Bargeinion Ffôn Cell Sbrint | Cynigion Gorau ar gyfer 2016

Sprint Cell Phone Deals Best Offers

Mae'r tymor gwyliau'n prysur agosáu, ac mae'r ffonau symudol gorau yn y dref. Mae Apple newydd ryddhau ei fodel ddiweddaraf, tra bod Samsung yn cadw i fyny gyda’r gystadleuaeth hefyd. Onid ydych chi'n meddwl mai dyma'r amser gorau i uwchraddio i'r technolegau poethaf ar y farchnad? Er mwyn eich helpu i ddewis yn ddoeth, dyma rai Bargeinion ffôn symudol sbrint y gallwch chi ddibynnu arno.

Dysgu Mwy Am Y Bargeinion iPhone hyn

Ar Fedi 7, 2016, rhyddhaodd Apple yr iPhone 7 yn swyddogol, eu hychwanegiad diweddaraf at eu nifer cynyddol o ffonau symudol o fri byd-eang. Teimlai Sprint y disgwyliad gan eu tanysgrifwyr, a dyna pam y gwnaethant ei ychwanegu at eu Bargeinion ffôn symudol sbrint .Masnachu i Mewn Ar Gyfer Yr iPhone Diweddaraf

iPhone 7 ac iPhone 7 Plus


I ddechrau, Mae Sprint yn cynnig bargen argraffiad cyfyngedig ar gyfer 32GB iPhone 7 gyda chytundeb rhentu o $ 0 y mis. Ar wahân i hynny, mae yna hefyd yr 32GB iPhone 7 plws, sy'n costio $ 5.61 y mis. Mae'r bargeinion hyn ar gael gyda chyfraniadau cymwys cymwys. Dyma'r rhestr o'r ffonau cymwys ar gyfer y cynnig hwn: • iPhone 6, iPhone 6 plws
 • iPhone 6s, iPhone 6s plws
 • Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 ymyl

Y peth gorau am y fargen hon yw, os byddwch chi'n archebu trwy glicio neu ffonio, gallwch chi gael eich cludo am ddim ac actifadu eich ffôn. Mae hyn yn rhoi arbedion bonws o hyd at $ 45 i chi. Llawer iawn, iawn?Newid i Sbrint Am iPhone 6s

Yn anfodlon â'ch darparwr presennol? Nawr yw'r amser gorau i newid i Sbrint ac arbed hyd at 50% oddi ar eich cynllun gwasanaeth misol. Mae'r tabl isod yn dangos cost gyfartalog cynllun diderfyn ymhlith gwahanol gludwyr:
iphone-7
Os ydych chi'n prydlesu iPhone 6s 64GB, gallwch hefyd gael iPhone 6s 64GB arall am ddim ond $ 100 ar eich ail linell. Ar ben hynny, mae yna hefyd gontract Sprint Buyout, lle Mae Sbrint yn talu'ch ffi newid am hyd at $ 650 y llinell . Felly does dim rhaid i chi boeni os ydych chi'n marw i newid i Sprint, ond rydych chi'n dal i fod o dan gontract gyda'ch cludwr cyfredol.

Wrth gwrs, mae gwahanol gludwyr yn cynnig nodweddion gwahanol na darparwyr eraill. Felly cyn newid, mae'n bwysig gwybod y nodweddion sydd y tu hwnt i gwmpas y fargen hon.

Nodweddion:

 • Ffrydio cerddoriaeth a fideo diderfyn
 • Trosglwyddo data
 • Opsiynau cwmwl

Yn olaf, yn union fel rhai o'r llall Bargeinion ffôn symudol sbrint , byddwch hefyd yn cael actifadu eich ffôn am ddim os byddwch chi'n ffonio neu'n archebu trwy eu gwefan.Derbyn Ffôn Am Ddim Pan Rydych Yn Prynu Samsung Galaxy S7

Os nad ydych chi'n ffan o iOS a'ch bod chi'n gweld ffôn Android yn gyfleus iawn i'w ddefnyddio, yna efallai yr hoffech chi fanteisio ar y cynnig hwn o'r rhestr o Bargeinion ffôn symudol sbrint ar hyn o bryd. Os ydych chi'n prynu Samsung Galaxy S7, fe gewch chi un am ddim . prisio credyd
Mae dau opsiwn talu y gallwch ddewis ohonynt. I'r rhai sydd â chredyd da, mae rhandaliad 24 mis, sy'n costio $ 27.09 y mis, neu gallwch ei dalu'n llawn am $ 649.99. I'r rhai sydd â rhai materion credyd, mae'r rhandaliad 24 mis yn costio $ 20.84 y mis, gyda ffi ychwanegol o $ 150 wrth arwyddo'r contract.

I gael y gorau o'r bargeinion ffôn symudol hyn, mae'n well os ydych chi'n eu paru ag un o gynlluniau galwad, testun a data Sprint, fel y Sprint Better Choice Plan neu Sprint Unlimited Freedom. Mae yna nifer o feintiau cynllun data y gallwch ddewis ohonynt:

 • Cynllun data ychwanegol bach ar 1GB am $ 20 y mis
 • Cynllun data bach ar 3GB am $ 30 y mis
 • Cynllun data canolig ar 6GB am $ 45 y mis
 • Cynllun data mawr ar 12GB am $ 60 y mis
 • Cynllun data Ychwanegol-Fawr ar 24GB am $ 80 y mis
 • Cynllun data Ychwanegol-Ychwanegol-Fawr ar 40GB am $ 100 y mis

Mae'r cynllun XS yn lle da i ddechrau os nad ydych chi'n dal i wybod eich defnydd misol o ddata. Os ydych chi'n credu bod y cynllun XS yn rhy fach ond yn ofni cael cynllun data mwy, gallwch ei ddefnyddio ein Cyfrifiannell Arbedion Ffôn Cell i'ch helpu chi i ddewis y cynllun gorau sy'n addas i'ch anghenion.

Sbrintiwch drosodd i sbrintio am rai bargeinion!

Rhain Bargeinion ffôn symudol sbrint peidiwch â bod dan y chwyddwydr unrhyw bryd yn fuan, felly beth am fachu ar y bargeinion argraffiad cyfyngedig hyn tra'u bod nhw'n dal i werthu fel cacennau poeth? P'un a ydych chi'n Dîm iOS neu'n Dîm Android, mae Sprint a ydych chi wedi ymdrin â'r bargeinion ffôn symudol poeth hyn a chynlluniau data nad ydych yn sicr yn difaru. Brysiwch i fyny a Sbrintio ymlaen!