Beth Yw'r Ap Llwybrau Byr? Creu Gorchmynion Llais Custom Siri!

What Is Shortcuts App

Rydych chi newydd ddiweddaru eich iPhone i iOS 12 ac rydych chi am greu eich llwybrau byr Siri eich hun. Mae'r app Shortcuts yn caniatáu ichi greu pob math o orchmynion Siri anhygoel a fydd yn newid y ffordd rydych chi'n defnyddio'ch iPhone! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth yw'r app Shortcuts a dangoswch i chi sut y gallwch ei ddefnyddio i greu eich gorchmynion llais Siri personol eich hun .

Beth Yw Ap Llwybrau Byr yr iPhone?

Mae Shortcuts yn app iOS 12 sy'n eich galluogi i greu llwybrau byr wedi'u teilwra sy'n gwneud tasgau penodol ar eich iPhone. Mae llwybrau byr hefyd yn caniatáu ichi gysylltu ymadrodd Siri penodol ag unrhyw dasg, fel y gallwch redeg eich llwybrau byr yn ddi-dwylo!Cyn i Ni Ddechrau ...

Cyn y gallwch chi ddechrau ychwanegu llwybrau byr a chreu gorchmynion llais Siri wedi'u teilwra, bydd yn rhaid i chi wneud dau beth:  1. Diweddarwch eich iPhone i iOS 12.
  2. Gosod yr ap “Shortcuts”.

Mynd i Gosodiadau -> Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd i wirio am ddiweddariad iOS 12. Tap Dadlwytho a Gosod i ddiweddaru i iOS 12 os nad ydych chi eisoes! Nid yw hefyd wedi brifo diweddaru eich iPhone i fersiwn fwy diweddar o iOS 12 os oes diweddariad ar gael.Nesaf, ewch i'r App Store a thapio ar y tab Chwilio ar waelod y sgrin. Teipiwch “Shortcuts” yn y blwch chwilio. Dylai'r ap rydych chi'n edrych amdano fod yr ap cyntaf neu'r ail ap sy'n ymddangos. Tapiwch y botwm gosod i'r dde o Shortcuts i'w osod.Sut I Ychwanegu llwybr byr o'r Oriel

Mae Oriel ap Shortcuts yn gasgliad o lwybrau byr Siri y mae Apple eisoes wedi'u creu ar eich cyfer chi. Meddyliwch amdano fel yr App Store o iPhone Shortcuts.

I ychwanegu llwybr byr o'r Oriel, tap ar y tab Oriel ar waelod y sgrin. Gallwch bori trwy lwybrau byr yn seiliedig ar gategori, neu chwilio am rywbeth penodol gan ddefnyddio'r blwch chwilio ar frig yr Oriel.

Ar ôl i chi ddod o hyd i'r llwybr byr yr hoffech ei ychwanegu, tapiwch arno. Yna, tap Cael Shortcut . Nawr pan ewch chi i'r tab Llyfrgell, fe welwch y llwybr byr a restrir yno!

Sut I Ychwanegu Eich Llwybr Byr I Siri

Yn ddiofyn, nid yw'r llwybrau byr rydych chi'n eu hychwanegu yn gysylltiedig â Siri. Fodd bynnag, mae'n eithaf hawdd creu gorchymyn Siri ar gyfer unrhyw lwybr byr rydych chi'n ei ychwanegu at eich Llyfrgell Llwybrau Byr.

Yn gyntaf, ewch i'ch Llyfrgell Llwybrau Byr a thapiwch y cylchol… botwm ar y llwybr byr yr hoffech ei ychwanegu at Siri. Yna, tapiwch y botwm gosodiadau yng nghornel dde uchaf y sgrin.

Yna, tap Ychwanegu at Siri . Pwyswch y botwm crwn coch a dywedwch yr ymadrodd yr hoffech ei ddefnyddio fel eich llwybr byr Siri. Ar gyfer fy llwybr byr Pori Top News, dewisais yr ymadrodd, “Porwch y newyddion gorau.”

Pan fyddwch chi'n hapus â'ch llwybr byr Siri, tapiwch Wedi'i wneud . Os ydych chi am recordio ymadrodd Siri gwahanol, neu ail-recordio'r un rydych chi newydd ei wneud, tapiwch Ail-Gofnodi Ymadrodd .

Pan fyddwch chi'n fodlon â'ch ymadrodd llwybr byr Siri, tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin.

I brofi fy llwybr byr, dywedais, “Hei Siri, porwch y newyddion gorau.” Yn ddigon sicr, rhedodd Siri fy llwybr byr a helpodd fi i edrych ar y penawdau diweddaraf!

Sut I Ddileu Llwybr Byr

I ddileu llwybr byr, tap Golygu yng nghornel chwith uchaf y sgrin. Tap ar y llwybr byr neu'r llwybrau byr yr hoffech eu dileu, yna tapiwch y botwm sbwriel cornel dde uchaf y sgrin. Yn olaf, tap Dileu Shortcut i gadarnhau eich penderfyniad. Pan fyddwch wedi gorffen dileu Llwybrau Byr, tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel chwith uchaf y sgrin.

Sut I Olygu Byrlwybr

P'un a ydych chi wedi adeiladu eich un eich hun neu lwybr byr neu wedi lawrlwytho un o'r Oriel, gallwch ei olygu! Ewch i'ch Llyfrgell llwybrau byr a tapiwch y cylchlythyr ... botwm ar y llwybr byr yr hoffech ei olygu.

Er enghraifft, yn y llwybr byr Pori Top News a ychwanegais, gallaf ychwanegu neu ddileu gwefan newyddion ychwanegol, newid sut mae erthyglau'n cael eu didoli, cyfyngu ar faint o erthyglau sy'n ymddangos pan fyddaf yn defnyddio'r llwybr byr, a llawer mwy.

sut i gopïo dolen ar iphone

Sut I Greu Gorchymyn Llais Custom gan ddefnyddio Llwybrau Byr

Nawr eich bod chi'n gwybod y pethau sylfaenol, mae'n bryd cael ychydig o hwyl. Byddai'n amhosibl dangos i chi'r holl wahanol fathau o lwybrau byr y gallwch eu gwneud, felly rydw i'n mynd i'ch cerdded trwy lwybr byr sylfaenol y mae'n debyg y bydd yn ddefnyddiol i chi. Bydd y llwybr byr rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i'w wneud yn caniatáu ichi agor unrhyw dudalen we benodol trwy ddefnyddio gorchymyn llais Siri yn unig.

Heb ado pellach, gadewch i ni greu llwybr byr Siri wedi'i deilwra!

Ar agor Llwybrau byr a thapio Creu Shortcut . Ar waelod y sgrin, fe welwch rai argymhellion ar gyfer llwybrau byr rydych chi'n eu creu. Gallwch chi tapio ar y blwch Chwilio i ddod o hyd i rywbeth mwy penodol, fel llwybrau byr ar gyfer apiau penodol neu fathau o gynnwys.

Roeddwn i eisiau creu llwybr byr a fyddai’n hawdd gadael imi weld sgorau a newyddion diweddaraf New York Yankees. Yn gyntaf, fe wnes i tapio ar y blwch Chwilio a sgrolio i lawr i'r We. Yna, mi tapio URL .

cwestiynau arholiad cosmetoleg

Yn olaf, teipiais yr URL yr oeddwn am ei gysylltu â'r llwybr byr hwn. Ar ôl mynd i mewn i'r URL, tap Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin.

Fodd bynnag, mae angen ail gam ar y llwybr byr hwn . Yn gyntaf roedd yn rhaid i mi ddweud wrth yr app Shortcuts pa URL roeddwn i eisiau mynd iddo, yna roedd yn rhaid i mi ddweud wrtho am agor yr URL yn Safari.

Mae ychwanegu ail gam i'ch llwybr byr Siri yn union fel ychwanegu'r cam cyntaf. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw dod o hyd i'r ail gam a thapio arno!

Fe wnes i tapio ar y blwch Chwilio eto a sgrolio i lawr i Safari. Yna, mi tapio URLau agored . Mae'r cam hwn yn defnyddio Safari i agor yr URL neu'r URLau rydych chi'n eu nodi yn y llwybr byr URL mewn gwirionedd.

Pan ychwanegwch ail gam at eich llwybr byr, bydd yn ymddangos yn is na'r cam cyntaf a ychwanegwyd gennych. Os gwelwch fod eich camau yn y drefn anghywir, gallwch eu llusgo i'r man cywir!

Nesaf, roeddwn i eisiau ychwanegu ymadrodd Siri wedi'i deilwra at fy llwybr byr. Fel yr eglurais yn gynharach yn yr erthygl hon, gallwch ychwanegu gorchymyn Siri wedi'i deilwra i'ch llwybr byr trwy dapio'r cylchol… botwm , yna tapio'r botwm gosodiadau.

Rwy'n tapio Ychwanegu at Siri , yna recordiodd yr ymadrodd “Go Yankees.” Peidiwch ag anghofio tapio Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin pan fyddwch chi'n hapus â'ch recordiad Siri.

I brofi fy llwybr byr personol, dywedais, “Hey Siri, Go Yankees!” Yn union fel y disgwyliwyd, aeth fy llwybr byr â mi yn uniongyrchol i dudalen ESPN ar y New York Yankees er mwyn i mi gael fy atgoffa eu bod newydd gael eu dileu o’r playoffs!

Sut I Enwi Eich Custom Shorti Siri

Rwy'n argymell enwi pob un o'ch llwybrau byr Siri fel y gallwch eu cadw'n drefnus. I roi enw i'ch llwybr byr, tapiwch ar y cylchlythyr ... botwm, yna tapiwch y botwm gosodiadau.

Nesaf, tap Enw a theipiwch beth bynnag yr hoffech chi i'r llwybr byr hwn gael ei alw. Yna, tap Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf y sgrin.

Sut I Newid Eicon a Lliw Eich llwybr byr Siri

Un o'r ffyrdd hawsaf o drefnu'ch llwybrau byr yw eu cod lliw. Mae gan y mwyafrif o lwybrau byr eicon a lliw diofyn yn seiliedig ar y math o weithred y mae'r llwybr byr yn ei wneud, ond gallwch chi newid y diffygion hyn i addasu eich llyfrgell llwybrau byr mewn gwirionedd!

I newid lliw llwybr byr iPhone, tapiwch y cylchol… botwm , yna tapiwch y gosodiadau botwm. Nesaf, tap Eicon .

Nawr, gallwch chi addasu lliw y llwybr byr. I newid eicon y llwybr byr, tap ar y Glyph tab a dewis un o'r cannoedd o eiconau sydd ar gael!

Ar gyfer fy llwybr byr Yankees, penderfynais ddefnyddio cysgod tywyllach o las ac eicon pêl fas. Pryd, rydych chi'n hapus ag edrychiad eich llwybr byr, tapiwch Wedi'i wneud yng nghornel dde uchaf yr arddangosfa.

Fe welwch y lliw a'r eicon wedi'i ddiweddaru pan ewch i'ch Llyfrgell Llwybrau Byr!

Llwybrau Byr Siri Mwy Uwch

Fel y gallwch chi mae'n debyg ddweud, mae yna bosibiliadau diddiwedd o ran llwybrau byr iPhone. Er y gall yr app Shortcuts fod ychydig yn gymhleth, gallwch chi wneud pethau anhygoel ar ôl i chi gael gafael arno. Byddwn yn creu cyfres o fideos am Shortcuts iPhone ar ein Sianel YouTube , felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi tanysgrifio!

Y Pellter Byrraf Rhwng Dau Bwynt Yw Byrlwybr!

Rwy'n gobeithio bod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall yr app iPhone Shortcuts newydd a sut y gallwch ei ddefnyddio i gael mwy allan o'ch iPhone. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon ar gyfryngau cymdeithasol i ddangos i'ch teulu a'ch ffrindiau sut y gallant greu llwybrau byr Siri wedi'u teilwra hefyd! Gadewch sylw i ni isod a gadewch i ni wybod beth yw eich hoff lwybrau byr, neu rhannwch gyda ni rai o'r rhai rydych chi wedi'u creu.

Diolch am ddarllen,
David L.