Mae Sgrin fy iPad Wedi Torri! Dyma The Real Fix.My Ipad Screen Is Broken

Torrodd sgrin eich iPad ac nid ydych yn gwybod beth i'w wneud. Nawr ni allwch wylio fideos, chwarae gemau, na gwirio'ch e-bost! Yn yr erthygl hon, byddaf yn egluro beth i'w wneud pan fydd sgrin eich iPad wedi'i thorri a'ch helpu i'w drwsio cyn gynted â phosibl .Aseswch y Niwed i'ch iPad

Cyn archwilio opsiynau atgyweirio, mae'n bwysig gwerthuso pa mor wael y mae sgrin eich iPad wedi'i thorri. A yw wedi'i chwalu'n llwyr, neu ai crac bach yn unig ydyw? A oes modd defnyddio'ch iPad o hyd?I rai pobl, nid yw arddangosfa iPad sydd wedi cracio ychydig yn fargen enfawr. Cefais grac tenau ar fy iPhone 7, ond byth yn trafferthu ei ddisodli. Nid oedd cost ac amser buddsoddi ei atgyweirio yn werth y drafferth i mi. Yn y pen draw, anghofiais fod y crac yno hyd yn oed!

faint mae rhinoplasti yn ei gostio yn yr usa

Yn achosion prin , Efallai y bydd Apple yn talu cost eich atgyweiriad os mai crac tenau, hairline yw’r unig ddifrod i sgrin eich iPad. Peidiwch â mynd i mewn i'r Apple Store gan ddisgwyl iddynt drwsio neu amnewid eich iPad am ddim, ond gallai fod yn werth ei saethu.Fodd bynnag, os yw sgrin eich iPad wedi'i chwalu'n llwyr, bydd yn rhaid i chi ei hatgyweirio. Heb arddangosfa weithredol, yn y bôn, mae eich iPad yn bwysau papur drud neu'n coaster! Daliwch ati i ddarllen i ddysgu'r camau nesaf tuag at atgyweirio eich sgrin iPad sydd wedi torri.

A yw Darnau miniog o wydr yn glynu allan o'r sgrin?

Llawer o’r amser, bydd darnau miniog o wydr yn glynu allan o sgrin eich iPad pan fydd wedi torri. Mae'n syniad da gorchuddio'r sgrin gyda thâp pacio neu fag plastig. Y ffordd honno, does dim rhaid i chi stopio yn yr ysbyty ar eich ffordd i'r Apple Store.

Ceisiwch Gefnu Eich iPad

Er bod eich sgrin iPad wedi torri, weithiau gallwch chi ei hategu o hyd. Rwy'n argymell yn gryf wrth gefn eich iPad nawr os yn bosibl, rhag ofn i rywbeth fynd o'i le mewn gwirionedd pan fyddwch chi'n ei atgyweirio.I ategu eich iPad, ei gysylltu â'ch cyfrifiadur gan ddefnyddio cebl Mellt. Yna, agor iTunes a chlicio ar y botwm iPad ger cornel chwith uchaf y ffenestr. Yn olaf, cliciwch Yn ôl i fyny nawr .

Opsiynau Atgyweirio iPad

Mae yna un neu ddau o opsiynau os ydych chi wedi penderfynu atgyweirio arddangosfa eich iPad yn llwyr. Os yw'ch cynllun wedi'i gwmpasu gan gynllun AppleCare +, sefydlu apwyntiad yn y Genius Bar a gweld beth allan nhw ei wneud i chi.

Os nad yw eich iPad wedi'i gwmpasu gan gynllun amddiffyn AppleCare +, yna efallai nad yr Apple Store fydd eich opsiwn gorau neu rataf. Gall atgyweiriadau sgrin iPad y tu allan i warant gostio cymaint â $ 199 - $ 599 ! Mae'n debyg bod hynny'n fwy nag yr ydych chi am ei dalu allan o boced.

Rwyf hefyd yn argymell y cwmni atgyweirio ar alw Pwls , a fydd yn anfon technegydd yn uniongyrchol i'ch cartref neu'ch gweithle mewn cyn lleied ag awr. Bydd y dechnoleg honno'n trwsio'ch iPad yn y fan a'r lle a rhoi gwarant oes i chi ar yr atgyweiriad! Yn anad dim, mae atgyweiriadau arddangos Puls iPad yn dechrau ar $ 129, felly mae'n debyg y cewch fargen well nag y byddech chi yn yr Apple Store.

A allwn i ei drwsio fy hun yn unig?

Fe allech chi drwsio'ch sgrin iPad sydd wedi torri ar eich pen eich hun, ond dwi ddim yn argymell ceisio. Mae'n anodd iawn atgyweirio neu ailosod sgrin iPad, yn enwedig os nad oes gennych unrhyw brofiad. Bydd angen pecyn cymorth atgyweirio iPad arbennig arnoch chi, sgrin newydd o ansawdd uchel, a llaw gyson iawn. Os aiff un peth o'i le, fe allech chi ddirwyn iPad i ben yn llwyr.

Ar ben hynny, ni fydd Apple yn eich gwahardd chi os gwnewch gamgymeriad. Ar ôl i chi ddechrau ceisio atgyweirio'ch sgrin iPad sydd wedi torri eich hun, rydych chi'n gwagio'ch cynllun amddiffyn AppleCare +.

Pan fydd eich iPad neu iPhone wedi torri, mae'n well gadael yr atgyweiriad yn nwylo arbenigwr!

Sgrin iPad: Wedi'i atgyweirio!

Rydych nawr yn gwybod beth i'w wneud pan fydd sgrin eich iPad wedi torri! Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n rhannu'r erthygl hon gyda'ch teulu a'ch ffrindiau pan fydd angen i'w sgrin iPad gael ei hatgyweirio neu ei newid. Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am eich cynhyrchion Apple, gadewch sylw i mi isod!

Diolch am ddarllen,
David L.