnu apwyntiad gyda thechnegwyr Apple Yn gyntaf. Mae Apple hefyd yn darparu cefnogaeth bost ac ar-lein.

Os oes gennych AppleCare +, mae'n debyg mai dyma'ch opsiwn rhataf. Fodd bynnag, nid yw AppleCare + yn ymdrin â difrod hylifol, felly gall technegydd wrthod ei atgyweirio.

Ni fydd IPad yn troi ymlaen: Wedi'i Sefydlog!

Mae eich iPad yn ôl ymlaen! Rydyn ni'n gwybod ei fod yn rhwystredig pan na fydd eich iPad yn troi ymlaen, felly gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol gyda'ch teulu a'ch ffrindiau os ydyn nhw'n profi'r broblem hefyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill, gadewch sylw isod.