Mae fy Apple Watch Froze! Dyma The Real Fix.

My Apple Watch Froze

Rhewodd eich Apple Watch ac nid ydych yn siŵr pam. Rydych chi wedi ceisio pwyso'r botwm Ochr, y Goron Ddigidol, a'r arddangosfa, ond does dim yn digwydd! Yn yr erthygl hon, byddaf esboniwch beth i'w wneud pan fydd eich Apple Watch wedi'i rewi a dangos i chi sut i ddatrys y broblem er daioni .

Ailosod Caled Eich Apple Watch

Bydd ailosod eich Apple Watch wedi'i rewi'n galed yn ei orfodi i ddiffodd ac yn syth yn ôl ymlaen, a fydd yn gwneud hynny dros dro trwsio'r broblem. I ailosod eich Apple Watch yn galed, pwyswch a dal y botwm Digital Crown and Side ar yr un pryd nes bod logo Apple yn ymddangos ar y sgrin . Yn nodweddiadol mae'n rhaid i chi ddal y ddau fotwm am oddeutu 10 eiliad, ond peidiwch â synnu os byddwch chi'n dal y ddau fotwm i lawr am 15-20 eiliad!Rwyf am bwysleisio hynny atgyweiriad dros dro yw hwn oherwydd y rhan fwyaf o'r amser pan fydd eich Apple Watch yn rhewi, mae yna fater meddalwedd dyfnach sy'n achosi'r broblem.Os mai dim ond ailosodiad caled y byddwch chi'n ei wneud ar eich Apple Watch, efallai y bydd y broblem rhewi yn dod yn ôl yn y pen draw. Bydd y camau isod yn eich helpu i gymryd camau pellach i atal eich Apple Watch rhag rhewi eto!Diweddarwch WatchOS

Un rheswm pam y gall eich Apple Watch gadw rhewi yw oherwydd ei fod yn rhedeg fersiwn hen ffasiwn o watchOS, y feddalwedd sy'n rheoli popeth ar eich Apple Watch.

I wirio am ddiweddariad watchOS, agorwch yr app Watch ar eich iPhone a tap ar y tab My Watch ar waelod yr arddangosfa. Yna, tap Cyffredinol -> Diweddariad Meddalwedd . Os oes diweddariad watchOS ar gael, tapiwch Dadlwytho a Gosod .

Nodyn: Cyn i chi ddiweddaru watchOS, gwnewch yn siŵr bod eich iPhone wedi'i gysylltu â Wi-Fi a bod eich Apple Watch naill ai'n gwefru neu fod ganddo fwy na 50% o fywyd batri.A oes Ap Penodol yn Gwneud i'ch Apple Watch Rewi?

Os yw'ch Apple Watch yn rhewi neu'n rhewi'n gyson pan fyddwch chi'n defnyddio ap penodol, efallai y bydd problem gyda'r app hwnnw ac nid eich Apple Watch. Os yw'n app y gallwch chi fyw hebddo, efallai yr hoffech chi ystyried ei ddileu.

I ddileu ap ar eich Apple Watch, pwyswch y Goron Ddigidol i weld eich holl apiau. Os nad ydych chi eisoes, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n edrych ar eich apiau Golwg Grid yn hytrach na Gweld Rhestr . Os yw'ch apiau yn dal i fod yn List View, pwyswch a daliwch arddangosfa eich Apple Watch, yna tapiwch Golwg Grid .

Nesaf, pwyswch yn ysgafn a dal eicon app nes bod eich holl apiau'n dechrau ysgwyd. I ddileu app, tap ar yr X bach ar ochr chwith uchaf eicon yr app.

Dileu'r Holl Gynnwys A Gosodiadau Ar Eich Apple Watch

Os yw eich Apple Watch yn cadw rhewi, gall fod problem feddalwedd sylfaenol yn achosi'r broblem. Gallwn ddileu'r mater posib hwn trwy ddileu'r holl gynnwys a gosodiadau ar eich Apple Watch.

Pan fyddwch chi'n dileu'r holl gynnwys a gosodiadau yn eich Apple Watch, bydd popeth yn yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch yn cael ei ailosod i ddiffygion ffatri a bydd ei gynnwys (cerddoriaeth, gwylio Wynebau, ac ati) yn cael ei ddileu yn llwyr.

Ar ben hynny, bydd yn rhaid i chi baru'ch Apple Watch â'ch iPhone eto. Meddyliwch amdano fel tynnu'ch Apple Watch allan o'r bocs am y tro cyntaf.

I ddileu'r holl gynnwys a gosodiadau, agorwch yr app Gosodiadau ar eich Apple Watch a tap Cyffredinol -> Ailosod -> Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau . Rhowch eich cod post, yna tapiwch Dileu'r Holl Gynnwys a Gosodiadau pan fydd y rhybudd cadarnhau yn ymddangos ar yr arddangosfa. Bydd eich Apple Watch yn dileu ei holl gynnwys a'i osodiadau, yna'n ailgychwyn.

Trwsio Materion Caledwedd Posibl

Os yw'ch Apple Watch yn cadw'n rhewi hyd yn oed ar ôl i chi weithio trwy'r camau hyn, efallai y bydd problem caledwedd yn achosi'r broblem. Os ydych chi wedi gollwng eich Apple Watch yn ddiweddar, neu os yw wedi bod yn agored i ddŵr, mae'n bosibl y bydd cydrannau mewnol eich Apple Watch yn cael eu difrodi neu eu torri.

Os oes gan eich Apple Watch fater caledwedd, ewch ag ef i'ch Apple Store lleol a gofynnwch iddynt edrych arno. Cofiwch wneud trefnu apwyntiad yn gyntaf i sicrhau nad ydych chi wedi aros o gwmpas trwy'r prynhawn!

Yr Oer Byth Wedi Bothered Fi Beth bynnag

Nid yw'ch Apple Watch wedi'i rewi mwyach ac mae'n gweithio fel arfer eto! Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd ag Apple Watch wedi'i rewi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhannu'r erthygl hon gyda nhw. Os oes gennych gwestiynau eraill am eich Apple Watch, gadewch nhw yn yr adran sylwadau isod.

Diolch am ddarllen,
David L.